Перейти до контенту

Прямокутник

Оцініть статтю/Rate the article

Прямокутник – це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні та рівні між собою, а кути прямі (тобто дорівнюють 90 градусам).

Прямокутником можуть бути паралелограм, ромб або квадрат.

Прямокутник, в якого всі чотири сторони мають однакову довжину, називають квадратом.

  • Довжина (Length): Довжина – це довша сторона прямокутника, яка паралельна ширині.
  • Ширина (Width): Ширина – це коротша сторона прямокутника, яка паралельна довжині.
  • Периметр (Perimeter): Периметр прямокутника – це сума довжин усіх його сторін. Периметр розраховується за формулою: P = 2 ∙ (довжина + ширина) або P = 2 ∙ (a + b), де “a” – довжина, “b” – ширина.
  • Площа (Area): Площа прямокутника – це площа прямокутного паралелограма і розраховується, як добуток довжини на ширину: S = довжина ∙ ширина або S = a ∙ b, де “a” – довжина, “b” – ширина.
  • Діагоналі: Прямокутник має дві діагоналі, які з’єднують протилежні кути.

Основні властивості прямокутника

Протилежні сторони паралельні: У прямокутника протилежні сторони завжди паралельні одна одній. Це означає, що прямокутник має дві пари паралельних сторін.

AB||CD, BC||AD

Прямокутник

Протилежні сторони прямокутника рівні, тобто мають однакову довжину.

AB = CD, BC = AD

Прямокутник

Кути прямі: У прямокутника всі кути прямі, тобто дорівнюють 90 градусам. Сума кутів прямокутника дорівнює 360 градусів.

∠ABC = ∠BCD = ∠CDA = ∠DAB = 90°

∠ABC + ∠BCD + ∠CDA + ∠DAB = 360

Прямокутник

Діагоналі розділяються навпіл: Діагоналі мають рівну довжину і перетинаються в точці, яка ділить кожну з них навпіл.

BO=OD, AO=OC

Прямокутник

Діагональ прямокутника ділить його на два рівні прямокутні трикутники.