Перейти до контенту

Кислоти

Оцініть статтю/Rate the article

Кислотами називають складні речовини, що складаються з атомів гідрогену, які можуть заміщуватися металами, і кислотних залишків.

Загальною характеристикою кислот є їхнє здатність віддавати протони (H+) у водних розчинах. Мають різні хімічні властивості в залежності від їхнього складу та структури.

Хімічні властивості кислот

Основні хімічні властивості кислот включають:

 1. Кислотність: Реагують з лугами, утворюючи солі та воду. Цю реакцію називають нейтралізацією. Можуть мати різкий, кислий смак і реагувати з індикаторами кислотності, змінюючи їх колір.
 2. Корозійна дія: Деякі, наприклад, сульфатна кислота (H2SO4) і хлороводнева кислота (HCl), можуть мати корозійну дію на речовини, такі як метали і неметали. Вони можуть розчиняти метали, утворюючи солі та водні розчини.
 3. Окиснююча дія: Деякі, зокрема азотна кислота (HNO3) і перхлорова кислота (HClO4), мають здатність окислювати речовини. Вони можуть взаємодіяти з редукційними агентами, відбираючи від них електрони і змінюючи свій ступінь окиснення.
 4. Етсерифікація: Можуть утворювати естери шляхом реакції зі спиртами. Ця реакція, відома як етсерифікація, використовується у синтезі органічних сполук і для виробництва різних речовин, таких як фарби, пластики та лікарські препарати.
 5. Дисоціація: Водні розчини кислот мають здатність дисоціювати, тобто розпадатись на іони. Наприклад, соляна кислота (HCl) у воді дисоціює на H+ і Cl іони.

Це лише кілька загальних хімічних властивостей кислот. Різні кислоти мають різні властивості, що залежать від їхнього хімічного складу та структури.

Види кислот

Існує велика кількість різних видів кислот, які можуть бути класифіковані за різними ознаками, такими як походження, склад та хімічні властивості.

Ось кілька основних видів кислот:

Неорганічні кислоти

Неорганічні кислоти – це кислоти, які не містять вуглецевого каркасу у своїй молекулярній структурі.

 1. Соляна кислота (HCl)
 2. Сірчана кислота (H2SO4)
 3. Азотна кислота (HNO3)
 4. Фосфорна кислота (H3PO4)
 5. Перхлоратна кислота (HClO4)
 6. Азотноводнева кислота (HNO2)
 7. Сульфідна кислота (H2S)
 8. Хромова кислота (H2CrO4)
 9. Борна кислота (H3BO3)

Органічні кислоти

Органічні кислоти – це кислоти, які містять вуглецевий каркас у своїй молекулярній структурі.

 1. Оцтова кислота (CH3COOH)
 2. Лимонна кислота (C6H8O7)
 3. Саліцилова кислота (C7H6O3)
 4. Молочна кислота (C3H6O3)
 5. Аскорбінова кислота (C6H8O6)
 6. Стеаринова кислота (C18H36O2)
 7. Стрихнова кислота (C8H7NO3S)

Мінеральні кислоти

Мінеральні кислоти – це неорганічні кислоти, які містять один або кілька хімічних елементів в своїй молекулярній структурі. Вони зазвичай отримуються з мінеральних джерел або хімічним шляхом.

 1. Фтороводнева кислота (HF)
 2. Хлороводнева кислота (HCl)
 3. Бромоводнева кислота(HBr)
 4. Йодоводнева кислота (HI)

Карбоксилові кислоти

Карбоксилові кислоти – це органічні кислоти з карбоксильною (-COOH) групою, наприклад, оцтова кислота (CH3COOH) і пропіонова кислота (C2H5COOH).

Фосфорорганічні кислоти

Фосфорорганічні кислоти – це фосфорні сполуки з кислотною природою, такі як фосфорна кислота (H3PO4) та її похідні.

Це лише кілька прикладів кислот, асортимент яких дуже широкий.