Перейти до контенту

Пентан

Оцініть статтю/Rate the article

Пентан – це органічна сполука, яка належить до класу алканів. Хімічна формула пентану – C5H12. Він є насиченим вуглеводнем з п’ятьма атомами вуглецю у молекулі.

Пентан

Термін може вказувати на будь-який з трьох структурних ізомерів (пентани), або їх суміш, але згідно номенклатури ІЮПАК, пентан позначає тільки n-пентан; інші два називаються ізопентан (метилбутан) і неопентан (диметилпропан). Циклопентан не є ізомером пентану, бо має лише 10 атомів Гідрогену.

Фізичні властивості пентану

Основні фізичні властивості пентану (C5H12) включають:

 1. Агрегатний стан: Пентан є безбарвною рідиною при кімнатній температурі і нормальному атмосферному тиску.
 2. Точка кипіння: Температура кипіння пентану становить близько 36 °C (97 °F). Це означає, що при цій температурі пентан переходить у газоподібний стан.
 3. Точка плавлення: Пентан має точку плавлення приблизно -130 °C (-202 °F). Це означає, що при цій температурі пентан переходить у твердий стан.
 4. Густина: Густина пентану становить приблизно 0,63 г/см³ при 20 °C. Це вказує на те, що пентан має низьку густину.
 5. Леткість: C5H12 є летким сполуком з високою швидкістю випаровування. Він легко переходить з рідкого в газоподібний стан при кімнатній температурі.
 6. Розчинність: Пентан майже не розчиняється у воді, але добре розчиняється в органічних розчинниках, таких як етери, ацетон і бензин.
 7. Легкозаймистий: C5H12 є легкозаймистою речовиною, тому необхідно бути обережним при роботі з ним, оскільки він може утворювати займисті суміші з повітрям.

Зазначені фізичні властивості можуть дещо відрізнятися в залежності від умов, включаючи температуру та тиск.

Хімічні властивості пентану

Пентан (C5H12) має наступні хімічні властивості:

 1. Горіння: Пентан є легкозаймистим і горить з яскравим плам’ям. При спалюванні у наявності достатнього доступу кисню утворює вуглекислий газ (CO2) і воду (H2O).
 2. Алкілування: Пентан може бути алкілований за допомогою хімічних реакцій, утворюючи інші сполуки з більш складною структурою.
 3. Реакція з галогенами: C5H12 може реагувати з галогенами, такими як хлор, бром або йод, утворюючи відповідні алкілгалогеніди. Наприклад, реакція пентану з бромом може утворити пентановий бромід.
 4. Окиснення: C5H12 може піддаватися окисненню, особливо за наявності кисню і тепла. У результаті утворюються вуглекислий газ (CO2) та вода (H2O).
 5. Реакція з киснем: C5H12 може реагувати з киснем при високих температурах і в наявності каталізатора, утворюючи оксиди азоту (NOx) та інші продукти.

Це лише кілька прикладів хімічних реакцій, в яких може брати участь пентан. Взаємодія пентану з іншими хімічними речовинами може призводити до утворення різних сполук залежно від умов реакції.

Застосування

Пентан (C5H12) має декілька застосувань в різних галузях.

Ось кілька прикладів його застосувань:

 1. Розчинник: C5H12 використовується як розчинник у хімічній промисловості. Він є ефективним розчинником для багатьох органічних сполук і застосовується в процесах очищення, виробництва покриттів, фармацевтичній промисловості та інших галузях.
 2. Виробництво піни: C5H12 використовується у виробництві піни, зокрема поліуретанової піни. Він вводиться у реагентну суміш для створення пухкого матеріалу, який використовується у меблевій промисловості, будівельній галузі та інших сферах.
 3. Калібрування аналітичного обладнання: C5H12 використовується як калібрувальний газ у газових хроматографах, які використовуються для аналізу складу речовин. Він допомагає точно налаштувати обладнання та визначити концентрацію речовин у зразках.
 4. Пропульсивні речовини: Деякі суміші пентану використовуються як пропульсивні речовини у деяких ракетних двигунах та засобах для руху суден.
 5. Експерименти з фізико-хімічними властивостями: C5H12 використовується у деяких експериментах та дослідженнях з фізико-хімічними властивостями речовин, наприклад, для вивчення властивостей розчинів або для моделювання реакцій.