Перейти до контенту

Сульфур

Оцініть статтю/Rate the article

Сульфур (або сірка) – це хімічний елемент з атомним номером 16 та символом S у періодичній таблиці. Він є неметалом і має жовтий колір у кристалічній формі за кімнатної температури.

У природі сульфур зустрічається у вигляді мінералів, таких як гіпс та сірчаний колчедан.

Сульфур
Сульфур

Фізичні властивості сульфуру

Основні фізичні властивості сульфуру:

 1. Фізичний стан: У звичайних умовах є твердим речовиною.
 2. Колір: Сульфур має жовтувато-білий колір.
 3. Температура плавлення: Температура плавлення сульфуру становить приблизно 115 градусів Цельсія.
 4. Температура кипіння: Температура кипіння сульфуру становить приблизно 444 градусів Цельсія.
 5. Густина: Густина сульфуру залежить від його кристалічної структури і температури, і може становити від 1,92 до 2,07 г/см³.
 6. Розчинність: Нерозчинний у воді, але розчиняється у багатьох органічних розчинниках, таких як бензол і толуол.
 7. Міцність: Сульфур має досить низьку міцність, і його кристали можуть бути досить легко роздроблені.
 8. Магнітні властивості: Сульфур не є магнітним.

Ці властивості можуть відрізнятися в залежності від форми сульфуру (кристалічної або аморфної), тиску і температури.

Хімічні властивості сульфуру

Взаємодія з киснем: Може горіти у наявності кисню, утворюючи двоокис сірки (SO2) або тріоокис сірки (SO3).

Взаємодія з кислотами: Сульфур розчиняється у концентрованих кислотах, утворюючи сульфати. Наприклад, розчинення сульфуру у концентрованій сірчаній кислоті утворює сульфатну кислоту.

Взаємодія з лужними металами: Взаємодіє з лужними металами, такими як натрій і калій, утворюючи сульфіди. Наприклад, взаємодія сульфуру з натрієм утворює натрій сульфід (Na2S).

Взаємодія з галогенами: Взаємодіє з галогенами, такими як хлор і бром, утворюючи сульфіди галогенів. Наприклад, взаємодія сульфуру з хлором утворює сульфід хлору (S2Cl2).

Взаємодія з аміаком: Сульфур взаємодіє з аміаком, утворюючи сульфід амонію (NH4)2S.

Взаємодія з карбонатами: Сульфур може взаємодіяти з карбонатами, утворюючи сульфати. Наприклад, взаємодія сульфуру з кальцієвим карбонатом (CaCO3) утворює кальцій сульфат (CaSO4).

Окислення та відновлення: Сульфур може бути окисленим до більш високоокисленого стану, такого як у тріооксиду сірки (SO3). З іншого боку, сульфур може бути відновлений до менш окисленого стану, такого як у двооксиду сірки (SO2), за умови наявності відповідного відновника, наприклад, гідрогену.

Взаємодія з металами: Сульфур може взаємодіяти з багатьма металами, утворюючи сульфіди металів. Наприклад, взаємодія сульфуру з міддю утворює мідний сульфід (CuS).

Каталітична активність: Має високу каталітичну активність, що робить його корисним для багатьох промислових процесів. Наприклад, сульфур може використовуватися як каталізатор у виробництві сульфатної кислоти або вуглекислого газу.

Термічна стійкість: Є досить термостійким і може зберігати свої властивості при високих температурах, що дозволяє його використовувати в різних процесах обробки матеріалів.

Ізотопи сульфуру

Сульфур має кілька стабільних ізотопів, які мають різну кількість нейтронів у ядрі, але однакову кількість протонів.

Найбільш поширеними з них є:

 • S-32 (32S): це найбільш поширений ізотоп сульфуру, який складає приблизно 95% всього сульфуру в природі. Він має 16 протонів і 16 нейтронів у своєму ядрі.
 • S-33 (33S): цей ізотоп має 16 протонів і 17 нейтронів у своєму ядрі. Він є другим за частотою ізотопом сульфуру, складаючи близько 0,75% від загальної кількості сульфуру.
 • S-34 (34S): цей ізотоп має 16 протонів і 18 нейтронів у своєму ядрі. Він становить близько 4,2% від загальної кількості сульфуру в природі.
 • S-36 (36S): цей ізотоп має 16 протонів і 20 нейтронів у своєму ядрі. Він є найрідкіснішим стабільним ізотопом сульфуру, складаючи менше 0,02% від загальної кількості сульфуру в природі.

Крім стабільних ізотопів, сульфур має також радіоактивні ізотопи з недовгим періодом напіврозпаду. Наприклад, 35S є радіоактивним ізотопом сульфуру з періодом напіврозпаду близько 87 днів, і він використовується у наукових дослідженнях і медицині як маркер для відслідковування різних процесів в організмах.

Біологічна роль

Сульфур є одним з найважливіших хімічних елементів для живих організмів. Він є складовою частиною різноманітних біологічно активних сполук, таких як амінокислоти, вітаміни та гормони. Нижче описано деякі біологічні ролі сульфуру:

 • Сульфур є ключовим компонентом білків. Для створення білків живих організмів потрібні амінокислоти, деякі з яких містять сульфур. Наприклад, метіонін є амінокислотою, яка містить сульфур, і є однією з найважливіших складових білків.
 • Бере участь у метаболізмі. Наприклад, сульфати є важливим джерелом сульфуру для більшості живих організмів, і вони використовуються для створення амінокислот, вітамінів та інших біологічно активних сполук.
 • Сульфур має антиоксидантні властивості. Деякі біологічно активні сполуки, які містять сульфур, такі як глютатіон, виконують функцію антиоксидантів, захищаючи клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами.
 • Бере участь у регулюванні функцій організму. Наприклад, він є ключовим компонентом деяких гормонів, таких як інсулін, який регулює рівень цукру в крові.

Узагалі, сульфур є важливим елементом для забезпечення нормального функціонування живих організмів, і його вплив на біологічні процеси є досить різноманітним і важливим.

Застосування сульфуру

Сірку широко використовують у промисловості для виробництва сірчаної кислоти, сірчистої кислоти, сірчистого газу, каучуку, пластмас, фармацевтичних препаратів та інших продуктів. Вона також використовується у виробництві добрив та як консервант у харчовій промисловості.

Сірка має безліч інших застосувань, включаючи використання у виробництві пороху, як антисептик для оздоровлення шкіри, як компонент у косметичних продуктах, і т.д. Вона також використовується в медицині для лікування низки захворювань, таких як псоріаз та артрит.

Сульфур – це метал чи неметал?

Сульфур (сірка) – це неметал, належить до халькогенів, жовта кристалічна речовина.

Яка кількість протонів сульфуру?

Атом сульфуру (S) має атомний номер 16, що означає, що у нього 16 протонів в ядрі.

Яка кількість нейтронів сульфуру?

У стабільному ізотопі сульфуру, який має атомний номер 16, є приблизно 16 нейтронів. Кількість нейтронів може варіювати, оскільки існують ізотопи сульфуру з різною кількістю нейтронів.