Перейти до контенту

Головна

ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ

Благодійний фонд Повернись живим

Благодійний фонд Сергія Притули

Національний банк України

компресор

Компресор

Компресор (від лат. compressio — стиск) — це електична машина або технічний пристрій для підвищення тиску та переміщення газу або сумішей газів. ...
Дисперсія світла

Дисперсія світла

Дисперсія світла (розкладання світла; світлорозсіювання) – це розкладання світла в спектр, обумовлене залежністю показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі. ...
Електроємність

Електроємність

Електроємність – це здатність провідників або систем з декількох провідників накопичувати електричний заряд. ...
Гальванічний елемент

Гальванічний елемент

Гальванічний елемент — це хімічне джерело електричного струму, в якому використовується різниця електродних потенціалів двох металів, або їх оксидів занурених у електроліт.  ...
Правило Кірхгофа

Правила Кірхгофа

Правила Кірхгофа – правила які показують як співвідносяться струм і напруга в електричних колах. ...
Мідь

Мідь

Мідь (Cu) – це хімічний елемент 11-ї групи (за застарілою класифікацією – побічною підгрупою першої групи, IB) четвертого періоду періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, з атомним номером 29. ...
Електричний заряд

Електричний заряд

Електричний заряд – це фізична величина, що характеризує властивість тіл або часток вступати в електромагнітну взаємодію та визначає значення сил та енергій при такій взаємодії. ...
Правило лівої руки

Правило лівої руки

Правило лівої руки — це мнемонічне правило, що допомагає визначити напрям сили Ампера, яка діє на рухомий заряд або провідник зі струмому магнітному полі. ...
титан

Титан

Титан (хімічний символ — Ti, від лат. Titanium) — це хімічний елемент 14-й групи (застарою класифікацією — побічної підгрупи четвертої групи, IVB), четвертого періоду періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, з атомним номером 22. ...
транзистор

Транзистор

Транзистор (англ. transistor) – це напівпровідниковий елемент, що дозволяє в електричних схемах, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод керувати великими величинами струму, що протікають крізь нього. ...
Стабілізатори напруги українського виробництва

Стабілізатори напруги українського виробництва

Стабілізатори напруги українського виробництва. Українські виробники стабілізаторів напруги: Укртехнологія ЕЛЕКС Constanta Energy Volter Quant Мережик LVT ...
sod smd

SOD

Малий контурний діод (SOD – Small Outline Diode) — це позначення групи напівпровідникових корпусів діодів для поверхневого монтажу. ...
Закон Джоуля — Ленца

Закон Джоуля — Ленца

У першій половині (у 30-х – 40-х роках) XIX століття російський учений Емілій Християнович Ленц і англійський фізик Джеймс Прескотт Джоуль незалежно один від одного провели досліди, які дозволили з’ясувати залежність тепла, що виділяється в провіднику, від його опору і сили струму, проте через цей провідник. У науковому співтоваристві подібні залежності прийнято називати іменами першовідкривачів. ... ...
Закон кулона

Закон Кулона

Закон Кулона Сила взаємодії між двома точковими електричними зарядами пропорційна величинам цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. ...
SOT

SOT

SOT (small outline transistor) – це сімейство малогабаритних дискретних для поверхневого монтажу транзисторів (SMD), що зазвичай використовуються в побутовій електроніці. ...
D0-214

D0-214

D0-214 – це стандарт, що визначає групу напівпровідникових корпусів для поверхневого монтажу (SMT). Кількість виводів – 2 ...
Теплове реле

Теплове реле

Теплове реле – це електричний пристрій призначений для захисту електродвигунів від перенавантаження. ...
Варистор

Варистор

Варистор – це напівпровідниковий  резистор із симетричною нелінійною вольт-амперною характеристикою. Назва утворена від двох слів Variable Resistors — опір, що змінюється. ...
Пристрій плавного пуску

Пристрій плавного пуску електродвигуна

Пристрій плавного пуску – це пристрої, призначені для плавного прискорення та уповільнення асинхронних електродвигунів шляхом керування, прикладеної до них напруги. ...
Енергетика

Енергетика

Енергетика – це сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передавання і розподілу енергії. ...
ротор

Ротор

Ротор – це рухома частина електродвигуна або генератора, яка обертається за рахунок магнітного поля, яке створюється проводами, які, в свою чергу, розташовані в такий спосіб, що навколо осі ротора розвивається крутний момент. ...
Кислотні акумулятори

Кислотні акумулятори

Кислотні акумулятори – це хімічне джерело струму, здатне багаторазово перетворювати хімічну енергію в електричну та акумулювати, запасати її на тривалий час. ...

Дифракція світла

Дифракція світла – це обгинання світловими хвилями межі непрозорих тіл і проникнення світла в ділянку геометричної тіні. ...
Зберігання акумуляторних батарей

Зберігання акумуляторних батарей (Li-Ion)

Зберігання акумуляторних батарей Li-Ion типу потрібно в сухому та прохолодному місці, витягнутим з обладнання. ...
Виробництво акумуляторів.

Виробництво акумуляторів.

Виробництво акумуляторів. Найпоширеніші акумулятори використовують рідкі електроліти. Їх можна знайти під капотом більшості автомобілів. Ці батареї мають різні клеми і різних габаритних розмірів. Автомобілі, вантажівки та мотоцикли…та інше. ...
правило правої руки

Правило правої руки

Правило правої руки — це мнемонічне правило, яке дозволяє визначити напрямок силових ліній магнітного поля навколо провідника зі струмом. ...
утилізація акумуляторів

Утилізація акумуляторів

Утилізація акумуляторів. Саме чудове в акумуляторах це те, що вони перезаряджаються тому ви можете використовувати їх багато разів. Однак у якийсь момент їхній життєвий цикл добігає кінця. Що відбувається, коли ви їх викидаєте? Як акумулятори переробляються? Читайте далі, щоб дізнатися більше про утилізацію акумуляторів! ...
Закон Ома

Закон Ома

Закон Ома – це формула, яка використовується для розрахунку співвідношення між напругою, струмом та опором в електричному колі. ...
Українські виробники акумуляторів

Українські виробники автомобільних акумуляторів

Українські виробники автомобільних акумуляторів – це Іста, SADA, ВЕСТА, Мегатекс та інші. ...
Амперметр

Амперметр

Амперметр – це прилад, який використовується для вимірювання струму в електричному колі. Електричні струми вимірюються в амперах (А), звідси назва. ...
Реле напруги

Реле напруги

Реле напруги – це прилад, який контролює рівень напруги в мережі і не допускає перевантаження працюючих електроприладів при надто високій або надто низькій напрузі. ...
Первинна обмотка

Первинна обмотка

Первинна обмотка – це обмотка трансформатора, до якої підводиться енергія змінного струму, що перетворюється. ...
Знижувальний трансформатор це

Знижувальний трансформатор

Знижувальний трансформатор – це електромагнітний прилад, який складається з феромагнітного сердечника і двох дротяних обмоток – первинної та вторинної. ...
конденсатор

Конденсатор

Конденсатор – це пристрій, здатний накопичувати електричний заряд. Конденсатор складається з двох провідників яких називають обкладками конденсатора, які розділені діелектриком. ...

MJE13008

MJE13008 NPN кремнієвий транзизор MJE13008 datasheet ...

ST13007A

ST13007A – силовий транзистор біполярний NPN. Тип матеріала: Si ST13007A datasheet ...

Діод 1N4007

Діод 1N4007 кремнієвий один із представників цілої серії діодів 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007. ...
Резистор це

Резистор

Резистор – це пасивний елемент електричного кола. Також його називають “опір“, завдяки здатності обмежувати струм, створюючи для нього перешкоду. ...
Трансформатор

Трансформатор

Трансформатор (Від лат. transformare – “Перетворювати”) – це апарат, що перетворює струм одної напруги на струм іншої напруги, но тієї ж частоти. ...
Опір

Опір

Електричний опір — це властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму. ...

Реостат

Реостат – це прилад для регулювання сили струму в електричному колі, шляхом отримання необхідної величини опору. (Резистор опір якого можна плавно змінювати). ...

Прокладка кабеля

Прокладка кабеля. При прокладанні кабелю використовують різні способи кріплення. ...
Стабілізатор напруги

Стабілізатори напруги

Стабілізатори напруги захищають від стрибків напруги в електромережі, адже якщо напруга не стабільна, електроприлади швидше зношуються і часто ламаються. ...

Електричний струм у газах

Електричний струм у газах. Гази складаються з електрично нейтральних атомів і молекул і в нормальних умовах не мають вільних носіїв заряду (електронів або іонів), отже вони є діелектриками. Однак, якщо змінити умови довкілля, наприклад при нагріванні або під дією радіоактивного випромінювання, гази іонізуються, та можуть стати провідниками електрики. ...

Датчик температури

Датчик температури – використовують для вимірювання (фіксації) температури використовуються для контролю теплових режимів роботи котлоагрегатів, сушильних установок, деяких вузлів тертя машин. ...

Світильники в спальню

Світильники в спальню. Спальням необхідне загальне, сфокусоване та акцентне освітлення, щоб вони виглядали як найкраще. ...

Датчик руху

Датчик руху – механічний або електронний прилад, призначений для виявлення фізичних рухів у приміщенні або на певній території. ...

Датчики

Датчики (давач, датник, сенсор) – це елементи які сприймають вхідний сигнал (вхідну величину, яка контролюється наприклад тиск, температура, струм, напруга та тощо) і перетворюють його в величину зручну для передачі, зберігання, використовування у системі керування. ...

Лінза

Лінза – це прозоре тіло, обмежене двома поверхнями, які заломлює світлові промені таким чином, щоб у результаті формувались оптичні зображення предметів. ...

Ступінь захисту

Ступінь захисту IP (International / Ingress Protection) – класифікація ступенів захисту від проникнення сторонніх об’єктів (як правило – пилу і води) ...
Світильник садово-парковий настінний "NAR-1" Е27

Світильник

Світильник – це світловий прилад який розподіляє, фільтрує або перетворює світло що випромінюється джерелом світла та має всі необхідні вузли для кріплення, захисту і підключення до джерела живлення. ...
батарейка

Батарейка

Батарейка – це гальванічне джерело електричної енергії, згенерованої в результаті перетворення хімічної енергії. ...
Світло

Світло

Світло – це електромагнітне випромінювання, що сприймається людським оком. Людське око сприймає електромагнітні хвилі з довжинами від 380 до 760 нм.  ...
Блок живлення

Блок живлення

Блок живлення – це напівпровідниковий прилад для забезпечення живленням та створення необхідних параметрів живлення для працездатності електричного приладу. ...
SMD компоненти

SMD компоненти

SMD компоненти (Surface Mounted Device) або чіп компоненти призначені для SMT-мотажу (Surface Mounted Technology) ...
Реле

Реле

Реле – електромагнітний комутаційний прилад для замикання або розмикання електричного кола. ...
Види ламп

Види ламп

Основні види ламп: Лампи розжарювання Галогенні лампи Газорозрядні лампи Люмінесцентні лампи низького тиску Металогалогенні лампи Ксенонові лампи Натрієві лампи високого тиску Світлодіодні лампи Лампи розжарювання До сих пір є найпопулярнішим джерелом світла. Складається зі скляної колби всередині якої закріплена вольфрамова нитка. Напруга до нитки підводиться двома електродами, один з них під’єднаний до центральної частини, а ... ...
Види освітлення

Види освітлення

Загальне Загальне рівномірне освітлення Загальне локалізоване Місцеве Переносне місцеве освітлення Комбіноване Аварійне Освітлення безпеки Евакуаційне освітлення Охоронне освітлення Чергове освітлення ...
Лінійне освітлення

Лінійне освітлення

Лінійне освітлення – це освітлення яке створюється за допомогою світильників лінійної форми (на відміну від квадратного або круглого). ...
Акумулятор

Акумулятор

Акумулятор – це джерело струму в якому електроди не витрачаються. Найпростіший акумулятор складається з двох свинцевих пластин, які розміщені в розчині сірчаної кислоти. ...
Електроліти

Електроліти

Електроліти – це речовини, які під час розчинення у воді (або іншому полярному розчиннику) чи розплавлення розпадаються на іони, і тому їх розчини або розплави проводять електричний струм. ...
Запобіжники

Запобіжники

Запобіжники – найпростіший апарат що захищає електроустановку від короткого замикання і значних перенавантажень ...
Світлодіод

Світлодіод

Світлодіод – це тип напівпровідника, який називається «світловипромінювальний діод». Білі світлодіоди, які отримали практичну реалізацію завдяки використанню синіх світлодіодів високої яскравості, розроблених в 1993 році на основі нітриду галію, привертають підвищену увагу як 4-й тип джерела світла. ...
Цоколь

Цоколь

Цоколь – це частина лампи, за допомогою якої до неї підводиться електричний струм і лампа кріпиться в патроні світильника. ...
З'єднання провідників

З’єднання провідників

Послідовне з’єднання провідників Паралельне з’єднання провідників Змішане з’єднання провідників ...
Вимикач

Вимикач

Вимикач — це електричний апарат для замикання і розмикання електричного кола, вмикання і вимикання обладнання. ...

Led освітлення

Led освітлення засноване на використанні світлодіодів (LED англ. Light-emitting diode) в якості джерела світла. ...
Газоподібні діелектрики

Газоподібні діелектрики

Газоподібний діелектрик – це газ який може запобігти проходженню електричного заряду. ...
Основні світлотехнічні величини

Основні світлотехнічні величини

Основні світлотехнічні величини: світловий потік, освітленість, яскравість, сила світла. ...
ПЗВ

ПЗВ

ПЗВ (УЗО – устройство защитного отключения) – це пристрій захисного відключення, є механічним комутаційним приладом який служить для автоматичного переривання ланцюга при появі струму витоку, який виникає при певних умовах. ...
Прожектор

Прожектор

Прожектор це – прилад світловий потік джерела світла якого концентрується в середині щодо малих тілесних кутів. ...
Електромагнітна індукція

Електромагнітна індукція

Електромагнітна індукція – явище виникнення електричного струму в провіднику, що перетинає магнітні лінії. ...
Трифазний струм

Трифазний струм

Трифазний струм — змінний струм у електричному колі, побудованому так, щоб у трьох лініях коливання сили струму відбувалися зі зсувом фази на 2 π / 3. ...
Магнітне поле

Магнітне поле

Магнітне поле — це така матерія, яка знаходиться і рухається навколо струмів. ...
Діелектрики

Діелектрики

Діелектрики це – речовини (матеріал), що погано проводить електричний струм. ...
Світлодіодні лампи

Світлодіодні лампи

Світлодіодні лампи – це лампи які використовують світлодіод в якості джерела світла. ...
Коротке замикання

Коротке замикання

Коротке замикання це – будь-яке замикання джерела струму на дуже малий опір. ...
Провідник

Провідник

Провідник — матеріал, що проводить електрику, особливістю якого є наявність в складі вільних електронів, які поширені по всій речовині.  ...
Змінний струм

Змінний струм

Змінний струм. Змінним називається струм, зміна якого за величиною і напрямком повторюється періодично через рівні проміжки часу. ...
Напівпровідник

Напівпровідник

Напівпровідник – це речовина, яка займає проміжне місце між провідниками, що мають високу електропровідність (метали, електроліти) та діелектриками які майже не проводять електричний струм(фарфор, гума та інші). ...
Автоматичний вимикач це

Автоматичний вимикач

Автоматичний вимикач – це прилад призначений для автоматичного відключення електричних ланцюгів при короткому замиканні або ненормальних режимах роботи (перевантаженнях). ...
Диференційний автоматичний вимикач це

Диференційний автоматичний вимикач

Диференційний автоматичний вимикач – це пристрій що реагує на диференціальний струм також захищає від надструмів перенавантаження і короткого замикання. ...

No post found