Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни»

Ромб

ромб

Ромб – це чотирикутник, у якого всі сторони мають однакову довжину, і всі кути рівні між собою. Ромб є різновидом паралелограма. Паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. Ромб відрізняється від паралелограма тим, що у нього всі сторони рівні. Властивості ромба Ромб має такі властивості: Периметр ромба Периметр ромба можна знайти, знаючи довжину …

Прямокутник

Прямокутник – це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні та рівні між собою, а кути прямі (тобто дорівнюють 90 градусам). Прямокутником можуть бути паралелограм, ромб або квадрат. Прямокутник, в якого всі чотири сторони мають однакову довжину, називають квадратом. Основні властивості прямокутника Протилежні сторони паралельні: У прямокутника протилежні сторони завжди паралельні одна одній. Це означає, що …

Периметр

Периметр – це сума довжин всіх сторін фігури. В залежності від типу фігури, периметр може бути обчислений по-різному. Периметр позначається великою латинською літерою Р. Прямокутник Прямокутник: Якщо у вас є прямокутник з довжиною сторін a і b, периметр буде рівний P = 2a + 2b. Це означає, що треба помножити довжину однієї сторони на 2, …

Прості числа

Прості числа

Прості числа – це натуральні числа, які мають рівно два різні натуральні дільники (лише 1 і саме число). Іншими словами, прості числа не мають дільників, окрім одиниці та самих себе. Ось декілька прикладів простих чисел: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, …

Ударна іонізація

Газовий розряд

Ударна іонізація – це процес, при якому електрони або інші заряджені частинки (наприклад, іони) зіштовхуються з атомами або молекулами та іонізують їх, тобто видаляють електрони з їх зовнішніх оболонок, створюючи іони.

Газовий розряд

Газовий розряд

Газовий розряд – це фізичний процес, у якому газове середовище стає провідним для електричного струму під впливом прикладеної напруги. При газовому розряді відбувається іонізація газу, тобто утворення вільних заряджених частинок – електронів та іонів.

Перенапруга

Перенапруга (або перевищення напруги) – це тимчасове збільшення рівня напруги в електричній системі понад нормальні значення. Це може статися з різних причин і мати наслідки для підключених до мережі пристроїв. Причини перенапруги Перенапруга може мати негативні наслідки для електроніки та електричних пристроїв. Вона може призводити до їх пошкодження, випалювання лампочок, збоїв у роботі комп’ютерів і …

Натуральні числа

Натуральні числа

Натуральні числа – це числа, що використовуються для підрахунку та нумерації об’єктів в природі. Вони починаються з 1 і не мають верхньої межі. Множина натуральних чисел позначається N = {1, 2, 3, 4, 5, …}. Основні властивості натуральних чисел Натуральні числа використовуються в багатьох галузях математики, науки і повсякденного життя для різних обчислень, лічби та …