Перейти до контенту

Теплова дія струму

Оцініть статтю/Rate the article

Теплова дія струму – це явище нагрівання провідника під час проходження через нього електричного струму. Вона пояснюється тим, що вільні заряджені частинки, рухаючись під дією електричного поля, зіштовхуються з іншими частинками провідника і передають їм частину своєї енергії, середня швидкість хаотичного руху частинок речовини збільшується — провідник нагрівається.

Теплову дію струму вивчали англійський фізик Джеймс Джоуль і російський фізик Емілій Ленц. Незалежно один від одного вони дійшли однакового висновку.

Кількість теплоти, яка виділяється в провіднику під час проходження через нього електричного струму, визначається законом Джоуля-Ленца.

Закон Джоуля — Ленца


Провідник, яким тече електричний струм, виділяє тепло. І його кількість прямо пропорційна квадрату сили струму, його опору та часу проходження струму.

Q = I2Rt


Q — кількість теплоти, що виділяється в провіднику,
І — сила струму,
R — опір провідника,
t — час проходження струму в секундах.

Закон Джоуля — Ленца був установлений експериментально.

Використання теплової дії струму

Теплова дія струму використовується в різних електронагрівальних пристроях, таких як:

  • праски;
  • плити;
  • чайники;
  • електричні каміни;
  • рефлектори;
  • лампи накалювання.

У цих пристроях теплота, що виділяється під час проходження струму через нагрівальний елемент, використовується для нагрівання інших тіл.

Під час сильного нагрівання провідник розжарюється й може почати випромінювати світло. Тобто разом із тепловою дією електричний струм може чинити світлову дію. Розжарені електричним струмом до біло-жовтого кольору провідники почали використовувати в лампах розжарювання — штучних теплових джерелах світла.