Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни»

Дифузія

Дифузія

Дифузія – це процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини поміж молекул або атомів іншої, що зазвичай приводить до вирівнювання їх концентрацій у всьому займаному об’ємі. Дифузія відбувається в газах, рідинах, твердих тілах та плазмі. Основні принципи дифузії включають наступні: Види дифузії Існує кілька видів дифузії, які відрізняються за типом речовини і середовищем, в …

Синус

Синус (позначається як sin) є однією з тригонометричних функцій, яка використовується для відношення сторін трикутника до його кутів. Cинус кута визначається як відношення протилежної сторони до гіпотенузи прямокутного трикутника. В математичних термінах, синус кута θ може бути визначений за допомогою відношення: sin(θ) = протилежна сторона / гіпотенуза Прямий кут зазвичай позначається C. Звернемо увагу, що …

Формули скороченого множення

Формули скороченого множення

Формули скороченого множення — поширені випадки множення многочленів. Багато з них є окремими випадками біному Ньютона. Ці формули допомагають спрощувати складні вирази та ефективно виконувати множення. Зверніть увагу, що це лише деякі базові правила, і в більш складних виразах можуть застосовуватися інші правила множення. Формули скороченого множення для квадратів a2−b2=(a−b)(a+b) Різниця квадратів Формула стверджує, що …

Температура

Температура

Температура – це фізична величина, яка відображає ступінь нагрівання або охолодження об’єкта. Вимірюється в градусах за шкалою Цельсія (°C) або за шкалою Кельвіна (K). У фізиці температуру можна пояснити як міру середньої кінетичної енергії молекул, з яких складається об’єкт. Якщо об’єкт має високу температуру, то молекули, з яких він складається, мають велику кінетичну енергію, рухаються …

Трикутники

Трикутники

Трикутники – це геометричні фігури, які складаються з трьох сторін та трьох кутів. Трикутник складається з трьох точок, які називаються вершинами, і трьох відрізків, які називаються сторонами.Кожен кут трикутника утворюється зі з’єднання двох сторін і має величину, вимірювану в градусах. Трикутник є базовою фігурою в геометрії і він може бути різних видів, залежно від довжин …

Прямокутний трикутник

Катет

Прямокутний трикутник – це трикутник, один з кутів якого дорівнює 90°. Прямокутний трикутник утворюють взаємно перпендикулярні катети і гіпотенуза – найдовша сторона. Сумма кутів прямокутного трикутника дорівнює 180 ° Властивості трикутника Деякі властивості прямокутних трикутників: Ознаки рівності прямокутних трикутників Периметр прямокутного трикутника Периметр прямокутного трикутника – це загальна довжина навколо трикутника. Його можна знайти, додавши довжини всіх …

Електрична енергія

Електрична енергія

Електрична енергія – це вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Вона може бути збереженою у системі, перетвореною з однієї форми в іншу або передана від одного об’єкту до іншого. Електрична енергія вимірюється в джоулях (J) або кіловат-годинах (kWh). Застосування електричної енергії Використовується в багатьох галузях …

Гіпотенуза

Hypotenuse

Гіпотенуза (від грец. ὑποτείνουσα – розтягнута) – це найдовша сторона прямокутного трикутника і лежить навпроти прямого кута. Вона сполучає кінці двох катетів і є протилежною стороною до прямого кута. Позначається гіпотенуза літерою c Для того щоб знайти довжину гіпотенузи прямокутного трикутника, потрібно скористатися теоремою Піфагора, яка стверджує, що квадрат довжини гіпотенузи дорівнює сумі квадратів довжин катетів: …

Катет

Катет

Катет – один із двох перпендикулярних відрізків, що утворюють прямий кут у прямокутному трикутнику. Катети зазвичай позначаються літерами a та b, а гіпотенуза – літерою c. Сторони прямокутного трикутника мають спеціальні назви. У непрямокутному трикутнику катетів немає. Відповідно до теореми Піфагора, сума квадратів довжини катетів дорівнює квадрату довжини гіпотенузи. Знаючи значення двох сторін трикутника, можна …