Перейти до контенту

Акселерометр

Оцініть статтю/Rate the article

Акселерометр (від лат. accelero — «прискорюю» і грец. μετρεω — «вимірюю») — це прилад, яким вимірюють прискорення або перевантаження, що виникають під час випробування різних машин та їхніх систем.

Схема простого акселерометра. Вантаж закріплений на пружині. Демпфер пригнічує коливання вантажу. Чим більше повне прискорення, тим сильніше деформується пружина, змінюючи покази приладу.

Акселерометр

Застосування

Акселерометр знаходить застосування в багатьох галузях, включаючи електроніку споживчого призначення наприклад, саме завдяки акслерометрам зображення на екрані змінює своє положення в залежності від горизонтальної або вертикальної орієнтації гаджета, авіацію (визначення кутового прискорення літака). У безпілотних літальних апаратах акселерометри допомагають стабілізувати політ.

Класифікація

За типом вимірюваного прискорення:

  • Лінійні акселерометри: Вимірюють лінійне (трансляційне) прискорення вздовж однієї або кількох взаємно перпендикулярних осей.
  • Кутові акселерометри: Вимірюють кутове (вібраційне або криволінійне) прискорення, таке, як гірськолижний спуск або обертання.

За принципом будови:

  1. Механічні акселерометри: Ці акселерометри використовують фізичні механічні компоненти для вимірювання прискорення. Зазвичай, вони включають масу, пружину та датчики, які визначають зміни розташування або напруги при зміні прискорення. Механічні акселерометри мають обмежений діапазон вимірювань і можуть бути великими та важкими.
  2. Електромеханічні акселерометри: Ці акселерометри поєднують механічні та електричні компоненти для вимірювання прискорення. Вони використовуються для перетворення механічного руху в електричний сигнал, наприклад, за допомогою генераторів або п’зоелектричних датчиків.
  3. Електричні акселерометри: Ці акселерометри вимірюють прискорення без використання механічних частин. Вони базуються на ефектах, таких як зміни ємності (капацитивні акселерометри), зміни опору (п’зорезистивні акселерометри) або використання мікроелектромеханічних систем (мемс-акселерометри). Електричні акселерометри зазвичай менші та легші, мають ширший діапазон вимірювань і широке застосування, включаючи споживчі електронні пристрої, авіацію, медицину і наукові дослідження.

Кожен з цих типів акселерометрів має свої переваги та обмеження, і вибір конкретного типу залежить від потреби, діапазону вимірювань та умов застосування.