Перейти до контенту

Паралелограм

Оцініть статтю/Rate the article

Паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні.

Паралелограм

Типи паралелограмів:

Існує декілька типів паралелограмів, залежно від їхніх властивостей:

 • Прямокутник: Паралелограм, у якого всі кути прямі.
 • Квадрат: Паралелограм, у якого всі кути прямі і всі сторони рівні.
 • Ромб: Паралелограм, у якого всі сторони рівні, але кути не прямі.

Властивості паралелограма

 • Протилежні сторони рівні:

AB = CD, AD = BC.

 • Протилежні сторони паралельні:

AB || CD, AD || BC.

 • Протилежні кути рівні:

∠A = ∠C, ∠B = ∠D.

 • Сума сусідніх кутів дорівнює 180°.

∠A + ∠B = ∠B + ∠C = ∠C + ∠D = ∠D + ∠A = 180°.

 • Діагоналі паралелограма перетинаються та точкою перетину діляться навпіл.
Паралелограм

AO = OC, BO = OD.

 • Діагональ ділить паралелограм на два рівних трикутника.

∆ABD = ∆CDB, ∆ABC = ∆CDA.

 • Сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів чотирьох сторін.

AC2 + BD2 = 2AB2 + 2AD2

 • Діагоналі паралелограма поділяють його на чотири рівновеликі трикутники.

S∆ AOB = S∆ BOC = S∆ COD = S∆ AOD

Периметр паралелограма

Периметр паралелограма – це сума довжин всіх його сторін.

Оскільки протилежні сторони паралелограма рівні, для його знаходження можна використовувати наступну формулу:

P = 2a + 2b,

де:

 • P – периметр паралелограма;
 • a – довжина однієї сторони паралелограма;
 • b – довжина іншої сторони паралелограма.

Наприклад:

Дано паралелограм зі сторонами 5 см і 7 см.

Периметр паралелограма

Обчислимо його периметр:

P = 2 ∙ 5 см + 2 ∙ 7 см = 10 см + 14 см = 24 см.

Таким чином, периметр даного паралелограма дорівнює 24 см.

Площа паралелограма

Площа паралелограма дорівнює добутку довжини його основи на довжину висоти, проведеної до цієї основи.

Площа паралелограма

Формула:

S = b ∙ h,

де:

 • S – площа паралелограма;
 • b – довжина основи паралелограма;
 • h – довжина висоти, проведеної до цієї основи.

Основою паралелограма може бути будь-яка з його сторін.

Висота – це перпендикуляр, проведений з будь-якої вершини паралелограма до протилежної сторони (основи).

Наприклад:

Дано паралелограм зі сторонами 6 см і 4 см. Висота, дорівнює 5 см.

Паралелограм

Обчислимо площу паралелограма:

S = 6 см 5 см = 30 см2.