Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни 🧲»

Прямий кут

Прямий кут

Прямий кут — це кут, величина якого дорівнює 90 градусів (або π/2 радіан). Іншими словами, він ділить площину на дві взаємно перпендикулярні частини. Це один із трьох основних типів кутів, які використовуються в геометрії, поряд з гострими (менше 90 градусів) і тупими (більше 90 градусів) кутами. Трикутники, які містять один прямий кут, називаються прямокутними трикутниками. …

Гострий кут

Гострий кут

Гострий кут — це кут, величина якого менша за 90 градусів. Це один із трьох основних типів кутів, поряд з прямими (рівно 90 градусів) і тупими (більше 90 градусів, але менше 180 градусів) кутами. У трикутниках гострі кути можуть бути всіма кутами (гострокутний трикутник) або деякими з них (тупокутний чи прямокутний трикутники мають один тупий …

Тупий кут

Тупий кут

Тупий кут — це кут, величина якого більша за 90 градусів, але менша за 180 градусів. Найбільший тупий кут, який може існувати, має величину 179 градусів. Це один із трьох основних типів кутів, які використовуються в геометрії, поряд з гострими (менше 90 градусів) і прямими (рівно 90 градусів) кутами. Трикутники, які містять один тупий кут, …

Паралелограм

Паралелограм

Паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Типи паралелограмів: Існує декілька типів паралелограмів, залежно від їхніх властивостей: Властивості паралелограма AB = CD, AD = BC. AB || CD, AD || BC. ∠A = ∠C, ∠B = ∠D. ∠A + ∠B = ∠B + ∠C = ∠C + ∠D = ∠D + ∠A …

Кут

Кут

Кут – це фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки. Замість слова “кут” використовують знак : BAC або A Будь‑який кут ділить площину на дві частини. Одну із частин називають внутрішньою областю кута, а іншу — зовнішньою. Основні елементи кута: Сторонами кута будуть промені АВ і АС, вершиною точка А. Види кутів Розгорнутий …

Ізобарний процес

Ізобарний процес

Ізобарний процес — це термодинамічний процес, при якому тиск газу залишається постійним. Прикладом ізобаричного процесу може бути нагрівання води у відкритій посудині, або розширення газу у циліндрі з поршнем, який може вільно рухатись. В обох випадках тиск дорівнює атмосферному. При збільшенні температури газу збільшується кінетична енергія руху молекул, а отже і швидкість руху молекул. Однак …

Ізотермічний процес

Ізотермічний процес – це термодинамічний процес, який відбувається при постійній температурі. Це означає, що під час ізотермічного процесу тепло не надходить до системи і не виводиться з неї (Т = const) Наприклад, циліндр, який з одного кінця запаяний, а з іншого закритий рухомим поршнем. Якщо поршень повільно рухати всередині циліндра, то газ під поршнем зазнаватиме …

Гідроелектростанція (ГЕС)

Гідроелекторстанція

Гідроелектростанція (ГЕС) – це енергетична установка, яка використовує потік води для виробництва електроенергії. Це один із найпоширеніших видів відновлюваних джерел енергії. Принцип роботи та будова ГЕС Гідротехнічні споруди забезпечують необхідний напір води, що надходить на лопаті гідротурбіни, що приводить в дію генератори, що виробляють електроенергію. Необхідний тиск води утворюється за допомогою будівництва греблі, і як …

Електромагнітні хвилі

Електромагнітні хвилі

Електромагнітні хвилі – це хвильові коливання електричного та магнітного поля, які перпендикулярні одне одному та поширюються в просторі. Вони не потребують середовища для поширення, тому вони можуть існувати у вакуумі, де вона розповсюджується зі швидкістю, яка називається швидкістю світла. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені. Характеристики електромагнітних хвиль Електромагнітна хвиля, характеризується частотою …

Конвекція

конвекція

Конвекція — це явище перенесення тепла в рідинах, газах або сипких середовищах потоками самої речовини (неважливо, вимушено або мимоволі). Рідини та гази зазвичай нагрівають знизу. Чайник з водою ставлять на вогонь, батареї опалення від яких нагрівається повітря в кімнаті розміщують під вікнами біля підлоги. Чи неспроста це? Помістивши руку над гарячою плитою або над лампою, що …