Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни 🧲»

Теорема Вієта

Теорема Вієта

Теорема Вієта – це математична теорема, яка стосується коефіцієнтів поліномів і коренів цих поліномів. Теорема названа на честь французького математика Франсуа Вієта, який жив у 16 столітті і робив важливі внески в алгебру. Теорема стверджує, що: Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому із протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному члену. Формула …

Електричне коло

Електричне коло — це з’єднані провідниками в певному порядку джерело струму, споживачі, замикальні (розмикальні) пристрої. Електричне коло є системою, яка включає в себе різні електронні компоненти, такі як резистори, конденсатори, індуктивності, джерела струму (наприклад, батареї або джерела живлення), перемикачі, транзистори та інші пристрої, які з’єднані між собою провідниками. Напрямок струму в колі умовно прийнято напрямок, …

Закон Архімеда

Закон Архімеда – це фундаментальний фізичний закон, відкритий давньогрецьким вченим Архімедом приблизно у III столітті до н.е. Формулювання закону На всяке тіло, занурене у рідину (або газ) у стані спокою, діє з боку цієї рідини (або газу) виштовхувальна сила або сила Архімеда, яка дорівнює добутку густини рідини (або газу), прискорення вільного падіння і об’єму тієї частини тіла, яка …

Закон Паскаля

Закон Паскаля – це фундаментальний закон газової гідродинаміки, сформульований французьким математиком та фізиком Блезом Паскалем в XVII столітті. Цей закон описує, як зміни в тиску впливають на гази в закритих системах і є однією з основних властивостей газів. Формулювання закону Закон Паскаля формулюється так: Рідини і гази передають діючий на них тиск в усіх напрямках …

Закон всесвітнього тяжіння

Закон всесвітнього тяжіння – це фізичний закон, що описує гравітаційну взаємодію в рамках Ньютонівської механіки. Сформульований англійським фізиком та математиком Ісааком Ньютоном в 1687 році у його праці “Математичні принципи натуральної філософії” (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica). Цей закон описує силу тяжіння між об’єктами з масами та визначає, як ця сила залежить від маси об’єктів та …

Стала Планка

Стала Планка

Стала Планка – це фундаментальна фізична величина, яка відображає квантову природу Всесвіту. Вона має розмірність енергії, помноженої на час. Значення сталої Планка у Системі Міжнародних Одиниць (СІ) Числове значення і в Міжнародній системі одиниць SI її визначено в резолюції Генеральної конференції мір і ваг: 6.62607015×10−34 Дж·с (джоулі-секунд), або у відповідних одиницях 4.135667696×10−15 еВ·с (електронвольт-секунда). Зведена …

Атмосферний тиск

Атмосферний тиск — тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані. Цей тиск створюється гравітаційною притягою Землі, яка тягне повітря до земної поверхні. Атмосферний тиск міряється в одиницях, таких як паскалі (Па) або міліметри ртутного стовпа (мм рт.ст.). Нормальний атмосферний тиск Комфортний атмосферний тиск для людини зазвичай співпадає …

Арифметична прогресія

Арифметична прогресія

Арифметична прогресія – це числова послідовність, в якій кожен член, починаючи з другого, дорівнює сумі попереднього члена і деякого сталого числа d, яке називається кроком або різницею арифметичної прогресії. Якщо відомий перший член арифметичної прогресії a1 і різниця d, тоді можливо обчислити будь-який член арифметичної прогресії: a2 = a1 + d a3 = a2 + d= a1 + 2d a4 = …

Рівнобедрений трикутник

Рівнобедрений трикутник – це трикутник, у якого дві сторони мають однакову довжину, тобто вони рівні між собою. Дві рівні сторони рівнобедреного трикутника називають бічними сторонами, а третя сторона — основою. Ознаки рівнобедреного трикутника Властивості рівнобедреного трикутника Периметр рівнобедреного трикутника P = 2a + b де a – довжина рівнобічної сторони, b – довжина основи. Площа …

Закон Авогадро

Закон Авогадро

Закон Авогадро – це фундаментальний закон хімії, який був сформульований італійським вченим Амадео Авогадро в 1811 році. Цей закон стверджує, що при однакових умовах температури та тиску однаковий об’єм будь-якого газу містить однакову кількість молекул. Закон Авогадро можна виразити наступним чином: “Об’єми газів, що утворені з однієї й тієї ж кількості речовин при однакових умовах …