Перейти до контенту

Астат

Оцініть статтю/Rate the article

Астат (At) – це радіоактивний хімічний елемент, який належить до галогенної групи у періодичній системі елементів. Він є найрідкіснішим природно виявленим елементом на Землі і, як правило, виробляється штучними методами в ядерних реакторах.

Був вперше синтезований і ідентифікований у 1940 році Дейлом Р. Корсоном, К. Р. МакКензі та Еміліо Сегре в Університеті Каліфорнії, Берклі. Вони отримали астат шляхом обстрілювання бісмутом.

Астат
Астат

Фізичні властивості астату

Астат (At) – це елемент, про який існує дуже мало експериментальних даних через його рідкісність і високу радіоактивність. Оскільки я є моделлю мови, а не джерелом реальних даних, наведу загальні відомості про фізичні властивості астату, які вказуються в літературі:

 1. Фаза речовини: Може існувати у твердому стані при кімнатній температурі. Однак, через його радіоактивність, він швидко підлягає розпаду.
 2. Колір: У твердому стані астат може мати темно-фіолетовий або чорний колір.
 3. Густина: Наразі немає достовірних даних про густину астату. Очікується, що вона буде високою через важкі атоми елемента.
 4. Точка плавлення та кипіння: Точні значення точки плавлення та кипіння астату також не є точними, але приблизно вказуються як близько 302 градуси Цельсія для точки плавлення і 337 градусів Цельсія для точки кипіння.
 5. Радіоактивність: Є дуже радіоактивним елементом. У нього є кілька ізотопів зі значною періодом напіврозпаду, що варіюються від декількох годин до декількох мільйонів років.

Важливо підкреслити, що ці дані можуть бути лише приблизними або теоретичними, і додаткові експериментальні дослідження можуть допомогти уточнити фізичні властивості астату.

Хімічні властивості астату

Хімічні властивості астату (At) можна описати, враховуючи його місце у галогенній групі періодичної таблиці:

 1. Окиснення: Має здатність утворювати різні ступені окиснення, включаючи -1, +1, +3, +5 та +7. Найбільш стабільними є ступені +1 та -1.
 2. Реакція з металами: Астат може утворювати сполуки з багатьма металами, утворюючи астатиди. Наприклад, може реагувати з натрієм, утворюючи натрій астат (NaAt).
 3. Реакція з не-металами: Може утворювати сполуки з не-металами, такими як водень, хлор, бром та йод. Наприклад, він може утворювати водневий астат (HAt), хлорид астату (AtCl), бромид астату (AtBr) та іодид астату (AtI).
 4. Хімічна стійкість: Є досить нестійким елементом через його високу радіоактивність. Він швидко підлягає розпаду, і тому складно зберігати і використовувати в дослідницьких цілях.

З огляду на його радіоактивність та рідкісність, астат не є широко використовуваним елементом в хімічних дослідженнях або промисловості. Більшість досліджень, пов’язаних з астатом, здійснюються в області радіоактивних елементів та радіохімі.

Ізотопи астату

Астат (At) має багато радіоактивних ізотопів зі значними періодами напіврозпаду. Найважливіші з них такі:

 1. Астат-210 (210At): Це найстабільніший ізотоп астату, який має найкраще вивчені властивості. Він має період напіврозпаду близько 8,1 години і розпадається через емісію альфа-частинок.
 2. Астат-211 (211At): Цей ізотоп також має важливе значення в медицині. Він має період напіврозпаду близько 7,2 години і видає бета- і альфа-частинки при розпаді.

Існує також кілька інших ізотопів астату, які мають набагато коротші періоди напіврозпаду. Наприклад:

 • Астат-209 (209At) має період напіврозпаду близько 5,4 години.
 • Астат-213 (213At) має період напіврозпаду близько 125 мікросекунд.

Зазначимо, що усі ізотопи астату є радіоактивними і підлягають розпаду з часом. Це робить їх короткочасною і нестійкою формою астату, яка потребує особливих заходів безпеки при роботі з цим елементом.

Застосування астату

Астат (At) має кілька важливих застосувань, особливо у медицині і дослідженнях:

 1. Радіотерапія: Астат-211 використовується в медицині для радіоізотопного лікування деяких видів раку. Він може бути введений в організм пацієнта, де його радіоактивність сприяє знищенню ракових клітин.
 2. Дослідження радіоактивності: Використовується як джерело радіації у дослідженнях радіоактивності та радіохімії.
 3. Маркування молекул: Може бути прикріплений до молекул, таких як антитіла або ліки, для маркування та візуалізації їх розподілу в організмі під час досліджень.
 4. Дослідження нових елементів: Астат також використовується для вивчення властивостей інших важких і радіоактивних елементів, оскільки його хімічні властивості подібні до інших елементів з групи галогенів.

Важливо підкреслити, що астат є досить рідкісним і складним для отримання елементом. Його використання обмежене через високу радіоактивність та складність отримання достатньої кількості стабільних зразків. Більшість застосувань астату здійснюється в контрольованих умовах дослідницьких лабораторій та медичних центрів.