Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни 🧲»

Прямокутний трикутник

Катет

Прямокутний трикутник – це трикутник, один з кутів якого дорівнює 90°. Прямокутний трикутник утворюють взаємно перпендикулярні катети і гіпотенуза – найдовша сторона. Сумма кутів прямокутного трикутника дорівнює 180 ° Властивості трикутника Деякі властивості прямокутних трикутників: Ознаки рівності прямокутних трикутників Периметр прямокутного трикутника Периметр прямокутного трикутника – це загальна довжина навколо трикутника. Його можна знайти, додавши довжини всіх …

Електрична енергія

Електрична енергія

Електрична енергія – це вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Вона може бути збереженою у системі, перетвореною з однієї форми в іншу або передана від одного об’єкту до іншого. Електрична енергія вимірюється в джоулях (J) або кіловат-годинах (kWh). Застосування електричної енергії Використовується в багатьох галузях …

Гіпотенуза

Hypotenuse

Гіпотенуза (від грец. ὑποτείνουσα – розтягнута) – це найдовша сторона прямокутного трикутника і лежить навпроти прямого кута. Вона сполучає кінці двох катетів і є протилежною стороною до прямого кута. Позначається гіпотенуза літерою c Для того щоб знайти довжину гіпотенузи прямокутного трикутника, потрібно скористатися теоремою Піфагора, яка стверджує, що квадрат довжини гіпотенузи дорівнює сумі квадратів довжин катетів: …

Катет

Катет

Катет – один із двох перпендикулярних відрізків, що утворюють прямий кут у прямокутному трикутнику. Катети зазвичай позначаються літерами a та b, а гіпотенуза – літерою c. Сторони прямокутного трикутника мають спеціальні назви. У непрямокутному трикутнику катетів немає. Відповідно до теореми Піфагора, сума квадратів довжини катетів дорівнює квадрату довжини гіпотенузи. Знаючи значення двох сторін трикутника, можна …

Чавун

Чавун

Чавун – це залізовуглецевий сплав, в якому вміст вуглецю складає понад 2%. У ньому також можуть бути постійні домішки, а іноді й легувальні компоненти. Процес виробництва чавуну можна розділити на декілька етапів: Види чавуну В залежності від вмісту вуглецю та способу виробництва виділяють декілька типів чавуну. Основні види чавуну: Має широке застосування в різних галузях промисловості …

Шлях

Шлях (l) – це фізична величина, що чисельно дорівнює довжині ділянки траєкорії, яка пройдена тілом за данний проміжок часу. Одиниця шляху в СІ – це метр (м).

Матеріальна точка

Матеріальна точка

Матеріальна точка — це фізична модель тіла, розмірами та масою якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Але тіло зберігає інші фізичні характеристики, такі як швидкість, прискорення, імпульс та енергія.

Механічний рух

Механічний рух

Механічний рух – це зміна з часом взаємного положення у просторі матеріальних тіл або взаємного положення частин цього тіла.  Механічний рух ділиться на види: Механічний рух є відносним, тому що у природи немає абсолютно зручного тіла відносно якого можна розглядати рух інших тіл. Тому для поставленого завдання оберається певне умовно нерухоме тіло відносно якого розглядається …