Перейти до контенту

Електричний заряд

5/5 - (1 vote)

Електричний заряд – це фізична величина, що характеризує властивість тіл або часток вступати в електромагнітну взаємодію та визначає значення сил та енергій при такій взаємодії.

Одиниця електричного заряду називається кулон та позначається буквою q.

Рух електричних зарядів називається електричним струмом.

Електричні заряди діляться на позитивні та негативні.

Позитивний заряд виникає, наприклад на склі, що натерте папером або шовком, а негативний – на бурштині потертому об вовну. До натирання ці предмети були електрично нейтральні. Якщо нейтральність тіла  порушена, то тоді воно називається наелектризованим.

Тіла що мають заряди одного знаку – відштовхуються, а тіла що мають заряди протилежних знаків притягуються.

Електричний заряд

Процес надання тілу електричного заряду за рахунок інших тіл називають – електризація. 

Процес, що приводить до появи на тілах або різних частинах одного тіла надлишку електричного заряду. Під час електризації тіло віддає або приймає деяку кількість частинок, що мають електричний заряд.

Електризація тіл здійснюється різними способами, найпростіший з яких є дотик. При дотику деяких тіл виникає контакт між різними речовинами.

Під час електризації відбувається перерозподіл наявних електричних зарядів, а не створення нових. При електризації завжди виконується закон збереження електричного заряду.

Закон збереження електричного заряду:
 

Закон збереження електричного заряду

Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі.

Закон збереження електричного заряду

, де

— заряди тіл, що створюють електрично замкнену систему
n — кількість таких тіл.

Під електрично замкненою системою розуміють таку систему тіл, у яку не проникають заряджені частинки ззовні і яка не втрачає «власних» заряджених частинок.