Перейти до контенту

Частота струму

5/5 - (1 vote)

Частота струму – це кількість повторень зміни струму за одну секунду і вимірюється в герцах (Гц). Наприклад, якщо струм змінюється 50 разів за секунду, то його частота становить 50 Гц, позначається буквою f або F.

Рух електронів у дроті спочатку в один бік, а потім в інший називають одним коливанням змінного струму.

Час одного коливання називають періодом і позначають буквою Т. Період виражають у секундах чи одиницях, що становлять частки секунди. Якщо за одну секунду відбувається одне повне коливання, то частота дорівнює одному герцю.

Коли протягом секунди відбувається десять коливань, частота становить 10 Гц. Частота та період є оберненими величинами:

та


За частоти 10 Гц період дорівнює 0,1 с.


Частота

Детальніше “Змінний струм

У змінного струму частота є важливим параметром, оскільки вона впливає на поведінку струму в електричних колах і приладах.

Частота струму також важлива для безпеки електричних пристроїв та систем. Висока частота струму може створювати додаткові ризики, такі як електромагнітні перешкоди та інтерференція, а також може викликати небезпеку ураження електричним струмом.

Вимірювання частоти

Частоту струму можна вимірювати за допомогою приладу, який називається частотомір. Частотомір може бути аналоговим або цифровим.

Аналоговий частотомір містить коливальний контур, який налаштовується на одну із гармонічних складових сигналу, що вимірюється. Коливання на контурі перетворюються на індикацію частоти на шкалі, яка зазвичай показує значення у відповідних одиницях (Гц або кГц).

Цифровий частотомір працює за принципом підрахунку кількості періодів зміни сигналу за одиницю часу. Він може мати різні діапазони вимірювання та точність, залежно від застосування.

Особливо уважно слід вимірювати частоту струму в тих випадках, коли точна частота є критично важливою для правильної роботи системи, таких як електронні прилади або технологічні процеси в промисловості.

Зміна частоти

Частоту струму можна змінити за допомогою електричного генератора. Електричний генератор – це пристрій, який перетворює механічну енергію в електричну енергію. Один зі способів зміни частоти струму полягає в тому, щоб змінити швидкість обертання відповідного генератора. Наприклад, якщо генератор працює на частоті 50 Гц, його швидкість обертання дорівнює 3000 обертів на хвилину. Щоб зменшити частоту струму до 40 Гц, потрібно зменшити швидкість обертання генератора до 2400 обертів на хвилину.

Також можна використовувати електронні пристрої, такі як частотні приводи, які забезпечують зміну частоти струму без необхідності змінювати швидкість обертання генератора. Частотні приводи використовуються в різних промислових процесах, де необхідно змінювати частоту струму для регулювання швидкості електричних двигунів та інших електричних пристроїв.