Перейти до контенту

Закон Бойля-Маріотта

5/5 - (1 vote)

Закон Бойля-Маріотта – один з основних газових законів, який описує поведінку газу під час ізотермічного процесу, тобто за постійної температури.

Формулювання

При постійній температурі й масі газу добуток тиску газу на його об’єм постійний.

Математичний запис

P₁V₁ = P₂V₂

де:

 • P₁ – початковий тиск газу
 • V₁ – початковий об’єм газу
 • P₂ – кінцевий тиск газу
 • V₂ – кінцевий об’єм газу

Оскільки об’єми та відповідні їм тиски були вибрані довільним чином, то можна записати закон Бойля-Маріотта так:

PV=const

Звідси:

P=const/V

Цей закон був сформульований незалежно Джоном Бойлем та Едме Маріоттом у 17-18 століттях відповідно. Він став одним із фундаментальних законів газової теорії, який сприяв розвитку науки про гази та технологій, пов’язаних з ними.

Закон Бойля-Маріотта

Приклади

 • Стиснення газу: При стисненні газу його об’єм зменшується, а тиск – збільшується.
 • Розширення газу: При розширенні газу його об’єм збільшується, а тиск – зменшується.

Закон Бойля-Маріотта має важливе значення для розуміння поведінки газів у різних ситуаціях. Він використовується в таких сферах, як:

 • Хімія: Для розрахунку об’єму газу при зміні тиску
 • Фізика: Для вивчення властивостей газів
 • Техніка: Для розробки та експлуатації газових двигунів, компресорів та інших пристроїв

Додаткова інформація

 • Закон Бойля-Маріотта справедливий для ідеальних газів.
 • Реальні гази відхиляються від закону Бойля-Маріотта при високих тисках і низьких температурах.
 • Його можна вивести з молекулярно-кінетичної теорії газів.