Перейти до контенту

Енергетичні ресурси

3/5 - (2 votes)

Енергетичні ресурси – це всі джерела різноманітних видів енергії, доступні для промислового та побутового використання в енергетиці.


Енергетичні ресурси поділяються на первинні та вторинні енергоресурси.


Первинні енергетичні ресурси


Первинні енергоресурси – це природні ресурси, які не переробляли і не перетворювали: сира нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, вода річок і морів, гейзери, вітер тощо.


Серед первинних енергоресурсів розрізняють:

  • невідновлювані (невідтворювані)
    До числа невідновлюваних відносяться в першу чергу органічні види мінерального палива, що видобуваються із земних надр: нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, торф.
  • відновлювані (відтворювані) вітряна і сонячна енергія, гідроенергія та ін.)
    До числа відновлюваних відноситья вітряна і сонячна енергія, гідроенергія, промислові відходи, біомаса.


Вторинні енергоресурси


Вторинні енергоресурси – це енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в самому агрегаті, але може бути частково або повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів)


Вторинними енергоресурсами, є продукти переробки первинних енергоресурсів (штучні видипалива), такі як: бензин, мазут, дизельне пальне, кокс, агломерати, уранове паливо, біогаз, біопаливо, деревне вугілля тощо.