Перейти до контенту

Йодоводнева кислота

1/5 - (1 vote)

Йодоводнева кислота, також відома як гідроіодна кислота, це хімічна сполука з формулою HI. Вона складається з молекули йоду (I) та молекули водню (H), які з’єднані ковалентним зв’язком.

Йодоводнева кислота
Йодоводнева кислота

Йодоводнева кислота є дуже сильною кислотою, аналогічно до хлороводневої (соляної) кислоти (HCl) та бромоводневої кислоти (HBr). У водних розчинах йодоводнева кислота поводить себе як сильний протонний донор, віддаючи протон у водному середовищі.

Фізичні властивості йодоводневої кислоти залежать від концентрації розчину. Розчини з високою концентрацією мають більш високу щільність та киплять при нижчих температурах. Йодоводнева кислота має характерний запах та відносно низьку в’язкість.

Хімічні властивості йодоводневої кислоти

Йодоводнева кислота (HI) має деякі характерні хімічні властивості, які варто відзначити:

 1. Кислотність: HI є сильною кислотою. У водному розчині вона дисоціює на йодидний іон (I-) та протон (H+). Ця дисоціація здійснюється в напрямку від права до ліва у залежності від концентрації кислоти та рівноваги.
 2. Окиснювальна активність: HI може виступати як сильний окисник у деяких реакціях. Він може окиснювати редуктори, зокрема сульфіди, сульфіти та інші сполуки.
 3. Реакція з основами: HI реагує з основами, утворюючи йодиди. Наприклад, з гідроксидом натрію (NaOH) утворюється натрій йодид (NaI) та вода (H2O). 2HI + 2NaOH → 2NaI + 2H2O
 4. Реакція з металами: Йодоводнева кислота може реагувати з деякими металами, утворюючи відповідні йодиди та водень. Наприклад, зі шматком цинку (Zn) реакція протікає наступним чином: 2HI + Zn → ZnI2 + H2
 5. Окиснення йодиду: Іод у йодидному вигляді (I-) може бути окиснений йодоводневою кислотою. У цій реакції йодид перетворюється на йод (I2) або вищі йодиди, залежно від умов. 2HI + I2 → 2HI2

Це лише кілька прикладів хімічних властивостей йодоводневої кислоти. Вона має широкий спектр реакцій та застосувань у хімічній лабораторії та промисловості.

Отримання

Йодоводневу кислоту (HI) можна отримати декількома способами, включаючи наступні:

 1. Пряме синтез: Цей метод використовує реакцію прямої синтезу між йодом (I2) та воднем (H2). Реакція проводиться при підвищених температурах (близько 350-400 °C) та за наявності каталізатора, яким часто виступає фосфат ванадію (V). I2 + H2 → 2HI. Цей метод є ефективним, але потребує обережного підходу через високу температуру та можливість утворення вибухонебезпечних сумішей йоду та водню.
 2. Гідроліз йодидів: Інший спосіб отримання йодоводневої кислоти полягає у гідролізі йодидних сполук, таких як йодид натрію (NaI) або йодид калію (KI), за допомогою розведеної кислоти, зазвичай сульфатної кислоти (H2SO4). Реакція виглядає наступним чином: 2NaI + H2SO4 → 2HI + Na2SO4 Цей метод може бути менш небезпечним, оскільки не вимагає високих температур, але потребує обережного підходу через використання концентрованої сульфатної кислоти.
 3. Реакція між йодом і силовими кислотами: Іншим способом є реакція між йодом та сильними кислотами, такими як концентрована сірчана кислота (H2SO4) або фосфорна кислота (H3PO4). Ці реакції відбуваються за високої температури та потребують уважного контролю, оскільки можуть бути небезпечними. I2 + H2SO4 → 2HI + SO2 + H2O I2 + H3PO4 → 2HI + HPO3

У всіх цих методах важливо дотримуватись відповідних безпекових заходів та працювати в хорошо провітрюваному приміщенні або під витяжкою, оскільки йодоводнева кислота може бути отруйною та виділяти дим йоду, що є отруйним і небезпечним для дихання.

Застосування

Йодоводнева кислота (HI) має різноманітні застосування у різних галузях.

Ось деякі з них:

 1. Органічний синтез: HI широко використовується у синтезі органічних сполук. Він може служити для введення йоду до органічних молекул або як реагент для заміщення галогенідних груп в органічних сполуках.
 2. Аналітична хімія: Йодоводнева кислота використовується в аналітичних методах для виявлення і визначення різних речовин. Наприклад, вона може слугувати для виявлення присутності складних йодидів або для визначення концентрації оксидувальних речовин.
 3. Галогенування: HI може використовуватися для введення йоду у реакціях галогенування, де йод заміщує інші галогени, такі як хлор або бром, у органічних сполуках.
 4. Фармацевтична промисловість: Йодоводнева кислота може використовуватися у виробництві деяких медичних препаратів або як компонент при виробництві лікарських речовин.
 5. Виробництво йодидів: HI є важливим прекурсором для виробництва різних йодидів, таких як йодид натрію (NaI) або йодид калію (KI). Ці сполуки використовуються в різних галузях, включаючи фотографію, медицину та промисловість.

Важливо враховувати, що йодоводнева кислота є сильною кислотою і отруйною сполукою, тому необхідно дотримуватись відповідних заходів безпеки при роботі з нею.