Перейти до контенту

Ізобутан

Оцініть статтю/Rate the article

Ізобутан (також відомий як і-бутан або 2-метилпропан) – це органічний хімічний сполуковий вуглеводень з формулою C4H10. Він належить до класу алканів.

Ізобутан – безбарвний газ без запаху. Він є легкозаймистим.

Хімічна формула ізобутану

C4H10

Структурна формула

Ізобутан

Кулестержнева модель

Ізобутан

Фізичні властивості

C4H10 – це газ при нормальних умовах тиску і температури, але він може бути зберіганий у вигляді рідини при низьких температурах або високому тиску.

 1. Агрегатний стан: Зазвичай ізобутан існує у вигляді безбарвного і беззапахового газу при температурі і тиску нормальних умов (0°C або 32°F і атмосферному тиску).
 2. Точка кипіння: Температура кипіння ізобутану при атмосферному тиску становить приблизно -12°C (10,4°F). Тобто, при підвищенні температури до цієї точки, ізобутан починає випаровуватися та переходить у газоподібний стан.
 3. Точка замерзання: C4H10 замерзає при низьких температурах. Точка замерзання становить приблизно -160°C (-256°F).
 4. Густина: Густина ізобутану в газоподібному стані при нормальних умовах становить приблизно 2,67 кг/м³.
 5. Розчинність у воді: C4H10 практично не розчиняється у воді, оскільки це неполярна речовина, і його молекули не взаємодіють добре з молекулами води.
 6. Легкозаймистість: C4H10 є легкозаймистим газом і може утворювати вибухонебезпечні суміші повітря, якщо він витікає в атмосферу та змішується з повітрям у відповідних пропорціях.
 7. Зберігання як рідина: Ізобутан може бути зберіганий у вигляді рідини при низьких температурах та високому тиску. Це використовується, наприклад, при заправці газових балонів.
 8. Колір і запах: C4H10 безбарвний і не має характерного запаху.

Хімічні властивості

Хімічні властивості ізобутану визначаються його хімічною структурою та способом, яким він взаємодіє з іншими речовинами.

 1. Горіння: Ізобутан є горючим газом. Під час горіння він реагує з киснем за утворенням діоксиду вуглецю (CO2) та води (H2O). Реакція виглядає так: C4H10 + 6O2 -> 4CO2 + 5H2O. Горіння ізобутану є екзотермічною реакцією, що виділяє значну кількість енергії.
 2. Окиснення: Як і інші алкани, ізобутан може піддаватися окисненню за участю кисню або інших окислювачів, утворюючи вуглекислий газ (CO2) та воду (H2O).
 3. Взаємодія з галогенами: Ізобутан може реагувати з галогенами, такими як хлор (Cl2) або бром (Br2), у реакціях аддиції. Наприклад, з хлором утворюється хлоризований ізобутан: C4H10 + Cl2 -> C4H9Cl + HCl
 4. Взаємодія з киснем при підвищених температурах: При підвищених температурах і високому тиску ізобутан може піддаватися внутрішньому окисненню, утворюючи оксиди вуглецю, такі як оксид вуглецю (CO) і діоксид вуглецю (CO2).
 5. Взаємодія з окисниками: Ізобутан може реагувати з окисниками, такими як кисень (O2), у реакціях окиснення.
 6. Каталітична конвертація: Ізобутан може бути підданою каталітичній конвертації для отримання більш складних органічних сполук або паливних газів.

Застосування

Ізобутан має різноманітні застосування через свої фізичні та хімічні властивості.

 1. Побутове паліво: Ізобутан використовується як паливо для газових плит, газових грилів та інших приладів для готування та обігріву в побутових умовах. Його можна зберігати та транспортувати у вигляді стиснутої рідини у газових балонах.
 2. Кемпінг і туризм: C4H10 є популярним джерелом палива для кемпінгових печей, ліхтарів. Це зручне паливо для використання в природних умовах, оскільки воно легко транспортується та забезпечує надійне горіння.
 3. Аерозольні балони: Ізобутан використовується як пропелант у виробництві аерозольних балонів для різних продуктів, таких як фарби, дезодоранти, аерозольні фармацевтичні препарати і багато інших.
 4. Гелеві палива: C4H10 використовується в гелевому паливі, яке використовується для обігріву та приготування їжі на відкритому повітрі, включаючи пікніки та кемпінг.
 5. Виробництво пластмас і синтетичних речовин: Ізобутан служить сировиною для виробництва пластмас, синтетичних гуми і інших хімічних продуктів.
 6. Аналіз і вимірювання: У лабораторній практиці ізобутан може використовуватися як засіб для калібрування аналітичних приладів і вимірювання газових параметрів.
 7. Промислове використання: C4H10 може бути включений у склад газових сумішей, які використовуються в різних галузях промисловості, включаючи хімічну та нафтопереробну промисловість.
 8. Енергетичне застосування: У деяких випадках C4H10 може використовуватися як джерело енергії для генераторів електроенергії в умовах відсутності доступу до інших джерел палива.

Це лише декілька з прикладів застосувань ізобутану, і він може бути використаний у багатьох інших галузях, де потрібне легкозаймисте та високоефективне паливо або пропелант.