Перейти до контенту

Швидкість світла

5/5 - (1 vote)

Швидкість світла – це найвища швидкість, яка може бути досягнута в космічному вакуумі і яка становить 299 792 458 метрів за секунду.

Ця швидкість була відкрита та експериментально виміряна у другій половині XIX століття, і вона згідно з загальною теорією відносності Альберта Ейнштейна є фундаментальною константою природи.


Формула швидкості світла

c = λ/T

с — швидкість світла [м/с]

λ — довжина хвилі [м]

T – період [с]

Швидкість світла в середовищі


Швидкість світла залежить від середовища, в якому вона поширюється. В основному, швидкість залежить від показника заломлення середовища. Показник заломлення – це величина, яка визначає, на скільки світло змінює свій напрям при переході з одного середовища в інше.

Швидкість в вакуумі дорівнює приблизно 299,792 кілометрів за секунду (км/с). Але коли світло поширюється через різні матеріали, його швидкість може змінюватися.

Ось деякі приклади швидкості світла в різних середовищах:

СередовищеШвидкість світла, км/сАбсолютний показник заломлення середовища
Вакуум300 0001
Повітря299 7041,003
Лід228 7821,31
Вода225 3411,33
Скло200 0001,5
Цукор192 3001,56
Сірковуглець184 0001,63
Рубін170 3861,76
Діамант123 8452,42

Щоб отримати v (швидкість світла в конкретному середовищі), потрібно розділити c (швидкість світла у вакуумі) на коефіцієнт заломлення n. Тому поширення світла в будь-який прозорому середовищі визначається за формулою:

швидкість світла

Використовується для вимірювання відстаней в космосі, а також для розвитку різноманітних технологій, включаючи оптичні мережі зв’язку та лазерну обробку матеріалів. Крім того, відіграє важливу роль у фізиці та астрономії, допомагаючи вивчати структуру та поведінку Всесвіту.