Перейти до контенту

Толуол

Оцініть статтю/Rate the article

Толуол (метилбензол) – це органічна речовина з формулою C7H8, він є безбарвною рідиною з характерним ароматом, відноситься до аренів. Скорочене хімічне позначення – PhMe.

Толуол
Толуол

Ось деякі фізичні і хімічні властивості толуолу:

Фізичні властивості

 • Температура плавлення: -95 градусів Цельсія
 • Температура кипіння: 110 градусів Цельсія
 • Густина: 0.87 г/см³
 • Розчинність: Толуол є добрим розчинником для багатьох органічних сполук і не розчиняється у воді.

Хімічні властивості

 • Ароматичність: Метилбензол є одним з характерних ароматичних вуглеводнів і має подібну до бензолу будову.
 • Реактивність: Толуол може бути заміщений і взаємодіяти з різними реагентами для отримання різноманітних продуктів. Він може пройти ароматичну заміщення або претерпіти окиснення, нітрування, сульфонування та інші реакції.
 • Реакція з киснем: Метилбензол може піддаватися окисленню повітрям у присутності каталізаторів, утворюючи бензойну кислоту або пероксиди, що можуть бути небезпечними.

Токсичність

Толуол має певну токсичність і може бути шкідливим для людей при великих концентраціях або при тривалому впливі. Основні шляхи впливу толуолу на організм включають вдихання, кожний контакт і проникнення через шкіру.

Основні небезпеки, пов’язані з токсичністю толуолу, включають наступне:

 1. Невротоксичність: Толуол може впливати на нервову систему. Високі рівні впливу можуть спричинити головний біль, запаморочення, розлади сну, збудження, подразнення, втому і навіть втрату свідомості. Тривале впливу на нервову систему може викликати хронічні неврологічні проблеми.
 2. Токсичність для печінки: Метилбензол може мати негативний вплив на печінку. При тривалому впливі великих концентрацій може виникнути печінкова недостатність.
 3. Токсичність для нирок: Толуол може впливати на нирки. Високі рівні впливу можуть призвести до пошкодження нирок і порушення їх функцій.
 4. Шкодливий вплив на кровоутворення: Довготривалий контакт з толуолом може призвести до зниження кількості червоних кров’яних клітин і зниження рівня гемоглобіну.
 5. Ірритація шкіри та слизових оболонок: Прямий контакт з толуолом може спричинити подразнення шкіри, слизових оболонок, очей та дихальних шляхів.

Враховуючи токсичні властивості толуолу, важливо дотримуватися заходів безпеки при роботі з цією речовиною. Це включає використання вентиляції, захисних рукавиць, окулярів і масок.

Отримання

Толуол може бути отриманий з різних джерел, але найпоширеніший спосіб його отримання полягає в переробці нафти або нафтопродуктів.

Основні методи отримання толуолу включають наступні:

 1. Фракційна дистиляція нафти: Толуол може бути одержаний шляхом фракційної дистиляції сирої нафти або легкої нафтової фракції. В процесі дистиляції рідина розділяється на різні фракції залежно від їх кипіння, і толуол виокремлюється як окрема фракція.
 2. Каталітичне розщеплення нафтопродуктів: Метилбензол також може бути отриманий шляхом каталітичного розщеплення важких нафтопродуктів, таких як бензин або важкий нафтовий газ. У цьому процесі молекули нафтопродуктів розщеплюються на більш легкі складові, включаючи толуол.
 3. Альтернативні методи отримання: Метилбензол може бути отриманий також з інших вихідних речовин, таких як бензол або ортоксилол. Це може бути досягнуто шляхом хімічних реакцій, таких як алкілація або толуолування, які дозволяють виконати заміщення атомів водню у вихідній речовині та отримати толуол.

Застосування

 • Розчинник: Толуол є важливим розчинником у промисловості, особливо в фармацевтичних, фарбових, лакофарбових і синтетичних волоконних галузях.
 • Виробництво хімічних сполук: Толуол є сировиною для виробництва різноманітних хімічних сполук, таких як стирол, фенол, кумол, бензальдегід та інші.
 • Виробництво пластмас: Толуол використовується виробниками пластмас, зокрема полістиролу, поліуретану та інших синтетичних матеріалів.
 • Виробництво лікарських препаратів: Метилбензол використовується в фармацевтичній промисловості як розчинник для багатьох лікарських речовин.
 • Паливо: Метилбензол може бути використаний як складова частина палива або додаток до палива для покращення властивостей згоряння.

Важливо відзначити, що толуол має токсичні властивості і може бути шкідливим при вдиханні або контакті з шкірою. Тому використання толуолу вимагає відповідних заходів безпеки і контролю.