Перейти до контенту

Гексан

Оцініть статтю/Rate the article

Гексан (C6H14) – це органічна сполука, яка належить до класу алканів. Хімічна формула гексану вказує на наявність шести атомів вуглецю і 14 атомів водню у молекулі.

Гексан

Фізичні властивості гексану

 1. Агрегатний стан: Гексан є безбарвною рідиною при кімнатній температурі та нормальному атмосферному тиску.
 2. Точка кипіння: Температура кипіння гексану становить близько 69 °C (156 °F). Це означає, що при цій температурі гексан переходить у газоподібний стан.
 3. Точка плавлення: C6H14 має точку плавлення приблизно -95 °C (-139 °F). Це означає, що при цій температурі гексан переходить у твердий стан.
 4. Густина: Густина гексану становить приблизно 0,66 г/см³ при 20 °C.
 5. Розчинність: Гексан майже не розчиняється у воді, але добре розчиняється в органічних розчинниках, таких як етери, ацетон, бензин та інші органічні розчинники.

Хімічні властивості гексану

 1. Горіння: Гексан є легкозаймистим і горить з яскравим полум’ям. При спалюванні у наявності достатнього доступу кисню утворює вуглекислий газ (CO2) та воду (H2O).
 2. Реакція з галогенами: C6H14 може реагувати з галогенами, такими як хлор, бром або йод, утворюючи відповідні алкілгалогеніди.
 3. Окиснення: C6H14 може піддаватися окисненню, особливо за наявності кисню і тепла. У результаті утворюються вуглекислий газ (CO2) та вода (H2O).
 4. Реакція з киснем: може реагувати з киснем при високих температурах і в наявності каталізатора, утворюючи оксиди азоту (NOx) та інші продукти.
 5. Розщеплення: C6H14 може розщеплюватися під дією високих температур або каталізаторів, утворюючи менші алкани, такі як пропан і бутан.

Застосування

Гексан (C6H14) має різноманітні застосування в різних галузях.

Ось кілька прикладів застосування гексану:

 1. Розчинник: Гексан використовується як розчинник у хімічній та фармацевтичній промисловості. Він є ефективним розчинником для багатьох органічних сполук, включаючи жири, олії, воски, смоли та інші речовини.
 2. Виробництво палива: C6H14 може бути використаний як компонент виробництва автомобільного палива. Він може бути використаний як складова частина бензину або як компонент виробництва бензинових домішок.
 3. Екстракція олій і жирів: C6H14 використовується для екстракції олій і жирів з рослин, таких як соя, соняшник, ріпак та інші. Цей процес дозволяє виділити рослинні олії для виробництва спеціалізованих продуктів, таких як рослинні масла або біопаливо.
 4. Хімічна реакція: Гексан може бути використаний як реагент або розчинник в хімічних реакціях, таких як синтез органічних сполук або виробництво полімерів.
 5. Виробництво кольорових речовин: C6H14 може бути використаний як розчинник для виробництва кольорових речовин, фарб та лаків.
 6. Лабораторні дослідження: Гексан широко використовується в хімічних та біологічних лабораторіях для різних досліджень та експериментів, зокрема в хроматографії.