Перейти до контенту

Дифузія

Оцініть статтю/Rate the article

Дифузія – це процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини поміж молекул або атомів іншої, що зазвичай приводить до вирівнювання їх концентрацій у всьому займаному об’ємі. Дифузія відбувається в газах, рідинах, твердих тілах та плазмі.

Основні принципи дифузії включають наступні:

 1. Випадковий рух: Частинки рухаються випадково та безладно внаслідок їх теплових коливань.
 2. Концентраційний градієнт: Дифузія відбувається від областей з вищою концентрацією до областей з нижчою концентрацією, з метою вирівнювання концентраційного градієнту.
 3. Час: Швидкість дифузії залежить від часу. Чим більше часу пройшло, тим більше частинок розподіляться у системі.
 4. Площина перетину: Площина, через яку відбувається дифузія, впливає на швидкість дифузії. Чим більша площина перетину, тим більше частинок може пройти через неї за одиницю часу.

Види дифузії

Існує кілька видів дифузії, які відрізняються за типом речовини і середовищем, в якому вони відбуваються.

Основні види дифузії включають:

 1. Дифузія газів: Це розповсюдження газоподібних частинок в газоподібному середовищі. Гази рухаються випадково і заповнюють доступний об’єм. Цей вид дифузії описує такі явища, як поширення запаху у повітрі.
 2. Дифузія рідин: В рідинах дифузія відбувається через переміщення молекул речовини. Найвідоміший приклад – дифузія розчинених речовин у рідині. Цей процес відіграє важливу роль у біологічних системах, таких як дихання, діяльність клітин та перенесення речовин у тілі.
 3. Дифузія твердих тіл: Дифузія в твердих тілах відбувається шляхом переміщення атомів або молекул через внутрішню структуру твердого тіла. Цей процес може відбуватися при підвищеній температурі і має важливе значення для процесів, таких як дифузійне зміцнення металів або дифузія домішок у напівпровідниках.
 4. Дифузія через мембрани: Мембрани, такі як клітинні мембрани, можуть пропускати певні речовини через них, утворюючи градієнт концентрації. Цей вид дифузії є важливим для регуляції речовин та іонів у клітині.
 5. Масова дифузія: Це дифузія речовини в багатокомпонентних системах, де відбувається переміщення речовини від регіону вищої концентрації до регіону нижчої концентрації. Цей процес використовується в хімічних реакціях, де речовини реагують між собою у розчині.

Ці види дифузії можуть співіснувати в різних системах і мати велике значення для розуміння фізичних, хімічних та біологічних процесів, що відбуваються в природі і в промисловості.

Історія

Дифузія являє собою явище, яке спостерігається в природі протягом тривалого часу, і вона була вивчена людством протягом історії наукових досліджень. Ось кілька відомих моментів в історії дослідження дифузії:

 1. Первинні спостереження: Люди почали спостерігати явище дифузії задовго до того, як воно було систематично досліджене. Наприклад, спостереження дифузії аромату запашних речовин, які поширюються в повітрі, були відомі ще з давніх часів.
 2. Розробка математичних моделей: У 19 столітті фізики почали розробляти математичні моделі для опису дифузії. Французький вчений Адольф Фік в 1855 році сформулював рівняння Фіка, яке описує розповсюдження речовини в середовищі.
 3. Дослідження Брауна: У 1827 році ботанік Роберт Браун виявив неправильні рухи частинок пилку в рідині, що були пов’язані з молекулярною рухливістю речовини. Ці спостереження отримали назву “броунівського руху” і є важливим відкриттям у вивченні дифузії.
 4. Кінетична теорія газів: У 19 столітті фізики, такі як Людвіг Больцман і Джеймс Клерк Максвелл, розвинули кінетичну теорію газів, яка пояснює молекулярний рух газів і включає концепцію дифузії.
 5. Сучасні дослідження: З розвитком сучасної науки та технологій дослідження дифузії стали більш точними і детальними. Сучасні методи, такі як комп’ютерне моделювання та експерименти з використанням мікроскопів, дозволяють дослідникам вивчати дифузію на молекулярному рівні та застосовувати її в різних наукових і практичних галузях.

Загальною тенденцією в історії досліджень дифузії є поступове розширення знань про це явище, розвиток математичних моделей та збільшення точності експериментальних методів. Дифузія залишається важливим об’єктом дослідження в науці і має значення в багатьох галузях, включаючи фізику, хімію, біологію, матеріалознавство та інженерію.