Перейти до контенту

Гідроксид літію

Оцініть статтю/Rate the article

Гідроксид літію (LiOH) – це хімічна сполука, що складається з іонів літію (Li+) і гідроксильних іонів (OH-).

Гідроксид літію

Фізичні властивості

Гідроксид літію (LiOH) має наступні фізичні властивості:

 1. Форма: LiOH може бути представлений як білі кристали або порошок.
 2. Розчинність: Він добре розчиняється у воді. Утворює лужний розчин, що має високу концентрацію гідроксильних іонів (OH-) та іонів літію (Li+).
 3. Температура плавлення: LiOH має досить високу температуру плавлення, яка становить близько 462 °C. При нагріванні він розплавляється і утворює рідину.
 4. Розчинність у розчинниках: LiOH не розчиняється у багатьох органічних розчинниках, таких як етери та органічні розчинники.
 5. Кристалічна структура: LiOH має кристалічну структуру, яка може бути гексагональною або моноклінною залежно від умов утворення.
 6. Волокнистість: Гідроксид літію може мати волокнисту структуру, особливо в умовах швидкого росту кристалів.
 7. Реакція з повітрям: LiOH реагує з вологою з повітря, утворюючи гідроксид літію з молекулярною водою (LiOH•H2O).
 8. Легкість утворення гідроксиду: Літій, який є хімічним елементом, швидко реагує з водою, утворюючи LiOH та водень.

Хімічні властивості

 1. Лужний характер: Гідроксид літію є лужною речовиною і розчиняється у воді, утворюючи лужний розчин. У цьому розчині іони гідроксиду літію дисоціюються, утворюючи іони літію та гідроксильні іони, які забезпечують лужний характер розчину.
 2. Реакція з кислотами: LiOH може реагувати з кислотами, утворюючи солі літію і воду. Наприклад, при реакції з сірчаною кислотою утворюється сульфат літію:

LiOH + H2SO4 → Li2SO4 + H2O

 1. Гідратні властивості: Гідроксид літію може абсорбувати вологу з повітря і утворювати гідратований гідроксид літію (LiOH•H2O). Це призводить до утворення пастоподібного продукту.
 2. Реакція з оксидами: LiOH може реагувати з оксидами, утворюючи солі літію і воду. Наприклад, при реакції з оксидом алюмінію утворюється алюмат літію:

2LiOH + Al2O3 → 2LiAlO2 + H2O

 1. Екзотермічність: Деякі реакції гідроксиду літію є екзотермічними, тобто супроводжуються виділенням тепла.

Отримання

Гідроксид літію (LiOH) може бути отриманий декількома способами. Основні методи отримання гідроксиду літію включають:

 1. Реакція літію з водою: Літій реагує з водою за утворення гідроксиду літію та молекулярного водню. Цей процес може бути проведений, наприклад, шляхом розміщення металевого літію у воді та контролювання реакції для уникнення небезпеки пожежі чи вибуху.
 2. Нейтралізація лугу літію: Інший спосіб отримання гідроксиду літію полягає в реакції лугу літію, такого як гідроксид або карбонат літію, з кислотою, наприклад, сірчаною кислотою. Під час цієї реакції утворюється сіль літію та гідроксид літію.
 3. Електроліз розчину літієвих солей: LiOH також може бути отриманий шляхом електролізу розчину літієвих солей, наприклад, хлориду літію (LiCl). У процесі електролізу розчину використовуються електричний струм та електроди для розділення іонів та отримання гідроксиду літію.
 4. Реакція літієвих сполук з лужними розчинами: Деякі літієві сполуки, наприклад, оксид літію (Li2O), карбонат літію (Li2CO3) або (LiOH), можуть бути піддані реакції з лужними розчинами, що призводить до утворення гідроксиду літію.

Застосування

Гідроксид літію (LiOH) має різноманітні застосування у різних галузях. Деякі з основних застосувань гідроксиду літію включають:

 1. Акумулятори: LiOH використовується як один з ключових компонентів у літієвиїх акумуляторах. Він використовується для виготовлення електроліту, який забезпечує перенесення іонів літію між електродами акумулятора під час заряджання та розряджання.
 2. Косметика: LiOH використовується у косметичних препаратах, зокрема у дезодорантах та антиперспірантах. Він допомагає контролювати запах і потовиділення.
 3. Хімічна промисловість: LiOH використовується як каталізатор у деяких хімічних реакціях та синтезі органічних сполук. Він також застосовується для виробництва літієвих солей, які використовуються в багатьох галузях, включаючи фармацевтику та хімічну аналітику.
 4. Харчова промисловість: LiOH може використовуватися як добавка в харчові продукти, наприклад, у процесі виробництва питної води або як регулятор pH у харчових консервантах та