Перейти до контенту

Пропін

Оцініть статтю/Rate the article

Пропін – це один з алкінів і має хімічну формулу C₃H₄, також відомий як метилакетилен. Він є безбарвним газом з характерним запахом. Пропін є реактивною речовиною і має різноманітні хімічні та фізичні властивості.

Пропін
Пропін

Фізичні властивості пропіну

Пропін (метилакетилен) має наступні фізичні властивості:

 1. Фаза речовини: Метилакетилен є безбарвним газом при нормальних умовах (температурі і тиску).
 2. Температура кипіння: Температура кипіння пропіну становить приблизно -23 °C (-9 °F). Це досить низька температура порівняно з іншими органічними речовинами, що знаходяться у газоподібному стані при нормальних умовах.
 3. Температура плавлення: Пропін кристалізується при температурі близько -103 °C (-153 °F). Утворюється кристалічна структура пропіну, коли температура знижується до цієї точки.
 4. Густина: Густина пропіну при нормальних умовах становить близько 0,67 г/см³. Вона менша, ніж у багатьох інших газів, що дозволяє пропіну підніматись у повітрі.
 5. Розчинність: Пропін малорозчинний у воді, але розчинний у розчинниках, таких як етер, хлороформ та бензол.
 6. Легкозаймистий: Метилакетилен має високу легкозаймистість, тобто швидко випаровується в повітря. Він утворює з повітрям вибухонебезпечні суміші в певних концентраціях.
 7. Аміачний запах: Пропін має характерний запах, схожий на запах аміаку.

Це лише кілька фізичних властивостей пропіну. Ці властивості можуть змінюватися в залежності від температури, тиску та інших умов.

Хімічні властивості пропіну

Основні хімічні властивості пропіну включають:

 1. Горіння: Пропін є високо горючим газом. Він може горіти з інтенсивним яскравим пламенем, що супроводжується виділенням тепла і світла. Горіння пропіну відбувається з утворенням вуглекислого газу (CO₂) та води (H₂O).
 2. Додавання реакції: Метилакетилен може вступати в реакцію додавання з різними реагентами. Наприклад, він може додаватися до брому, хлору або інших галогенів, утворюючи додаткові зв’язки між атомами.
 3. Полімеризація: Пропін може бути підданий полімеризації, утворюючи поліпропілен – полімер з повторюючимися одиницями пропіну. Поліпропілен має широке застосування у виробництві пластмас та інших матеріалів.
 4. Гідрогенування: Пропін може бути гідрогенований за участю каталізаторів, долучаючи молекулярний водень (H₂) і утворюючи пропан – насичений вуглеводень.
 5. Синтез органічних сполук: Метилакетилен може бути використаний як сировина для синтезу різних органічних сполук. Він може бути використаний для отримання алкенів, ароматичних сполук, алкінів та інших органічних продуктів.
 6. Каталітичний крекінг: Пропін може бути підданий каталітичному крекінгу, процесу розщеплення на більш короткі молекули за участю каталізаторів. Цей процес використовується в нафтопереробній промисловості для отримання більш цінних продуктів, таких як бензин та дизельне паливо.

Це лише деякі з хімічних властивостей пропіну, існує багато інших реакцій і застосувань, включаючи використання пропіну в органічному синтезі, фармацевтиці, виробництві пластмас та інших галузях промисловості.

Застосування

Пропін (метилакетилен) має різноманітні застосування у різних галузях.

Ось деякі з них:

 1. Зварювання та різання металів: Метилакетилен використовується в зварювальних і різальних процесах. Він може бути використаний у спеціальних горільних пристроях, що постачають пропін разом з киснем, для створення дуже гарячого полум’я, необхідного для розрізання та з’єднання металевих конструкцій.
 2. Хімічний синтез: Пропін є важливим сировиною для хімічної промисловості. Він використовується для виробництва різних органічних сполук, таких як ацетон, ацетальдегід, ацетилхлорид та багато інших хімічних продуктів. Пропін також може служити початковим матеріалом для виробництва пластмас та полімерів.
 3. Синтез полімерів: Метилакетилен може бути полімеризований, утворюючи поліпропілен. Поліпропілен є важливим полімером, який має широке застосування у виробництві пластикових виробів, включаючи упаковку, побутові товари, автомобільні частини та інші вироби.
 4. Фармацевтична промисловість: Метилакетилен може бути використаний у виробництві різних фармацевтичних препаратів та речовин, як активна складова або посередник при синтезі лікарських речовин.
 5. Органічний синтез: Пропін використовується у лабораторній практиці та дослідницькій роботі для проведення різноманітних органічних синтезів. Він може бути використаний для створення нових сполук.