Перейти до контенту

Алкани

Оцініть статтю/Rate the article

Алкани – це органічні сполуки, що складаються тільки з вуглецю та водню, з одними одинарними зв’язками між атомами вуглецю. Вони входять до класу вуглеводнів і мають загальну хімічну формулу CnH2n+2, де n – кількість атомів вуглецю.

Алкани

Алкани можуть мати ланцюги з будь-якої кількості атомів вуглецю, починаючи з одного атома і до великих молекул з десятки атомів. Найпростіший алкан – метан (CH4), який складається з одного атома вуглецю, пов’язаного з чотирма атомами водню. Інші приклади алканів включають етан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) та так далі.

Фізичні властивості алканів

Фізичні властивості алканів визначаються їх структурою та молекулярною масою.

Основні фізичні властивості алканів включають такі:

 1. Точка кипіння: Точка кипіння алканів залежить від їх молекулярної маси та форми молекулярних ланцюгів. Загалом, точка кипіння алканів збільшується зі збільшенням кількості атомів вуглецю в молекулі.
 2. Точка твердіння: Зазвичай мають низьку точку твердіння, оскільки молекули алканів мають слабкі взаємодії між собою. Загалом, точка твердіння збільшується зі збільшенням молекулярної маси та довжини молекулярного ланцюга.
 3. Густина: Густина алканів зазвичай збільшується зі збільшенням молекулярної маси та довжини молекулярного ланцюга. Алкани мають нижчу густину порівняно з водою, тому вони плавають на поверхні води.
 4. Розчинність: Алкани є неполярними сполуками і краще розчиняються в неполярних розчинниках, таких як бензин та гексан. Вони погано розчиняються у полярних розчинниках, таких як вода.
 5. Фізичний стан: Зазвичай є газоподібними або рідкими при кімнатній температурі та нормальному атмосферному тиску. Чим більше атомів вуглецю в молекулі, тим вище буде кінець діапазону молекулярних мас, при якому алкани перебувають у газоподібному стані.

Хімічні властивості алканів

Хімічні властивості алканів базуються на їх молекулярній структурі та наявності одинарних зв’язків між атомами вуглецю. Основні хімічні властивості алканів включають наступні:

 1. Горіння: Алкани можуть палитися у наявності достатньої кількості кисню. Під час горіння алканів виділяється енергія, водень та вуглекислий газ. Це зробило їх важливими паливними матеріалами.
 2. Галогенування: Можуть піддаватися хлору, брому або йоду. Під дією галогенів алкани можуть перетворюватися на галогеновані похідні. Цей процес відбувається за участю реакції заміщення.
 3. Каталітичний крекінг: Алкани можуть бути розкритими на менші молекули за допомогою каталітичних процесів, таких як каталітичний крекінг. Цей процес використовується в нафтопереробній промисловості для отримання коротших алканів та інших побічних продуктів.
 4. Реакції заміщення: Алкани можуть піддаватися реакціям заміщення, в результаті яких атоми водню в молекулі алкану можуть бути замінені іншими функціональними групами. Наприклад, алкан може замінюватися галогенами, гідроксильною групою (OH), аміногрупою (NH2) та іншими групами.
 5. Реакції окиснення: Алкани можуть бути окиснені, утворюючи карбонові кислоти та воду. Ці реакції відбуваються за участю кисню та каталізаторів.

Приклади алканів

Перелік перших десяти алканів:

 1. Метан (CH4)
 2. Етан (C2H6)
 3. Пропан (C3H8)
 4. Бутан (C4H10)
 5. Пентан (C5H12)
 6. Гексан (C6H14)
 7. Гептан (C7H16)
 8. Октан (C8H18)
 9. Нонан (C9H20)
 10. Декан (C10H22)

Це найпростіші алкани, які складаються з вуглецю та водню. Для кожного алкану молекулярна формула вказує кількість атомів вуглецю (C) та атомів водню (H), які містяться в молекулі. При збільшенні кількості атомів вуглецю в молекулі формули алканів будуть відрізнятися відповідно.

Використання алканів

Алкани мають різноманітні застосування у різних галузях.

Ось деякі з основних використань алканів:

 1. Паливо: Алкани використовуються як паливо, особливо газоподібні алкани, такі як метан, пропан і бутан. Вони широко використовуються для опалення, кулінарії, транспорту та виробництва електроенергії.
 2. Хімічна промисловість: Алкани є важливими сировинними матеріалами для хімічної промисловості. Вони використовуються для виробництва пластмас, синтетичних волокон, розчинників, лаків, фарб, пестицидів, миючих засобів та інших хімічних речовин.
 3. Нафтова промисловість: Алкани є складовими частинами нафти і природного газу. Вони використовуються в нафтопереробних заводах для отримання бензину, дизельного палива, мазуту, палива для літаків та інших нафтопродуктів.
 4. Розчинники: Деякі алкани, такі як гексан і гептан, використовуються як розчинники в лабораторіях та промисловості для розчинення різних речовин.
 5. Косметична промисловість: Деякі алкани, зокрема парафіни, використовуються в косметиці для виготовлення кремів, бальзамів для губ, лосьйонів та інших продуктів догляду за шкірою.
 6. Аерозольні продукти: Пропан і бутан використовуються як пропеланти (тискові гази) у балонах з аерозольними продуктами, такими як фарби, лаки, дезодоранти та інші спреї.

Це лише кілька прикладів використання алканів.