Перейти до контенту

Електромагнітні хвилі

Оцініть статтю/Rate the article

Електромагнітні хвилі – це хвильові коливання електричного та магнітного поля, які перпендикулярні одне одному та поширюються в просторі.

Електромагнітні хвилі

Вони не потребують середовища для поширення, тому вони можуть існувати у вакуумі, де вона розповсюджується зі швидкістю, яка називається швидкістю світла.

Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.

Характеристики електромагнітних хвиль

Електромагнітна хвиля, характеризується частотою (ν), довжиною (λ) і швидкістю поширення (v).

Довжина електромагнітної хвилі

Довжина електромагнітної хвилі (λ) – це відстань, на яку поширюється електромагнітна хвиля за один період. Довжина хвилі визначається як джерелом (через період T), так і властивостями середовища (через швидкість v).

Довжина електромагнітної хвилі :

Частота електромагнітної хвилі

Частота електромагнітної хвилі (ν, ω ) – це частота, з якою змінюються значення напруженості та індукції електромагнітного поля в даній точці простору; вона збігається із частотою коливань джерела електромагнітної хвилі. Розрізняють лінійну частоту ν й циклічну частоту ω = 2πν.

В залежності від частоти електромагнітні хвилі належать до одного зі спектральних діапазонів.

Електромагнітні хвилі
  • Електромагнітні хвилі з найменшою частотою (або найбільшою довжиною хвилі) належать до радіодіапазону.
  • Електромагнітні хвилі з вищою частотою належать до інфрачервоного діапазону.
  • Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 400 нм до 760 нм належать до діапазону видимого світла.
  • Хвилі з довжиною меншою за 400 нм називаються ультрафіолетовими.
  • Електромагнітні хвилі ще вищої частоти належать до рентгенівського діапазону.
  • Найвищу частоту й найменшу довжину мають γ-промені. Такі промені утворюються внаслідок ядерних реакцій.

Шкала електромагнітних хвиль

Довжина, мЧастота, ГцНайменування
106−1043∙102−3∙104Наддовгі
104−1033∙104−3∙105Довгі (радіохвилі)
103−1023∙105−3∙106Середні (радіохвилі)
102−1013∙106−3∙107Короткі (радіохвилі)
101−10−13∙107−3∙109Ультракороткі
10−1−10−23∙109−3∙1010Телебачення (НВЧ)
10−2−10−33∙1010−3∙1011Радіолокація (НВЧ)
10−3−10−63∙1011−3∙1014Інфрачервоне випромінювання
10−6−10−73∙1014−3∙1015Видиме світло
10−7−10−93∙1015−3∙1017Ультрафіолетове випромінювання
10−9−10−123∙1017−3∙1020Рентгенівське випромінювання (м’яке)
10−12−10−143∙1020−3∙1022Гамма-випромінювання (жорстке)
≤10−14≥3∙1022Космічні промені

Швидкість поширення

Швидкість поширення (υ) – це відстань на яку поширується хвиля за одиницю часу. У вакуумі електромагнітна хвиля розповсюджується зі швидкістю, яка називається швидкістю світла. Швидкість світла є фундаментальною фізичною константою, яка позначається латинською літерою c. Ця швидкість становить 299 792 458 м/с.

Швидкість поширення хвилі (υ) пов’язана з частотою та довжиною хвилі:


υ = λν

Під час переходу з одного середовища в інше швидкість поширення
електромагнітної хвилі змінюється, змінюється і довжина хвилі, а от її частота
залишається незмінною. У повітрі швидкість поширення електромагнітних хвиль
майже та сама, що й у вакуумі.