Перейти до контенту

Сульфатна кислота

Оцініть статтю/Rate the article

Сульфатна кислота (H2SO4) – це безбарвна, в’яжуча рідина, яка є однією з найважливіших хімічних речовин. Вона є сильною кислотою з високою реактивністю. Сульфатна кислота є одним з найбільш важливих та широко використовуваних хімічних сполук у промисловості.

Сульфатна кислота

Інша назва: сірчана.

Хімічні властивості сульфатної кислоти

Сульфатна кислота (H2SO4) має ряд хімічних властивостей, які варто враховувати:

 1. Кислотність: Сульфатна кислота є однією з найсильніших кислот і дисоціює в воді, звільняючи два протони (H+). Вона реагує з основами, утворюючи сульфатні солі.
 2. Окислювальні властивості: H2SO4 може діяти як окисник у хімічних реакціях. Вона може окислювати речовини, відбираючи електрони, при цьому сама зменшується до сульфатного іону (SO42-). Наприклад, вона може окислювати залізо (Fe) до йонів заліза (Fe3+).
 3. Дегідратація: H2SO4 є сильним дегідратором і може видаляти молекули води з різних речовин. Це може призводити до деформації й зниження маси матеріалів, з якими контактує сульфатна кислота.
 4. Естерифікація: Сульфатна кислота може утворювати естери з органічними сполуками. Цей процес, відомий як сульфоестерифікація, використовується в хімічних синтезах для отримання різних органосульфатних сполук.
 5. Каталізатор: H2SO4 може виступати як каталізатор у різних хімічних реакціях. Вона може прискорювати реакції гідролізу, естерифікації та інших процесів.

Враховуйте, що сульфатна кислота є дуже корозійною й небезпечною речовиною, яка вимагає обережного поводження та дотримання відповідних заходів безпеки.

Отримання сульфатної кислоти

Сульфатна кислота (H2SO4) може бути отримана за допомогою різних методів, зокрема:

 1. Контактний процес: Це найпоширеніший метод отримання сульфатної кислоти у великому масштабі. Він ґрунтується на каталітичному окисненні діоксиду сульфуру (SO2) до сульфурної кислоти (H2S2O7), яка потім гідролізується, утворюючи сульфатну кислоту. Процес проводять при високій температурі і за наявності каталізатора, яким часто використовують ванадієвмісні сполуки.
 2. Метод фумігації: Цей метод використовується для отримання сульфатної кислоти з діоксиду сульфуру, який утворюється при виробництві металургійних сплавів, сірки або нафти. Діоксид сульфуру окислюється киснем у присутності каталізаторів, таких як платина або діоксид вольфраму. Утворюється H2SO4.
 3. Процес регенерації: Цей метод використовується для відновлення сульфатної кислоти з використаної кислоти, яка утворюється у хімічних процесах. Він включає концентрацію та очищення використаної кислоти, після чого вона може бути повторно використана.

Важливо враховувати, що отримання сульфатної кислоти є складним і технологічним процесом, який вимагає спеціалізованого обладнання та дотримання високих стандартів безпеки та охорони довкілля.

Застосування сульфатної кислоти

Сульфатна кислота (H2SO4) має широке застосування у різних галузях промисловості і інших сферах. Основні застосування сульфатної кислоти включають:

 1. Хімічна промисловість: H2SO4 використовується як важливий хімічний реагент у багатьох процесах. Вона використовується для виробництва різних хімічних сполук, включаючи добрива, фармацевтичні препарати, кольорові речовини, деякі пластмаси та полімери.
 2. Гірнича промисловість: H2SO4 використовується для видобутку руд, таких як мідь, нікель, цинк та уран. Вона допомагає розчинити метали з руд і відокремити їх для подальшої обробки.
 3. Аккумуляторна промисловість: Сульфатна кислота використовується у виробництві свинцевих акумуляторів. Вона служить як електроліт, який забезпечує провідність іонів у внутрішньому електроліті акумулятора.
 4. Фармацевтична промисловість: H2SO4 використовується для виробництва різних фармацевтичних препаратів і хімічних речовин. Вона може бути використана для синтезу лікарських речовин, налаштування рН розчинів та інших процесів.
 5. Водопостачання та очищення: H2SO4 використовується для регулювання рівня pH води та для очищення води від забруднень. Вона може бути використана для нейтралізації різних забруднюючих речовин і видалення заліза, марганцю та інших.