Перейти до контенту

Кут

Оцініть статтю/Rate the article

Кут – це фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки.

Замість слова “кут” використовують знак {\displaystyle \angle }: {\displaystyle \angle }BAC або {\displaystyle \angle }A

Кут

Будь‑який кут ділить площину на дві частини. Одну із частин називають внутрішньою областю кута, а іншу — зовнішньою.

 • Внутрішня область кута – це частина площини, яка знаходиться всередині самого кута.
 • Зовнішня область кута – це частина площини, яка не входить в сам кут, але знаходиться за межами його.

Основні елементи кута:

 • Вершина кута: точка, з якої виходять сторони кута.
 • Сторони кута: два промені, які утворюють кут.
 • Величина кута: міра розвороту між сторонами кута. Виміряється в градусах (°) або радіанах. Величина кута показує, наскільки далеко один промінь повернувся відносно іншого.
Кут

Сторонами кута будуть промені АВ і АС, вершиною точка А.

Види кутів

Розгорнутий кут

Розгорнутий кут – це кут, сторони якого лежать на одній прямій.

Має градусну міру 180

Кут

Прямий кут

Прямий кут – це кут, який дорівнює половині розгорнутого кута.

Має градусну міру 90 і утворюється двома перпендикулярними прямими.

Кут

Гострий кут

Гострий кут – це кут, який менше прямого.

Має градусну міру менше 90.

Кут

Тупий кут

Тупий кут – це кут, який більше прямого, але менше ніж розгорнутий.

Має градусну міру більше 90 , але менше 180.

Бісектриса кута

Бісектриса – це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його навпіл.

AN – бісектриса.

Рівні кути – це кути, які збігаються при накладенні. ∠BAN = ∠CAN

Суміжні та вертикальні кути

Суміжні кути

Суміжні кути – два кути, у яких одна сторона загальна, а дві інші є додатковими променями.

∠АВС та ∠CBD – суміжні кути.

Властивості суміжних кутів:

 • Сума суміжних кутів дорівнює 180 °
 • Якщо один з суміжних кутів прямий, то другий кут також прямий
 • Якщо один з суміжних кутів гострий, то другий кут тупий.
 • Якщо один з суміжних кутів тупий, то другий кут гострий.
 • Бісектриси суміжних кутів утворюють прямий кут
 • Якщо суміжні кути рівні, то вони прямі
 • Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути також рівні.
 • Два суміжних кути утворюють розгорнутий кут.

Вертикальні кути

Вертикальні кути – це два кути, сторони одного з яких є додатковими променями сторін іншого.

∠АОВ та ∠COD — вертикальні кути,
∠СОА та ∠DOB — вертикальні кути.

Властивості вертикальніх кутів

 • Вертикальні кути рівні.
 • Бісектриси вертикальних кутів утворюють розгорнутий кут.

Центральний та вписаний кути

Центральний кут

Центральний кут в колі – плоский кут з вершиною в її центрі.

∠АОВ – центральний

Вписаний кут

Вписаний кут – це кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло.

∠CMD – вписаний кут

Вимірювання кутів. Кутова міра.

Кутова міра

Одиниці вимірювання кутів у SI – це радіан. Має позначення рад (міжнародне — rad)

Один радіан — це площинний кут, утворений двома радіусами, так, що довжина дуги між ними дорівнює радіусу кола.

Але традиційно кути вимірюють у кути вимірюють у кутових градусах, мінутах і секундах. (позасистемна одиниця). Кожен із градусів ділиться на 60 мінут, кожна з мінут на 60 секунд.

Градуси позначаються значком °

Градус – це 1/360 частина повного оберта кола.

Розмір кута може бути виражений в будь-якій з цих одиниць виміру.

Існує просте співвідношення між градусами та радіанами:

 • 1 радіан = 180° / π, тобто 1 Радіан = 57.2958 Градусів
 • 1° = π / 180 радіанів, 1 Градус = 0.017453 Радіан.

Вимірювання кутів

Прилади для вимірювання кутів називаються кутомірами. Найпопулярніший із них транспортир. Використовувати як для вимірювання, так і для побудови кута певної величини.

Транспортир – це креслярський інструмент, що має форму півкола, поділеного на 180°, з лінійкою; за його допомогою будують і вимірюють кути на кресленнях. На ньому нанесені градусні поділки від 0 до 180 °, а у деяких моделях — від 0 до 360 °

{\displaystyle \angle }BAC або {\displaystyle \angle }A = 55°