Перейти до контенту

Октан

5/5 - (1 vote)

Октан (C8H18) – це органічна сполука, яка належить до класу алканів. Він має вісім атомів вуглецю і 18 атомів водню у молекулі. Октан є одним з компонентів, використовуваних для визначення октанового числа палива, яке вказує на його стійкість до детонації в двигуні з внутрішнім згорянням.

Октан

Фізичні властивості октану

Ось деякі фізичні властивості октану:

 1. Агрегатний стан: Октан є безбарвною рідиною при кімнатній температурі та нормальному атмосферному тиску.
 2. Точка кипіння: Температура кипіння октану становить близько 126 °C (259 °F). Це означає, що при цій температурі октан переходить у газоподібний стан.
 3. Точка плавлення: C8H18 має точку плавлення приблизно -57 °C (-71 °F). Це означає, що при цій температурі октан переходить у твердий стан.
 4. Густина: Густина октану становить близько 0,70 г/см³ при 20 °C.
 5. Розчинність: Октан практично не розчиняється у воді, але добре розчиняється в органічних розчинниках, таких як етери, бензин та інші органічні розчинники.
 6. Легкозаймистість: C8H18 є легкозаймистою речовиною, що означає, що вона може швидко випаровуватися при кімнатній температурі та нормальному атмосферному тиску.

Ці фізичні властивості октану роблять його корисним у різних застосуваннях, таких як випробування палива, як компонент для розчинників, а також в хімічних та фармацевтичних дослідженнях.

Хімічні властивості октану

Октан (C8H18) має наступні хімічні властивості:

 1. Горіння: Октан є горючою речовиною, яка може підтримувати горіння в наявності кисню та ініціюючих джерел. Під час горіння октану утворюються вода (H2O) та вуглекислий газ (CO2).
 2. Реакція з киснем: C8H18 може реагувати з киснем при високих температурах, утворюючи оксиди азоту (NOx) та інші продукти.
 3. Реакція з хлором: Октан може піддаватися хлоруванню, де атоми хлору заміщають атоми водню у молекулі октану. Це може призводити до утворення хлорованих похідних октану.
 4. Реакція з кислотами: C8H18 може реагувати зі сильними кислотами, такими як сульфатна кислота (H2SO4) або нітрилні кислоти, утворюючи відповідні солі або ефіри.
 5. Каталітична реакція: Октан може брати участь у каталітичних реакціях, таких як алкілація або гідрогенізація, де використовуються каталізатори для зміни його хімічної структури або властивостей.
 6. Інші реакції: C8H18 може брати участь у різних хімічних реакціях, включаючи ацетилювання, оксидування та інші процеси.

Загалом, октан має різноманітні хімічні властивості, які використовуються в хімічних синтезах, виробництві палива та інших хімічних процесах.

Застосування

Октан (C8H18) має різноманітні застосування у різних галузях.

Ось кілька прикладів його застосування:

 1. Випробування палива: Октан використовується випробувальним паливом у двигунах з внутрішнім згорянням для визначення октанового числа палива. Октанове число вказує на ступінь стійкості палива до детонації. Високе октанове число означає більшу стійкість до детонації.
 2. Розчинник: Октан використовується як розчинник у хімічній, фармацевтичній та нафтовій промисловості. Він є ефективним розчинником для багатьох органічних сполук та смол.
 3. Виробництво полімерів: C8H18 може бути використаний в процесах виробництва полімерних матеріалів. Він може служити як мономер або реагент для синтезу полімерів, таких як поліетилен або поліпропілен.
 4. Виробництво моторних олив: Октан використовується в складі деяких моторних олив для поліпшення їх в’язкості та змащувальних властивостей. Він може покращувати стабільність та зносостійкість оливи.
 5. Лабораторні дослідження: C8H18 використовується в хімічних та біологічних лабораторіях для проведення експериментів та аналізів. Він може бути використаний як розчинник, реактив або контрольний зразок.
 6. Виробництво аерозолів: C8H18 може використовуватись як компонент виробництва аерозольних продуктів, таких як фарби, лаки та спреї.