Перейти до контенту

Стала Больцмана

Оцініть статтю/Rate the article

Стала Больцмана (k або kB) — фізична стала, що визначає зв’язок між температурою та енергією.

Її ім’я походить від австрійського фізика Людвіга Больцмана, який вніс значний внесок у вивчення статистичної природи тепла і ентропії.

Стала Больцмана має значення kB​=1.380649×10− 23 J/K. Це означає, що для кожного кельвіна температури енергія однієї частинки дорівнює 1.380649×10− 23джоулів.

Універсальна газова стала означається як добуток сталої Больцмана на число Авогадро,

R=kBNA .

Газова стала зручніша, коли число частинок задано в молях.

Обчислення енергії для газу в ідеальному стані

Формула для обчислення енергії (E) для газу в ідеальному стані за допомогою сталої Больцмана виглядає так:

E = kB T,

де:

 • E – середня енергія частинок газу,
 • k – стала Больцмана,
 • T – абсолютна температура в кельвінах.

Розрахунок ентропії системи

Ентропія (S) системи дорівнює:

S = kB ​ln W,

W– Статистична вага стану системи.

kB є важливою для з’ясування фізичних процесів на молекулярному рівні та для розуміння статистичних властивостей систем. Вона також є основним елементом у вивченні статистичної термодинаміки і руху частинок в газах, рідинах та твердих тілах.

Застосування сталої Больцмана

 1. Термодинаміка і статистична механіка: Грає ключову роль у формулюванні різних законів і рівнянь, що описують фізичні системи в термодинаміці та статистичній механіці. Наприклад, вона входить до рівняння для ідеального газу та рівнянь стану різних речовин.
 2. Розподіл енергії: Використовується для опису розподілу енергії частинок в газах, рідинах та твердих тілах при певній температурі. Наприклад, розподіл Максвелла розподілує швидкості молекул в ідеальному газі.
 3. Ентропія і другий закон термодинаміки: Допомагає визначити ентропію системи і встановити другий закон термодинаміки, який стосується напрямку фізичних процесів.
 4. Підсилення сигналу: В електроніці і оптиці стала Больцмана використовується для розрахунків в підсилювачах та інших пристроях.
 5. Системи зберігання енергії: У сонячних батареях та інших системах зберігання енергії, використовується для розрахунків ефективності перетворення енергії.
 6. Технологія вакуумних приладів: У вакуумних приладах, таких як електронні вакуумні лампи, стала Больцмана використовується для опису руху електронів і їхньої емісії.
 7. Біофізика: В біофізиці і молекулярній біологіївикористовується для опису термодинамічних процесів в клітинах і біологічних системах.
 8. Технічні науки: В інженерії та матеріалознавстві використовується для аналізу теплових і енергетичних властивостей матеріалів та процесів, таких як кондукція тепла, дифузія та інші.