Перейти до контенту

Хромова кислота

Оцініть статтю/Rate the article

Хромова кислота (H2CrO4) – кристалічна речовина червоного кольору.

Вона є однією з основних оксокислот хрому і має кілька цікавих властивостей. Варто відзначити, що H2CrO4 зазвичай не існує у вільній формі, оскільки вона є нестійкою та легко розкладається. Замість цього, її солі та похідні широко використовуються в хімічній промисловості та лабораторіях.

Хромова кислота

Хімічні властивості хромової кислоти

Хромова кислота (H2CrO4) має наступні хімічні властивості:

 1. Кислотні властивості: Хромова кислота є сильною кислотою. Вона може донорувати два протони (H+) у реакціях утворення солей або похідних. Наприклад, при реакції з гідроксидами утворюється хроматні солі.
 2. Окислювальні властивості: Хромова кислота може виступати як окислювач у реакціях. Вона здатна перетворювати деякі речовини, знижуючись сама до іону хрому (Cr3+). Наприклад, в реакції з органічними сполуками, хромова кислота може окислювати їх до карбонових кислот.
 3. Редукційні властивості: Хромова кислота може бути сама редукована у присутності звичайних редукторів. При цьому утворюється іон хрому (Cr3+), який може утворювати хроматні або дихроматні сполуки.
 4. Реакції з основами: Хромова кислота реагує з гідроксидами, утворюючи хромати. Наприклад, реакція з натрій гідроксидом (NaOH) призводить до утворення натрій хромату (Na2CrO4).
 5. Реакції з металами: H2CrO4 може реагувати з деякими металами, утворюючи хромати або дихромати металів. Наприклад, реакція з калій гідроксидом (KOH) та хлоридом хрому (CrCl3) призводить до утворення калій хромату (K2CrO4) або калій дихромату (K2Cr2O7) відповідно.

Отримання

Хромову кислоту можна отримати різними способами, але основні методи включають окиснення хроматних солей або дихроматних сполук. Ось кілька шляхів отримання хромової кислоти:

 1. Окиснення хроматних солей: Хроматні солі, такі як калій хромат (K2CrO4), можна окиснити за допомогою сильних окислювачів, таких як концентрований перекис водню (H2O2) або хлорна кислота (HCl). Під час цього процесу хроматні іони перетворюються на хромові іони, утворюючи хромову кислоту.
 2. Окиснення дихроматних сполук: Дихроматні сполуки, наприклад калій дихромат (K2Cr2O7), також можуть бути використані для отримання хромової кислоти. Дихроматні іони можуть бути окислені оксидними агентами, такими як кисень (O2) або концентрована сірчана кислота (H2SO4), залишаючи хромову кислоту.

Важливо враховувати, що хромова кислота досить нестійка і може легко розкладатися. Тому її найчастіше отримують безпосередньо перед використанням, або використовують її солі та похідні.

Застосування хромової кислоти

Хромова кислота та її солі мають різноманітні застосування у різних галузях. Ось деякі з них:

 1. Хімічна промисловість: H2CrO4 використовується як окислювач у виробництві деяких органічних сполук. Вона може бути використана для синтезу багатьох хімічних речовин, включаючи фарби, лаки, краски та пластмаси.
 2. Гальванічна промисловість: Хромова кислота використовується в електролітичних процесах для нанесення хромових покриттів на металеві поверхні. Цей процес, відомий як хромування, надає металевим деталям високу стійкість до корозії та покращує їх зовнішній вигляд.
 3. Фотографія: Дихромати, солі хромової кислоти, були раніше широко використовуваними в процесі виготовлення фотографічних плівок та паперу. Вони слугували як світлочутливі речовини, які використовувалися для фіксації зображень.
 4. Аналітична хімія: Хромова кислота використовується як реагент для аналізу різних сполук. Вона може використовуватися для визначення концентрації речовини в розчинах, в реакціях окислення-відновлення та в інших аналітичних методах.
 5. Електроніка: Хромові сполуки використовуються в електронних пристроях, зокрема у виробництві конденсаторів. Наприклад, дихромат калію (K2Cr2O7) використовується для виготовлення електролітичних конденсаторів з високою ємністю.
 6. Хімічний дослід: H2CrO4 та її солі широко використовуються в хімічних дослідженнях та лабораторних роботах, як реагенти для проведення різних хімічних реакцій та випробувань.

Це лише кілька прикладів застосувань хромової кислоти. Вона має ще більше використань у різних галузях хімії, промисловості та науці.