Перейти до контенту

Теорема Вієта

Оцініть статтю/Rate the article

Теорема Вієта – це математична теорема, яка стосується коефіцієнтів поліномів і коренів цих поліномів. Теорема названа на честь французького математика Франсуа Вієта, який жив у 16 столітті і робив важливі внески в алгебру.

Теорема стверджує, що:

Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому із протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному члену.

Формула теореми Вієта для зведених квадратиних рівнянь

Зазвичай теорема Вієта використовується для розв’язання зведених квадратних рівнянь, тобто якщо коефіцієнт a=1.

Теорема для зведених квадратних рівнянь має такий вигляд:

Для квадратного рівняння ax² + bx + c = 0 з коренями x₁ та x₂ справедливі наступні відношення:

Сума коренів: x₁ + x₂ = −b

Добуток коренів: x₁ x₂ = с

Формула теореми Вієта для повних квадратиних рівнянь

Для повного квадратного рівняння, в якому a ≠ 1, також застосовується теорема Вієта.

Теорема для повних квадратних рівнянь має такий вигляд:

ax² + bx + c = 0

Теорема Вієта

Ця теорема є важливим інструментом в алгебрі, який має широке застосування у різних галузях математики, фізики та інших наук.