Перейти до контенту

Бромідна кислота

1/5 - (1 vote)

Бромідна кислота (HBr) – це хімічна сполука, що складається з одного атома брому (Br) та одного атома водню (H). Вона є сильною мінеральною кислотою, яка розчиняється у воді та утворює кислу реакцію.

Інша назва: бромводнева.

Бромідна кислота

У розчиненому стані HBr дисоціює на іони бромиду (Br-) та протони (H+):

HBr → H+ + Br-

Ця реакція веде до утворення кислого середовища, оскільки протони здатні передаватися іншим речовинам, що може спричинити кислотну реакцію.

Хімічні властивості бромідної кислоти

Бромідна кислота (HBr) має деякі хімічні властивості, які варто враховувати:

 1. Кислотні властивості: Бромідна кислота є сильною мінеральною кислотою і дисоціює у водних розчинах на іони водню (H+) та бромидні іони (Br-). Вона утворює кислу реакцію, здатну реагувати з лугами та основами.
 2. Реакція з основами: HBr реагує з основами, утворюючи сіль та воду. Наприклад, реакція з гідроксидом натрію (NaOH) веде до утворення бромиду натрію (NaBr) та води.

HBr + NaOH -> NaBr + H2O

 1. Окиснювальні властивості: Бромідна кислота може діяти як окислювач у деяких реакціях. Вона може окиснювати деякі речовини, зокрема водень (H2), до води.

2HBr + H2 -> Br2 + 2H2O

 1. Реакція з металами: HBr може реагувати з деякими металами, утворюючи бромиди металів та водень. Наприклад, реакція з магнієм (Mg) веде до утворення бромиду магнію (MgBr2) та водню.

2HBr + Mg -> MgBr2 + H2

 1. Полімерізація: HBr може бути використана для полімеризації деяких органічних сполук, зокрема бромування полімерів, що призводить до зміни їх хімічних та фізичних властивостей.

Це лише кілька прикладів хімічних властивостей бромідної кислоти.

Отримання

Бромідна кислота (HBr) може бути отримана шляхом декількох методів. Основні методи отримання включають:

 1. Пряма синтез: Цей метод включає пряму реакцію елементарного брому (Br2) з воднем (H2). Реакція відбувається при високій температурі і присутності каталізатора, такого як фосфор (P) чи іржі заліза (Fe2O3):

Br2 + H2 -> 2HBr

 1. Індиректний метод: Цей метод використовується для отримання бромідної кислоти з бромидів або бромних сполук. Одним з найпоширеніших індиректних методів є реакція бромидів з кислотою сульфовою (H2SO4):

2NaBr + H2SO4 -> 2HBr + Na2SO4

 1. Електроліз: Бромідна кислота може бути отримана шляхом електролізу розчину бромиду натрію (NaBr) або інших бромидів. Під дією електричного струму броміди розщеплюються на іони брому, які потім реагують з водою, утворюючи бромідну кислоту:

2Br- -> Br2 + 2e- Br2 + 2H2O -> 2HBr + O2

Отримання бромідної кислоти вимагає дотримання відповідних заходів безпеки, оскільки бромідна кислота є корозивною речовиною і може бути небезпечною для шкіри, очей та дихальних шляхів.

Застосування

Бромідна кислота (HBr) має кілька застосувань у різних галузях:

 1. Синтез органічних сполук: HBr використовується у хімічних реакціях для бромування органічних сполук. Вона може додавати атоми брому до органічних молекул, змінюючи їх хімічні властивості. Це широко застосовується в синтезі фармацевтичних речовин та органічних сполук.
 2. Аналітична хімія: Бромідна кислота використовується у лабораторних дослідженнях та аналітичній хімії для визначення різних речовин. Вона може служити як реактив для виявлення певних іонів або сполук у розчинах.
 3. Виробництво бромних сполук: HBr використовується у виробництві різних бромних сполук, таких як бромиди металів або органічні броміди. Ці сполуки мають важливі застосування в хімічній та фармацевтичній промисловості.
 4. Газовий обробка матеріалів: Бромідна кислота може використовуватись у газовій обробці матеріалів. Вона може слугувати як реагент для очищення поверхонь, депозиції покриттів або модифікації властивостей матеріалів.
 5. Виробництво фармацевтичних препаратів: Бромідна кислота використовується як сировина або реагент у виробництві деяких фармацевтичних препаратів. Вона може бути включена в склад лікарських засобів для досягнення певних терапевтичних ефектів.