Перейти до контенту

Електричне коло

Оцініть статтю/Rate the article

Електричне коло — це з’єднані провідниками в певному порядку джерело струму, споживачі, замикальні (розмикальні) пристрої.

Електричне коло є системою, яка включає в себе різні електронні компоненти, такі як резистори, конденсатори, індуктивності, джерела струму (наприклад, батареї або джерела живлення), перемикачі, транзистори та інші пристрої, які з’єднані між собою провідниками.

Напрямок струму в колі умовно прийнято напрямок, у якому рухалися б по колу частинки, що мають позитивний заряд, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного.

Два основних способи з’єднання елементів в електричному колі:

  • послідовне
  • паралельне з’єднання.

Послідовне з’єднання

У послідовному з’єднанні елементи підключаються один за одним, так що струм, що протікає через кожен елемент, однаковий. Напруга розподіляється між елементами, додаючи їхні напруги. Сумарний опір у цьому випадку дорівнює сумі опорів всіх елементів у колі. Послідовне з’єднання використовується, коли потрібно збільшити загальний опір або подавати однаковий струм через всі елементи.

Електричне коло

Паралельне з’єднання

У паралельному з’єднанні елементи підключаються паралельно один одному, так що напруга на кожному елементі однакова. Загальний струм, що входить у коло, розподіляється між елементами. Сумарний опір в паралельному з’єднанні обчислюється інакше, і він менший, ніж опір найменшого опору в колі. Паралельне з’єднання використовується, коли потрібно збільшити загальний струм або забезпечити однакову напругу для всіх елементів.

Електричне коло

Вибір між послідовним і паралельним з’єднанням залежить від конкретних вимог і задач, які потрібно вирішити у ваших електричних схемах і колах.