Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни 🧲»

Ефект Доплера

Ефект Доплера

Ефект Доплера – це зміна частоти хвилі, яку реєструє приймач, викликана переміщенням джерела або приймача. Це явище пояснює, чому звук чи світло можуть змінювати свою частоту або колір, коли джерело чи спостерігач рухається. Ефект названий на честь австрійського фізика Крістіана Доплера. Виходячи з власних спостережень за хвилями на воді, Доплер припустив, що подібні явища відбуваються …

Закон Бойля-Маріотта

Закон Бойля — Маріотта

Закон Бойля-Маріотта – один з основних газових законів, який описує поведінку газу під час ізотермічного процесу, тобто за постійної температури. Формулювання При постійній температурі й масі газу добуток тиску газу на його об’єм постійний. Математичний запис P₁V₁ = P₂V₂ де: Оскільки об’єми та відповідні їм тиски були вибрані довільним чином, то можна записати закон Бойля-Маріотта …

Торф

Торф

Торф – це природний матеріал, який утворюється в результаті розкладання органічних решток рослин у вологому, кислому середовищі. Процес утворення торфу відбувається в умовах низького рівня кисню, що забезпечує збереження органічної речовини від повного розкладання. Торф є першою стадією перетворення рослинного матеріалу на вугілля. Властивості торфу Властивості торфу залежать від виду торфу, ступеня розкладу, зольності, вологості, …

Ядро атома

Ядро атома

Ядро атома – це центральна частина атома, в якій зосереджена майже вся маса атома. Ядро атома складається з протонів і нейтронів, які називаються нуклонами. Атом — електронейтральна частинка, тому число електронів в ньому дорівнює числу протонів. Ядро атома утримується разом силами ядерного притягання, які діють між протонами і нейтронами. Сила ядерного притягання є дуже сильною, …

Закони Ньютона

Закони Ньютона

Закони Ньютона — це фундаментальні закони фізики, сформульовані вченим Ісааком Ньютоном в XVII столітті. Ці закони дали початок класичній механіці та стали основою для розуміння руху та взаємодій тіл. Ось суть трьох законів Ньютона: Перший закон Ньютона, також відомий як закон інерції, стверджує, що тіло зберігає свій стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки на …

Світлова дія струму

Світлова дія струму

Світлова дія струму – це явище, коли електричний струм спричинює виділення світла. Це явище спостерігається в різних електричних пристроях, де струм проходить через спеціальні матеріали або гази. Прикладом світлової дії електричного струму є блискавка. Блискавка – це потік заряджених частинок черех газ. Рухаючись, заряджені частинки взаємодіють з атомами газу, внаслідок чого ми бачимо світіння газу. …

Теплова дія струму

Теплова дія струму

Теплова дія струму – це явище нагрівання провідника під час проходження через нього електричного струму. Вона пояснюється тим, що вільні заряджені частинки, рухаючись під дією електричного поля, зіштовхуються з іншими частинками провідника і передають їм частину своєї енергії, середня швидкість хаотичного руху частинок речовини збільшується — провідник нагрівається. Теплову дію струму вивчали англійський фізик Джеймс …

Електрична стала

Електрична стала

Електрична стала, є фізичною сталою, яка визначає співвідношення між електричною напруженістю і електричною індукцією в вакуумі. Застаріла назва — діелектрична проникність вакууму. Електрична стала позначається символом ε0 і дорівнює: ε0 = 8,8541878128 · 10−12 Ф · м−1 де: Вона відіграє важливу роль в електромагнетизмі, і вона використовується в багатьох формулах, що описують електромагнітні поля. Ось кілька …

Магнітне поле Землі

Магнітне поле Землі — це магнітне поле, що існує навколо Землі. Воно виникає внаслідок взаємодії між рухомими зарядами в ядрі Землі та навколишнім середовищем. Створює магнітосферу — це область навколо Землі, де діє магнітне поле. Магнітосфера захищає Землю від космічного випромінювання. Деякі тварини, такі як птахи і риби, використовують магнітне поле Землі для орієнтації в …

Електризація

Електризація

Електризація – це процес надання тілу електричного заряду за рахунок інших тіл. Процес, що приводить до появи на тілах або різних частинах одного тіла надлишку електричного заряду. Це може виникати при контакті різних матеріалів або під впливом зовнішнього впливу, під дією світла, тертя й інших взаємодій. Приклади електризації Механізм електризації Древні греки помітили, що бурштин …