Перейти до контенту

Перхлоратна кислота

Оцініть статтю/Rate the article

Перхлоратна кислота (HClO4) – це сильна неорганічна кислота (у водному розчині), безводна — сильний окисник. Вибухонебезпечна. Безбарвна летюча рідина, сильно димить на повітрі, в парах існує у вигляді мономеру.

Перхлоратна кислота

Хімічні властивості

Перхлоратна кислота (HClO4) має наступні хімічні властивості:

 1. Дисоціація: У водних розчинах перхлоратна кислота дисоціює, утворюючи перхлоратні іони (ClO4-) та протони (H+). Дисоціація відбувається згідно з рівнянням: HClO4 → H+ + ClO4-
 2. Сильна кислотність: Перхлоратна кислота є однією з найсильніших неорганічних кислот. Вона має дуже низьке значення рН у водних розчинах. Це зумовлено високою ступінью дисоціації та здатністю віддавати протони.
 3. Окислювальні властивості: HClO4 є сильним окислювачем. Вона здатна окислювати багато речовин, включаючи органічні сполуки та низькомолекулярні спирти.
 4. Реакція з основами: Перхлоратна кислота реагує з лугами, утворюючи перхлоратні солі. Наприклад: HClO4 + NaOH → NaClO4 + H2O
 5. Стійкість: HClO4 є стійкою до саморозкладу при нормальних умовах. Вона має високу стабільність, яка дозволяє їй бути довго зберіганою.
 6. Реакція з металами: Деякі метали можуть реагувати з перхлоратною кислотою, особливо за підвищених умов, внаслідок її окислювальних властивостей.

Важливо враховувати, що перхлоратна кислота є потенційно небезпечною речовиною та повинні бути дотримані відповідні заходи безпеки під час роботи з нею.

Отримання

Перхлоратну кислоту (HClO4) можна отримати декількома способами. Один з них – це окиснення хлористоводню (HCl) хлоратною сульфатною сумішшю.

Ось загальна реакція:

6 HCl + H2SO4 + MnO2 → 3 HClO4 + MnSO4 + 2 H2O

У цій реакції хлористоводень окислюється до перхлоратної кислоти за наявності хлорату марганцю (IV) (MnO2) і сульфатної кислоти (H2SO4). Утворюються перхлоратна кислота, сульфат марганцю (MnSO4) і вода.

Інший метод отримання перхлоратної кислоти включає окиснення хлоратів або хлоритів сильним окислювачем, таким як хромати, пероксиди або персульфати.

Варто підкреслити, що HClO4 є потужною окислювальною речовиною, і робота з нею повинна проводитися з дотриманням відповідних заходів безпеки та в спеціально обладнаних лабораторних умовах.

Застосування

Перхлоратна кислота (HClO4) і її солі, перхлорати, мають різноманітні застосування у різних галузях. Деякі з них включають:

 1. Ракетна технологія: HClO4 і перхлорати використовуються як окислювачі в складниках ракетних палив. Вони забезпечують велику енергетичну видачу та високу стабільність, що робить їх корисними для космічних і ракетних досліджень.
 2. Піротехніка: Перхлоратні солі широко використовуються у піротехніці, включаючи феєрверки, сигнальні ракети та петарди. Вони забезпечують потужне окислювання та яскраві колірні ефекти.
 3. Батареї: Деякі типи літійових батарей використовують перхлорати як окислювачі. Це допомагає забезпечити високу енергетичну ємність та довгий термін служби батарей.
 4. Аналітична хімія: HClO4 використовується як реагент у деяких аналітичних методах, зокрема у вимірюванні вмісту азоту в органічних сполуках.
 5. Лабораторні дослідження: Перхлорати використовуються як стабільні окислювальні речовини у хімічних дослідженнях та синтезі органічних сполук.

Важливо враховувати, що перхлоратна кислота і перхлорати є потенційно небезпечними речовинами. Робота з ними повинна проводитися з дотриманням відповідних заходів безпеки та відповідних лабораторних протоколів.