Перейти до контенту

Нітрит натрію

Оцініть статтю/Rate the article

Нітрит натрію (харчова добавка E250) – це хімічна сполука з формулою NaNO2. Він являє собою білий або злегка жовтуватий кристалічний порошок, добре розчинний у воді (84,8 г на 100 г) та гігроскопічний.

нші назвиНатрій азотистокислий
Нітрит натрію

Отримання

NaNO2 є сіллю азотистої кислоти і виходить зазвичай з оксидів азоту по реакції:

NO + NO2 + 2NaOH = 2NaNO2 + Н2O

Також нітрит натрію можна отримати шляхом розкладання нітрату натрію під час обережного розкладання його розплаву з виділенням вільного кисню:

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

Властивості нітрит натрію

 • На повітрі повільно окислюється до нітрату натрію.
 • Є сильним відновником.
 • Токсичний у великих дозах
 • Молярна маса – 68.995 г/моль
 • Густина – 2,17 г/см³
 • У лабораторних умовах нітрит натрію використовується для деактивації азиду натрію реакцією зі свіжоотриманою азотистою кислотою

{\displaystyle {\ce {2NaNO2 + H2SO4 -> Na2SO4 + 2HNO2}}}

{\displaystyle {\ce {2NaN3 + 2HNO2 -> 3N2 ^ + 2NO ^ + 2NaOH}}}

 • Окислює HI, HBr та при нагріванні HCl до вільних галогенів. Реакція із соляною кислотою йде у два етапи: один – незворотний, а інший – оборотний. При температурі вище +100°C реакція з HCl протікає повністю та необоротно. Суміш соляної кислоти з нітритом натрію також є царською горілкою. Така суміш розчиняє навіть срібло через утворення хлориду натрію, в розчині якого добре розчиняється хлорид срібла:

{\displaystyle {\ce {2NaNO2 + 4HX -> 2NaX + X2 v + 2NO ^ + 2H2O}}}, X = I,

{\displaystyle {\ce {NaNO2 + HCl -> NaCl + HNO2}}}

{\displaystyle {\ce {2HNO2 + 2HCl <=> Cl2 ^ + 2NO ^ + 2H2O}}}

{\displaystyle {\ce {2NaNO2 + 4HCl ->[100{°}C] Cl2 ^ + 2NO ^ + 2NaCl + 2H2O}}}

 • NaNO2 в хімічних реакціях виявляє окислювально-відновну двоїстість, відновлюючись до оксиду азоту (II) або окислюючись до нітрату. Наприклад, при подальшому нагріванні він розкладається, утворюючи оксид натрію, оксид азоту(II) та кисень. Ймовірно, цей процес допоміг не задихнутися екіпажу першої субмарини Корнелія Дреббеля, що діє, оскільки оксид натрію поглинає CO2

{\displaystyle {\ce {4NaNO2 -> 2Na2O + 4NO ^ + O2 ^}}}

 • Нітрит натрію застосовується для утворення діазоамінних сполук. Ці сполуки застосовуються в синтезі як джерело аміногруп при реакціях з «ядром» сполуки, за рахунок більш легкого відокремлення азотних груп N2.
 • Використовується для створення ефірів азотистої кислоти (органічних нітритів, зокрема, ізопропілнітриту, ізоамілнітриту та інших) при дії на нього сильних кислот (хлористоводневої, сірчаної) при низькій температурі:

{\displaystyle {\ce {R-OH + NaNO2 + H^+ -> R-ONO + Na^+ + H2O}}}{\displaystyle {\ce {H3C-CH(OH)-CH3 + NaNO2 + HCl -> H3C-CH(ONO)-CH3 + NaCl + H2O}}}

 • Нітрит натрію може бути використаний для визначення іонів Cu2+ завдяки реакції з утворенням комплексу гексанітритокупрату(II) натрію:

{\displaystyle {\ce {6NaNO2 + Cu^2+ -> 2Na^+ + Na4[Cu(NO2)6]}}}

Застосування нітриту натрію

 • Консервант: Нітрит натрію використовується як консервант у м’ясних та рибних продуктах. Він пригнічує ріст бактерій, таких як Clostridium botulinum, які можуть викликати ботулізм, серйозне харчове отруєння.
 • Фіксатор забарвлення: Нітрит натрію надає м’ясним та рибним продуктам характерний рожевий або червоний колір. Він реагує з міоглобіном, природним пігментом м’яса, перетворюючи його на стабільну форму нітрозоміоглобіну.
 • Покращення смаку: NaNO2 може надавати м’ясним та рибним продуктам трохи солоний і копчений смак.
 • Інші: NaNO2 також використовується в деяких інших продуктах, таких як сир, пиво та хліб.