Перейти до контенту

Види електростанцій

Оцініть статтю/Rate the article

Види електростанцій.

В залежності від джерела енергії вирізняють такі види електростанцій:
Теплові електростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції, нетрадиційні.

Електрична станція – це сукупність установок, обладнання та апаратури, що використовуються безпосередньо для виробництва електроенергії, а також необхідні для цього споруди та будівлі, розташовані на певній території.


Теплові електростанції (ТЕС)


Теплові електростанції (ТЕС) використовують природне паливо;

Види електростанцій

Найбільш потужні електростанції розташовуються у місцях видобутку палива. ТЕС, що використовують калорійне, транспортабельне паливо, наприклад вугілля, мазут, торф інше.
ТЕС виробляють електричну енергію в результаті перетворення теплової енергії, що виділяється при спалюванні органічного палива. В основному на більшості ТЕС використовують теплові паро-турбінні установки, на яких теплова енергія використовується в парогенераторі для отримання водяної пари високого тиску, ротор парової турбіни, що обертає, з’єднаний з ротором електричний генератор (зазвичай синхронний генератор).

Гідроелектростанції (ГЕС)


Гідроелектростанції (ГЕС) використовують енергію падаючої води;

Види електростанцій

Вони використовують відновлювальні ресурси – механуну енергію падаючої води. Необхідний для цього тиск води створюється греблями, які зводять на річках і каналах.
Для створення напору поперек русла річки споруджують греблю, щоб накопичити воду у водосховищі та сконцентрувати перепад рівня води на порівняно невеликій ділянці (по ширині греблі). Як правило, безпосередньо до греблі примикає приміщення ГЕС, в якому розташовується основне обладнання – гідроагрегати і пристрої автоматичного контролю та управління роботою ГЕС.
Підведення води до гідравлічних турбін здійснюється по напірних водоводах. Обертання робочого колеса гідротурбіни під напором падаючої води передається на вал гідрогенератора, що виробляє електричний струм.


Атомні електростанції (АЕС)


Атомні електростанції (АЕС) використовують ядерну енергію;

Види електростанцій

Атомна електростанція (АЕС) – електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється на електричну. Генератором на енергії АЕС є атомний реактор. Тепло, що виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких тяжких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетворюється на електроенергію.
АЕС працює на ядерному паливі (Зазвичай 233U, 235U, 239Pu). При розподілі 1 г ізотопів урану або плутонію вивільняється 22 500 кВтг, що еквівалентно енергії, що тримається від згорання 2800 кг умовного палива.


Нетрадиційні електростанції


Нетрадиційні електростанції, що використовують вітрову, сонячну, геотермальну та інші види енергій.


Сонячна електростанція (СЕС) — інженерна споруда, що перетворює енергію сонячного випромінювання на електричну енергію.

Вітроелектростанція (ВЕС), — електростанція, яка за допомогою вітряної турбіни перетворює механічну енергію вітру на електричну. У переважній більшості випадків використовуються лопатеві машини з горизонтальним валом, установлюваним по напрямку вітру.

Геотермальна електростанція (геоТЕС) — електростанція, де геотермальна енергія (енергія глибинного тепла Землі) перетворюється на електричну.