Перейти до контенту

Арени

Оцініть статтю/Rate the article

Арени (також ароматичні вуглеводні) – це органічні сполуки, які містять ароматичне кільце бензолу або його похідних. Аренові сполуки мають розширену систему спряженості електронних хмар у вуглецевому кільці, що надає їм специфічні хімічні властивості.

Деякі важливі арени включають:

 1. Бензол: Найпростіший арен, складається з шести вуглецевих атомів у формі шестикутника. Він використовується як розчинник, проміжний продукт у виробництві фармацевтичних речовин, пластмас і полімерів.
 2. Толуол: Метилбензол, де метильна група (CH3) заміщує один атом водню у бензольному кільці. Використовується як розчинник, сировина для виробництва фармацевтичних засобів та в різних промислових процесах.
 3. Ксилени: Диметилбензоли, де дві метильні групи заміщують атоми водню у бензольному кільці. Використовуються як розчинники, реагенти та сировина для виробництва пластмас, фармацевтичних продуктів та інших хімічних сполук.
 4. Фенол: Бензоль, в якому один атом водню заміщений гідроксильною групою (-OH). Використовується в хімічному синтезі, виробництві смол, ліків та як проміжний продукт для виготовлення пластмас та пестицидів.

Арени відіграють важливу роль в органічному синтезі, фармацевтичній промисловості, виробництві пластмас, полімерів та інших хімічних матеріалів.

Фізичні властивості

Арени, які містять ароматичні кільця, мають наступні фізичні властивості:

 1. Точка плавлення і кипіння: Більшість аренів мають низькі точки плавлення і кипіння порівняно з аліфатичними сполуками з аналогічною молекулярною масою. Наприклад, бензол має точку кипіння 80,1°C, а толуол – 110,6°C.
 2. Леткість: Арени мають високу леткість, оскільки їх молекули мають слабкі міжмолекулярні силові взаємодії. Це робить їх підходящими для використання як розчинники.
 3. Розчинність: Більшість аренів мають обмежену розчинність у воді, оскільки молекули аренів не взаємодіють добре з полюсними молекулами. Вони розчиняються краще у не полюсних розчинниках, таких як органічні розчинники.
 4. Фізичний стан: Багато аренів, наприклад, бензол, толуол, ксилоли, фенол та інші, є рідинами при кімнатній температурі. Проте деякі аренові сполуки можуть мати твердий стан, залежно від їх молекулярної структури.
 5. Колір і запах: Багато аренів мають характерний запах, наприклад, бензол має легкий солодкуватий запах. Крім того, деякі арени можуть мати характерний колір, такий як фенол, який має блакитний колір.

Ці фізичні властивості аренів визначають їхнє застосування в різних галузях, включаючи хімічний синтез, фармацевтику, полімерну промисловість та інші хімічні процеси.

Хімічні властивості

Арени, які містять ароматичні кільця, мають різноманітні хімічні властивості.

Деякі з найважливіших хімічних реакцій, пов’язаних з аренами, включають:

 1. Електрофільне заміщення: Арени можуть піддаватись електрофільному заміщенню, при якому електрофільна група атакує на ароматичне кільце. Це призводить до заміщення одного атома водню у кільці на нову функціональну групу. Наприклад, нітрування, сульфонування та ацилювання є типовими реакціями електрофільного заміщення аренів.
 2. Нуклеофільне заміщення: Деякі арени можуть піддаватись нуклеофільному заміщенню, при якому нуклеофільна група атакує на електрофільну групу, яка приєднана до арену. Наприклад, арені можуть піддаватись амінуванню, при якому амінна група заміщує групу арену.
 3. Ароматична субституція: Арени можуть піддаватись ароматичній субституції, яка відбувається без зміни числа атомів у кільці. Це може включати реакції, такі як Галогенування, алькилювання та ацилювання, де група заміщує одну атомну водню у кільці, зберігаючи ароматичні властивості.
 4. Окиснення: Деякі арени можуть піддаватись окисненню, утворюючи відповідні кислоти або оксиди. Наприклад, толуол може бути окиснений до бензойної кислоти.
 5. Полімеризація: Деякі арени можуть піддаватись полімеризації, утворюючи полімерні ланцюги. Наприклад, стирол може полімеризуватись до полістиролу, який використовується виробництві пластмасових виробів.

Ці хімічні властивості аренів визначають їхню реактивність та можливість взаємодіяти з іншими сполуками для отримання нових продуктів. Вони знаходять широке застосування у синтезі лікарських засобів, пластмас, кольорових речовин, пестицидів та інших хімічних продуктів.

Застосування

Арени мають різноманітні застосування у різних галузях.

Деякі з найпоширеніших застосувань аренів включають:

 1. Фармацевтична промисловість: Багато аренів використовуються у виробництві лікарських препаратів. Вони можуть бути використані як сировинний матеріал для синтезу лікарських речовин або як компоненти в самому препараті. Наприклад, бензол використовується для отримання різних антибіотиків та анальгетиків.
 2. Хімічна промисловість: Арени широко використовуються у виробництві хімічних речовин, полімерів та пластмас. Вони можуть використовуватись як розчинники, реагенти, каталізатори та інші хімічні компоненти. Наприклад, толуол використовується у виробництві фарб та лаків, а стирол використовується у виробництві полістиролу і інших полімерних матеріалів.
 3. Синтез органічних сполук: Арени можуть служити важливими будівельними блоками для синтезу різних органічних сполук. Вони можуть бути модифіковані шляхом заміщення функціональних груп у кільці або взаємодії з іншими сполуками для отримання нових продуктів. Наприклад, ацетилен може бути використаний для синтезу альдегідів, кетонів та інших сполук.
 4. Ароматичні речовини: Деякі арени мають приємний аромат і використовуються в парфумерії та косметичних продуктах. Наприклад, бензоїнова кислота, яка має аромат ванілі, використовується у виробництві ароматизаторів.
 5. Електроніка: Арени можуть бути використані в електронних пристроях, наприклад, в якості матеріалів для виробництва органічних світлодіодів (ОСД) та органічних транзисторів. Вони можуть мати електропровідні властивості та сприяти електронним перенесенням.

Це лише деякі приклади застосування аренів, і їх може бути ще багато в інших галузях, таких як виробництво пестицидів, кольорових пігментів, полімерних матеріалів і багато інших.