Перейти до контенту

Флуоридна кислота

Оцініть статтю/Rate the article

Флуоридна кислота (HF) – це хімічна сполука, що складається з одного атома флуору (F) та одного атома водню (H). Вона є слабкою кислотою, яка розчиняється у воді і утворює кислу реакцію.

Інші назви : фторидна, фтороводнева, плавикова.

Флуоридна кислота

У розчиненому стані HF дисоціює на іони фториду (F-) та протони (H+):

HF → H+ + F-

Ця реакція веде до утворення кислого середовища, оскільки протони здатні передаватися іншим речовинам, що може спричинити кислотну реакцію.

Хімічні властивості флуоридної кислоти

Флуоридна кислота (HF) має декілька хімічних властивостей, які варто враховувати:

 1. Кислотність: HF є слабкою кислотою. У розчиненому стані вона виділяє протони (H+) і утворює фторидні іони (F-). Це відбувається за допомогою дисоціації HF на іони H+ і F-: HF → H+ + F-. Флуоридна кислота здатна реагувати з основами, утворюючи солі флуориду.
 2. Корозійна дія на матеріали: Флуоридна кислота є досить корозивною і може взаємодіяти з багатьма матеріалами, включаючи метали, скло та кераміку. Вона може витравлювати або пошкоджувати поверхні, зокрема шкіру, очі та речовини.
 3. Реакції з оксидами та гідроксидами: Флуоридна кислота може реагувати з оксидами та гідроксидами, утворюючи солі та воду. Наприклад, реакція з гідроксидом натрію (NaOH) може мати наступний вигляд: HF + NaOH → NaF + H2O.
 4. Етчинг (витравлювання): HF має властивість витравлювати скло та кремній. Це реакція, яка може бути використана для створення мікроструктур на поверхні матеріалів.
 5. Реакції з органічними сполуками: HF може бути використана для реакцій з органічними сполуками, зокрема у фторуванні органічних речовин, де вона може відігравати роль джерела фторидного іону.

Отримання флуоридної кислоти

Флуоридну кислоту (HF) можна отримати шляхом реакції між кальцій флюоридом (CaF2) та сульфатною кислотою (H2SO4). Основний етап отримання полягає в реакції флюориту з концентрованою сульфатною кислотою. Детальний процес отримання можна описати наступними кроками:

 1. Приготування розчину сульфатної кислоти: Додайте концентровану сульфатну кислоту (H2SO4) до підходящого реакційного посуду.
 2. Додавання флюориту: Поступово додайте порцію флюориту (CaF2) до розчину сульфатної кислоти. Утвориться хімічна реакція.

CaF2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2HF

 1. Отримання флуоридної кислоти: В результаті реакції утвориться сульфат кальцію (CaSO4) та флуоридна кислота (HF). HF може бути виділена з реакційної суміші шляхом випаровування або дистиляції.

Застосування флуоридної кислоти

Флуоридна кислота (HF) має різноманітні застосування у різних галузях, включаючи:

 1. Виробництво хімічних речовин: HF використовується як важливий компонент при виробництві різних хімічних речовин, включаючи фториди металів, органічні сполуки та фармацевтичні препарати.
 2. Електроніка: У виробництві електронних компонентів, таких як транзистори, інтегральні схеми та плати, флуоридна кислота використовується для витравлювання кремнієвих поверхонь, що дозволяє створювати мікросхеми та провідні структури.
 3. Металургія: HF використовується для видобування різних металів, зокрема алюмінію та урану. Вона взаємодіє з металевими оксидами, утворюючи фториди, які легше видаляються з руди.
 4. Скловаріння: Флуоридна кислота використовується в скловарінні для зменшення температури плавлення та поліпшення хімічної стійкості скла. Вона також використовується для витравлювання скляних поверхонь.
 5. Аналітична хімія: HF використовується для підготовки проб при аналізі різних речовин і матеріалів. Вона допомагає розчинити та розщепити речовини, що сприяє їх подальшому аналізу.
 6. Сільське господарство: Флуоридна кислота використовується як добавка до добрив для поліпшення росту рослин і захисту від шкідливих організмів.