Перейти до контенту

Платина

Оцініть статтю/Rate the article

Платина – це благородний метал, що має атомний номер 78 та хімічний символ Pt.

Платина

Ось деякі з його фізичних та хімічних властивостей:

Фізичні властивості

 • Платина має сріблясто-білий колір і дуже блискуча
 • Це дуже міцний та стійкий метал, що не піддається корозії або окисленню
 • Температура плавлення платини становить близько 1768 градусів Цельсія, а температура кипіння – 3825 градусів Цельсія
 • Платина є хорошим провідником електрики та тепла.

Хімічні властивості

 • Корозійна стійкість: платина – один з найбільш стійких до корозії металів. Вона не реагує з повітрям, водою і більшістю розчинів кислот та лугів.
 • Каталітична активність: платина є одним з найкращих каталізаторів, тому що вона може знижувати активаційну енергію реакцій. Вона використовується в каталізаторах автомобільних вихлопних газів, виробництві синтетичних палив, у хімічному виробництві тощо.
 • Інертність: платина є дуже інертною до багатьох реакцій, що забезпечує її використання у приладобудуванні та медицині.
 • Здатність утворювати сполуки: платина утворює сполуки з багатьма іншими елементами, такими як кисень, сульфур, хлор, бром та інші.

Ізотопи платини

Платина має 6 стабільних ізотопів та кілька радіоізотопів з відносно короткими періодами напіврозпаду. Ось перелік ізотопів платини та їх властивості:

 • 190Pt (стабільний, складає більше 0,01% всіх ізотопів платини)
 • 192Pt(стабільний, складає більше 0,79% всіх ізотопів платини)
 • 194Pt (стабільний, складає більше 32,9% всіх ізотопів платини)
 • 195Pt (стабільний, складає більше 33,8% всіх ізотопів платини)
 • 196Pt (стабільний, складає більше 25,3% всіх ізотопів платини)
 • 198Pt (стабільний, складає більше 7,2% всіх ізотопів платини)

Деякі з радіоізотопів платини, які використовуються в наукових дослідженнях та медицині, включають:

 • 191Pt (період напіврозпаду – 2,83 дня)
 • 193mPt (період напіврозпаду – 4,33 дня)
 • 197Pt (період напіврозпаду – 19,9 годин)
 • 199Pt (період напіврозпаду – 30,8 годин)

Радіоізотопи платини використовуються в дослідженнях фізики та хімії, а також в медицині для лікування деяких видів раку.

Застосування

 • Платина має багато промислових застосувань, зокрема в каталізаторах, виробництві лабораторного обладнання, електроніки та оптики
 • Цей метал є популярним матеріалом для виготовлення ювелірних виробів та інших предметів розкоші через свій благородний вигляд та високу стійкість
 • Платина використовується в медицині, зокрема для виробництва стентів та інших імплантів, завдяки своїй біологічній сумісності з організмом
 • Цей метал також використовується в автомобільній промисловості для виготовлення каталізаторів, що допомагають зменшити викиди відпрацьованих газів

Отримання платини

Платину зазвичай отримують з родовищ платинових руд, які знаходяться в різних куточках світу, таких як Південна Африка, Росія, Канада та інші. Оскільки платина зустрічається у вигляді розсіяних руд, її добувають у великих кількостях руди, що містять менші домішки цього металу.

Для отримання платини з руд використовують різні способи, залежно від вмісту платини в руді та від хімічних властивостей інших складових руди. Один з найпоширеніших способів – це використання хімічного методу, в якому руду піддають комплексному обробці з використанням кислот та інших хімічних реактивів. Потім, після вилучення платини з руди, вона очищується та переробляється у більш чисту форму, використовуючи різні механічні та хімічні процеси.

Інші способи отримання платини включають використання електролітичного методу та методу високотемпературного виплавлення платинових руд. В будь-якому випадку, процес отримання платини є складним та вимагає значних витрат енергії та ресурсів.