Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни 🧲»

Закони Ньютона

Закони Ньютона

Закони Ньютона — це фундаментальні закони фізики, сформульовані вченим Ісааком Ньютоном в XVII столітті. Ці закони дали початок класичній механіці та стали основою для розуміння руху та взаємодій тіл. Ось суть трьох законів Ньютона: Перший закон Ньютона, також відомий як закон інерції, стверджує, що тіло зберігає свій стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки на …

Світлова дія струму

Світлова дія струму

Світлова дія струму – це явище, коли електричний струм спричинює виділення світла. Це явище спостерігається в різних електричних пристроях, де струм проходить через спеціальні матеріали або гази. Прикладом світлової дії електричного струму є блискавка. Блискавка – це потік заряджених частинок черех газ. Рухаючись, заряджені частинки взаємодіють з атомами газу, внаслідок чого ми бачимо світіння газу. …

Теплова дія струму

Теплова дія струму

Теплова дія струму – це явище нагрівання провідника під час проходження через нього електричного струму. Вона пояснюється тим, що вільні заряджені частинки, рухаючись під дією електричного поля, зіштовхуються з іншими частинками провідника і передають їм частину своєї енергії, середня швидкість хаотичного руху частинок речовини збільшується — провідник нагрівається. Теплову дію струму вивчали англійський фізик Джеймс …

Електрична стала

Електрична стала

Електрична стала, є фізичною сталою, яка визначає співвідношення між електричною напруженістю і електричною індукцією в вакуумі. Застаріла назва — діелектрична проникність вакууму. Електрична стала позначається символом ε0 і дорівнює: ε0 = 8,8541878128 · 10−12 Ф · м−1 де: Вона відіграє важливу роль в електромагнетизмі, і вона використовується в багатьох формулах, що описують електромагнітні поля. Ось кілька …

Магнітне поле Землі

Магнітне поле Землі — це магнітне поле, що існує навколо Землі. Воно виникає внаслідок взаємодії між рухомими зарядами в ядрі Землі та навколишнім середовищем. Створює магнітосферу — це область навколо Землі, де діє магнітне поле. Магнітосфера захищає Землю від космічного випромінювання. Деякі тварини, такі як птахи і риби, використовують магнітне поле Землі для орієнтації в …

Електризація

Електризація

Електризація – це процес надання тілу електричного заряду за рахунок інших тіл. Процес, що приводить до появи на тілах або різних частинах одного тіла надлишку електричного заряду. Це може виникати при контакті різних матеріалів або під впливом зовнішнього впливу, під дією світла, тертя й інших взаємодій. Приклади електризації Механізм електризації Древні греки помітили, що бурштин …

Швидкість звуку

Швидкість звуку

Швидкість звуку – це швидкість, з якою звукові хвилі поширюються в середовищі. Швидкість залежить від фізичних властивостей середовища, в якому поширюються хвилі, а також від його температури. Винищувач F/A-18 долає звуковий бар’єр Звуковий бар’єр в аеродинаміці — усталений вираз для позначення назви ряду явищ, які супроводжують рух літального апарату (наприклад, надзвукового літака, ракети) на швидкостях, близьких …

Теорема синусів

Теорема синусів – це тригонометричне твердження про властивості кутів та сторін довільного трикутника. Теорему Піфагора і тригонометричні функції гострого кута можна використовувати для обчислення елементів лише в прямокутному трикутнику. Теорема синусів Відношення синуса кута до довжини протилежної сторони є постійним для всіх трикутників. де: Застосування Теорему можна використовувати для вирішення таких задач: Застосування теореми синусів допомагає …

Акселерометр

Акселерометр (від лат. accelero — «прискорюю» і грец. μετρεω — «вимірюю») — це прилад, яким вимірюють прискорення або перевантаження, що виникають під час випробування різних машин та їхніх систем. Схема простого акселерометра. Вантаж закріплений на пружині. Демпфер пригнічує коливання вантажу. Чим більше повне прискорення, тим сильніше деформується пружина, змінюючи покази приладу. Застосування Акселерометр знаходить застосування в багатьох галузях, …

Стала Больцмана

Стала Больцмана

Стала Больцмана (k або kB) — фізична стала, що визначає зв’язок між температурою та енергією. Її ім’я походить від австрійського фізика Людвіга Больцмана, який вніс значний внесок у вивчення статистичної природи тепла і ентропії. Стала Больцмана має значення kB​=1.380649×10− 23 J/K. Це означає, що для кожного кельвіна температури енергія однієї частинки дорівнює 1.380649×10− 23джоулів. Універсальна газова стала означається як …