Перейти до контенту

Периметр

Оцініть статтю/Rate the article

Периметр – це сума довжин всіх сторін фігури. В залежності від типу фігури, периметр може бути обчислений по-різному.

Периметр позначається великою латинською літерою Р.

Прямокутник

Прямокутник: Якщо у вас є прямокутник з довжиною сторін a і b, периметр буде рівний P = 2a + 2b. Це означає, що треба помножити довжину однієї сторони на 2, потім довжину другої сторони на 2 і додати ці два значення разом.

Знайдемо суму довжин усіх сторін цього прямокутника.

Периметр

Отже, Р прямокутника:

Р= 2 ∙ 2 + 2 ∙ 4 = 12 см

або ж просто додати всі сторони:

Р= 2 + 4 + 2 + 4 = 12

Квадрат

Квадрат: У квадрата всі сторони мають однакову довжину, позначимо її як s. Тоді периметр квадрата дорівнює P = 4s.

P = 4s

Це означає, що треба помножити довжину сторони на 4, щоб отримати периметр.

Наприклад, якщо сторона квадрата має довжину 6 см, то Р квадрата буде:

P = 4 ∙ 6 = 24 см

або ж просто додати всі сторони:

P = 6 + 6 + 6 + 6 = 24 см

Периметр

Трикутник

Трикутник: Для трикутника зі сторонами a, b і c, периметр обчислюється як сума довжин усіх трьох сторін: P = a + b + c.

Довжини сторін трикутника становлять 3 см, 4 см, 6 см.

Периметр

Отже: Р= 3 см + 4 см + 6 см =13 см.

Коло

Коло: У кола периметр називається довжиною кола або окружності. Довжина кола обчислюється за формулою P = 2πr, де r – радіус кола, а π – математична константа, наближено рівна 3,14159.

Інші фігури

Інші фігури: Для складних фігур, таких як многокутники або неправильні фігури, Р обчислюється шляхом додавання довжин всіх сторін.

Обчислення периметра має практичне значення. Наприклад, для обчислення довжини огорожі навколо саду чи ділянки. Р колеса (кола) визначає, наскільки далеко воно просунеться при повному оберті. Таким само, довжина нитки, намотаної на котушку, тісно пов’язана з периметром котушки.