Перейти до контенту

Технецій

Оцініть статтю/Rate the article

Технецій (Tc) – це хімічний елемент в періодичній системі елементів з атомним номером 43. Це супутній або штучний елемент, що означає, що в природі він майже не зустрічається у вільному вигляді, а отримується штучним шляхом, шляхом ядерних реакцій.

Технецій
Технецій

Фізичні властивості

Фізичні властивості технецію (Tc) включають такі характеристики, як фізичний стан, температури плавлення і кипіння, густина, кристалічну структуру та інші:

 1. Фізичний стан: Технецій у звичайних умовах існує у формі металу і має сріблясто-білий колір.
 2. Температура плавлення: Температура плавлення технецію становить близько 2200 °C (3972 °F), що є високою в порівнянні з багатьма іншими металами.
 3. Температура кипіння: Tc має високу температуру кипіння, яка становить приблизно 4877 °C (8809 °F).
 4. Густина: Густина технецію залежить від його аллотропних форм та становить близько 11 g/cm³.
 5. Кристалічна структура: Технецій має базентральну кубічну кристалічну структуру при нормальних умовах, але при дуже високих температурах може утворювати інші аллотропні форми.
 6. Провідність: Технецій відзначається доброю електричною та тепловою провідністю.
 7. Магнітні властивості: Tc не проявляє феромагнітних властивостей при низьких температурах.
 8. Твердість: Технецій металічної форми має помірну твердість.

Зазначимо, що багато з фізичних властивостей технецію можуть бути змінені або вплинуті у процесі його аллотропних перетворень або при високих температурах. Враховуючи його властивості, технецій має деякі унікальні хімічні та технічні застосування, зокрема в ядерній медицині та наукових дослідженнях.

Хімічні властивості

Хімічні властивості технецію (Tc) обумовлюють його здатність взаємодіяти з іншими елементами та утворювати хімічні сполуки. Оскільки технецій є металом, він в основному утворює іони технецію з позитивними зарядами.

Основні хімічні властивості технецію:

 1. Окиснення: Технецій здатний утворювати різні окиси в залежності від умов і температур. Найбільш поширеними оксидами технецію є TcO₂ (оксид технецію(IV)) та Tc₂O₇ (оксид технецію(VII)).
 2. Утворення сполук: Технецій може утворювати різноманітні хімічні сполуки з іншими елементами, такими як киснем, хлором, сіркою, фосфором тощо. Наприклад, утворюються хлорид технецію (TcCl₄) і сульфід технецію (TcS₂).
 3. Комплексоутворення: Tc влаштований утворювати комплексні сполуки, в яких його іони утворюють зв’язки з молекулами лігандів. Це властивість знайшла застосування у радіоактивних мітках для медичних досліджень.
 4. Реактивність: Технецій є хімічно активним елементом, але його хімічні властивості можуть змінюватися залежно від окисного стану технецію.
 5. Радіоактивність: Багато ізотопів технецію є радіоактивними і мають різний період напіврозпаду. Ця радіоактивність має значення для його застосувань у медицині та наукових дослідженнях.
 6. Отруйність: Чистий Tc металу вважається менш токсичним, але деякі його сполуки можуть бути токсичними, тому вимагають обережного поводження.

Загалом, хімічні властивості технецію залежать від його окисного стану та взаємодії з іншими елементами. Ці властивості зробили його корисним у різних застосуваннях, зокрема в ядерній медицині та наукових дослідженнях

Застосування

Технецій (Tc) має декілька важливих застосувань в медицині, наукових дослідженнях та промисловості, зокрема:

 1. Ядерна медицина: Технецій-99m є одним із найважливіших радіоактивних ізотопів у ядерній медицині. Використовується для створення радіофармацевтичних препаратів, які використовуються для діагностики захворювань. Завдяки своєму короткому періоду напіврозпаду (близько 6 годин), він дозволяє здійснювати образне сканування органів та тканин з мінімальною дозою радіації.
 2. Технічні дослідження: Tc використовується у ядерних дослідженнях і технічних дослідженнях, зокрема для виготовлення різних радіоактивних міток і індикаторів.
 3. Аналітична хімія: Технецій може бути використаний для аналізу і визначення хімічних сполук у лабораторних дослідженнях.
 4. Радіоактивні джерела: Деякі ізотопи технецію можуть бути використані для створення радіоактивних джерел, які застосовуються в промислових процесах, контролі якості та інших застосуваннях.
 5. Наукові дослідження: Tc застосовується в радіохімічних дослідженнях та дослідженнях ядерної фізики.

Однак важливо відзначити, що технецій є радіоактивним елементом, і його використання повинно відбуватися з дотриманням належних заходів безпеки та регуляції. Технецій також може бути токсичним у великих кількостях або в окремих сполуках, тому його використання повинно бути обмеженим та обережним.