Перейти до контенту

Натуральні числа

Оцініть статтю/Rate the article

Натуральні числа – це числа, що використовуються для підрахунку та нумерації об’єктів в природі. Вони починаються з 1 і не мають верхньої межі.

Натуральні числа
 • Найменше натуральне число – одиниця (1)
 • Найбільшого натурального числа немає.
 • Нуль (0) не є натуральним числом.

Множина натуральних чисел позначається N = {1, 2, 3, 4, 5, …}.

Основні властивості натуральних чисел

 1. Послідовна нумерація: Натуральні числа простежуються послідовно одне за одним. Кожне наступне число в множині натуральних чисел більше попереднього на одиницю.
 2. Додавання та множення: Натуральні числа можна додавати, множити і виконувати арифметичні операції. Результатом додавання двох натуральних чисел є інше натуральне число, а результатом множення двох натуральних чисел також є натуральне число.
 3. Немає нижньої межі: Натуральні числа починаються з 1 і не мають нижньої межі. Вони не можуть бути меншими за 1.
 4. Інкремент: Кожне натуральне число можна збільшити на одиницю, отримуючи наступне натуральне число.

Натуральні числа використовуються в багатьох галузях математики, науки і повсякденного життя для різних обчислень, лічби та моделювання реальних ситуацій.

Операції над натуральними числами

Операції над натуральними числами включають додавання, віднімання, множення і ділення.

Ось короткий огляд кожної з цих операцій:

 • Додавання: Додавання – це операція, яка поєднує два або більше числа для отримання їх суми. Наприклад, 2 + 3 = 5. При додаванні натуральних чисел можуть виникати переноси, які слід ураховувати при складанні цифр.
 • Віднімання: Віднімання – це операція, яка віднімає одне число від іншого, щоб отримати різницю. Віднімання натуральних чисел передбачає, що перше число більше за друге. Наприклад, 7 – 3 = 4.
 • Множення: Множення – це операція, яка поєднує два числа, щоб отримати їх добуток. Наприклад, 4 * 3 = 12. При множенні натуральних чисел, кожне число помножується на кожну цифру другого числа, а потім суми добутків складаються разом.
 • Ділення: Ділення – це операція, яка розподіляє одне число на інше, щоб отримати частку. Ділення натуральних чисел може мати два результати: частку і залишок. Наприклад, 10 / 2 = 5, де 5 – це частка. Якщо ділення не є точним, то може бути залишок, який вказує на нерозподілену частину.

Операції над натуральними числами мають свої правила і властивості, такі як комутативність (порядок чисел не має значення для додавання та множення) і асоціативність (порядок групування чисел не має значення для додавання та множення). Ці властивості є важливими для виконання операцій та спрощення виразів з натуральними числами.

Історія натуральних чисел

Історія натуральних чисел відображається в розвитку математичних знань і систем лічби протягом багатьох тисячоліть.

Ось кілька ключових моментів в історії натуральних чисел:

 1. Доісторичний період: Найранніші записи про використання чисел датуються до палеолітичного періоду, коли люди почали застосовувати прості форми лічби, такі як поділ пальців рук на п’ять груп. Рудиментарні форми лічби були знайдені в археологічних знахідках різних культур.
 2. Давні цивілізації: Давні цивілізації, такі як Месопотамія, Єгипет, Індія і Китай, розвинули власні системи числення. Наприклад, сумерська цивілізація використовувала шестеричну систему числення, а єгиптяни використовували десяткову систему з основою 10.
 3. Римська система числення: Римляни розвинули свою систему числення, відому як римська система, яка використовувала літерні символи для позначення чисел. Римська система числення була широко використовувана в Римській імперії і продовжує використовуватися в деяких контекстах дотепер.
 4. Розвиток арабських цифр: В 9 столітті арабські математики, особливо Аль-Хорезмі, впровадили використання індо-арабських цифр, які включали числа від 0 до 9. Ця система числення стала відома як десяткова система числення і стала широко прийнятою по всьому світу.
 5. Розвиток математики: З розвитком математики натуральні числа стали предметом багатьох досліджень. Було розроблено численні теорії, такі як прості числа, ділення і множення натуральних чисел, а також поняття парних і непарних чисел.

З часом натуральні числа стали основою для розвитку інших систем числення, таких як цілі числа, раціональні числа, дійсні числа і комплексні числа. Вивчення натуральних чисел продовжується в сучасній математиці, і вони використовуються в багатьох галузях, включаючи алгебру, геометрію, аналіз і теорію чисел.