Перейти до контенту

Категорії «Елементи та сполуки 🧪»

Нітрит натрію

Нітрит натрію

Нітрит натрію (харчова добавка E250) – це хімічна сполука з формулою NaNO2. Він являє собою білий або злегка жовтуватий кристалічний порошок, добре розчинний у воді (84,8 г на 100 г) та гігроскопічний. нші назви Натрій азотистокислий Отримання NaNO2 є сіллю азотистої кислоти і виходить зазвичай з оксидів азоту по реакції: NO + NO2 + 2NaOH …

Карбонат натрію

Карбонат натрію

Карбонат натрію (Na2CO3) також відомий як кальцинована сода. Безбарвні кристали або білий порошок, гігроскопічна, добре розчинна у воді. Розчини мають сильнолужну реакцію. Він малотоксичний і належить до III класу небезпеки. Молярна маса 105,99 г/моль Молекулярна маса 106 а.о.м. Густина 2,53 г/см³ Тпл 852 °C Ткип 1600 °C Кислотність (pKa) 10.33 Основність (pKb) 4.67 У водному …

Карбонат калію

Карбонат калію

Карбонат калію, також відомий як поташ або вуглекислий калій, має хімічну формулу K2CO3. K2CO3 малотоксичний і належить до III класу небезпеки. Протягом тривалого часу поташ одержували із золи рослин, вилуговування її водою і випаровувавши потім отриманий розчин. Тепер поташ одержують дією двоокису вуглецю на розчин їдкого калію, що утворюється при електролізі розчину хлористого калію: Фізичні …

Одноатомні спирти

Одноатомні спирти

Одноатомні спирти – це органічні сполуки, в яких один атом Гідрогену в молекулі вуглеводню заміщений на гідроксильну групу -OH. Одноатомні спирти загальна формула: CnH2n+1OH, або CnH2n+2O n – кількість атомів Карбону в молекулі Назви спиртів утворюються від назв відповідних алканів з додаванням суфікса -ол або від назв радикалів: CH3−OH — метанол (метиловий спирт); C2H5−OH — етанол (етиловий спирт); C3H7−OH — …

Дюралюміній

дюралюміній

Дюралюміній – це загальна назва групи високоміцних алюмінієвих сплавів з добавками міді, магнію і марганцю. Основними легуючими елементами в ньому являються мідь (4,4%), магній (1,5%), марганець (0,6%) і алюміній (93,5%) за масою. Типове значення границі текучості становить 450 МПа, однак залежить від складу та термообробки. Дюралюміній розроблений німецьким інженером-металургом Альфредом Вільмом, співробітником металургійного заводу Dürener …

Майтнерій

Майтнерій

Майтнерій – це хімічний елемент із символом Mt та атомним номером 109. Це штучно синтезований елемент, який не зустрічається в природі. Він був вперше штучно синтезований у 1982 році бомбардуванням ядер 209Bi з ядрами 58Fe через реакцію 209Bi + 58Fe → 266Mt + n на прискорювачі UNILAC, групою німецьких учених на чолі з Петером Армбрустером та Готтфрідом Мюнценбергом у Центрі дослідження …

Діоксид вуглецю

Діоксид вуглецю

Діоксид вуглецю – це хімічна сполука з формулою CO2. Він являє собою безбарвний, нетоксичний газ без запаху, який є важчим за повітря приблизно в 1,5 рази. Цей газ є нормальним компонентом атмосферного повітря і виникає в результаті дихання та горіння органічних речовин. Інші назви: Фізичні властивості вуглекислого газу 1. Стан 2. Молекулярна маса: 44,01 г/моль …

Пропанол

Пропанол

Пропанол — це одноатомний спирт, який включає структурні ізомери: пропан-1-ол (нормальний пропанол), пропан-2-ол (ізопропанол або ацетонітрил). Пропан-1-ол (n-пропанол) Назва “пропанол” зазвичай означає саме пропанол-1, оскільки існують й інші ізомери пропанолу (наприклад, пропанол-2), але саме перший варіант є найпоширенішим та найважливішим з промислової точки зору. Хімічна формула: C3H7OH Хімічні властивості Фізичні властивості Застосування Пропан-2-ол (ізопропанол або …

Спирти

Спирти

Спирти – це органічні сполуки, що містять одну або більше гідроксильних груп, безпосередньо зв’язаних із насиченим атомом Карбону. Залежно від кількості гідроксильних груп спирти поділяються на одноатомні (метанол, етанол, пропанол тощо), двоатомні (етиленгліколь, гліцерол тощо) та багатоатомні (поліетиленглігколі, поліефіри тощо). Спирти, як і вуглеводні, утворюють гомологічні ряди. Кожний наступний член цього ряду відрізняється від попереднього …

Кальцит

Кальцит – це один з найпоширеніших мінералів, що складається з карбонату кальцію (CaCO3). Він має кристалічну структуру і відноситься до групи карбонатів. Важливий породотвірний мінерал осадових порід (хемогенних і біогенних). Головна складова частина контактово- і регіонально-метаморфізованих вапнякових порід — кристалічних вапняків, мармурів, кальцифірів. Фізичні властивості Хімічні властивості Хімічні властивості кальциту, карбонату кальцію (CaCO3), в основному визначаються …