Перейти до контенту

Земля

Оцініть статтю/Rate the article

Земля – це третя планета від Сонця в Сонячній системі та єдина відома планета, де існує життя. Єдина планета в Сонячній системі, де відома рідка вода.

Земля в Сонячній системі, розташована у спіралеподібному Чумацькому шляху на відстані 28 000 світлових років від галактичного центру. Точніше вона перебуває в рукаві Оріона, приблизно в 20 світлових роках від екваторіальної площини галактики

Земля

Характеристики

 • Середній радіус Землі складає приблизно 6371,3 км.
 • Земля має екваторіальний радіус 6378,14 км та полярний радіус 6356,78 км.
 • Маса Землі приблизно 5,9722 × 1024 кг.
 • Велика піввісь орбіти Землі становить 149 598 261 км (приблизно 1 астрономічна одиниця).
 • Ексцентриситет орбіти Землі дорівнює 0,01671123.
 • Орбітальний період Землі — це приблизно 365,25 днів, що відповідає одному року.
 • Атмосфера Землі складається переважно з азоту (78,08%) та кисню (20,95%). Інші гази, такі як аргон, водяна пара та двоокис вуглецю, також присутні.
 • Тиск на поверхні Землі становить приблизно 101,325 кПа (1 бар).
 • Земля обертається навколо своєї вісі приблизно за 23 години, 56 хвилин та 4,1 секунди.
 • Сонячна доба триває приблизно 24 години.
 • Має магнітне поле, яке захищає планету від шкідливої ​​радіації з космосу. Магнітне поле Землі створюється обертанням ядра Землі.
 • Форма Землі — геоїд.
 • Супутник – Місяць

Утворення Землі

Земля утворилася близько 4,6 мільярда років тому з газопилового диска, який залишився після формування Сонця. Цей диск складався з пилу, газів та дрібних частинок, які оберталися навколо молодого Сонця.

Процес формування Землі можна розділити на кілька етапів:

1. Акреція:

Під дією сили тяжіння частинки в газопиловому диску злипалися, утворюючи все більші тіла. Цей процес називається акрецією. З часом акреція призвела до утворення декількох протопланет, які оберталися навколо Сонця.

2. Зіткнення та злиття:

Протопланети зіткнулися між собою, зливаючись і утворюючи більші тіла. Ці зіткнення були дуже енергійними, що призводило до нагрівання та часткового розплавлення протопланет.

3. Формування Землі:

Одна з протопланет, яка утворилася ближче до Сонця, з часом стала Землею. Вона акреціювала більшу частину матерії в своїй зоні, а також поглинула інші менші протопланети.

4. Диференціація:

Під дією сили тяжіння та високих температур речовина Землі розділилася на шари: ядро, мантію та кору. Щільніші елементи, такі як залізо та нікель, сконцентрувалися в ядрі, а легші елементи, такі як кремній і алюміній, утворили мантію та кору.

6. Охолодження та еволюція:

З часом Земля охолоджувалася, а її атмосфера змінювалася. Вулканічна активність і викиди парникових газів призвели до формування атмосфери, яка була сприятливою ​​для життя.

5. Виникнення Місяця:

Існує декілька теорій щодо того, як виник Місяць. Найбільш поширена теорія стверджує, що він утворився з уламків, які викинули в космос після гігантського зіткнення Землі з іншим небесним тілом.

7. Виникнення життя:

Близько 3,5 мільярда років тому в океанах Землі з’явилося перше життя. Це життя еволюціонувало протягом мільярдів років, даючи початок величезному розмаїттю рослин, тварин та інших організмів, які ми бачимо сьогодні.

Хімічний склад Землі

Хімічний склад Землі досить різноманітний, але можна виділити кілька основних елементів, що складають значну частину маси планети:

Залізо (Fe)

Залізо – найпоширеніший елемент на Землі, воно концентрується переважно у ядрі, яке сягає температури 5500°C та тиску 3,6 млн атм.

Кисень (O)

Кисень – другий за поширеністю елемент, він утворює атмосферу (21%) та входить до складу води (71%), гірських порід (47%) та біомаси (65%).

Кремній (Si)

Кремній – основний компонент земної кори (76%), він входить до складу силікатів, що утворюють мінерали та гірські породи.

Магній (Mg)

Магній також концентрується в земній корі (8%), він входить до складу магнезиту, доломіту та інших мінералів.

Сірка (S)

Сірка зустрічається в сульфідах, що утворюють рудні мінерали, а також у вулканічних газах та атмосфері.

Нікель (Ni)

Нікель разом із залізом формує ядро Землі.

Кальцій (Ca)

Кальцій – важливий елемент для живих організмів, він входить до складу кісток, зубів та раковин.

Алюміній (Al)

Алюміній – третій за поширеністю елемент у земній корі (8%), він входить до складу польового шпату та інших мінералів.

Інші елементи

Окрім цих восьми, на Землі присутні й інші хімічні елементи, але в менших кількостях. До них належать натрій, калій, титан, фосфор, хром, марганець, фтор, хлор та інші.

Хімічний склад Землі неоднаковий на різних її рівнях. Ядро, мантія та кора мають різні пропорції елементів.

Розподіл елементів на Землі вплинув на формування планети, її геологічні процеси та еволюцію життя.

Людська діяльність може впливати на хімічний склад атмосфери та ґрунту, що може мати наслідки для навколишнього середовища.

Внутрішня будова Землі

Складається з трьох основних шарів: ядра, мантії та кори.

Земля

Ядро

Ядро – це найглибший і найгарячіший шар Землі. Воно складається з двох частин: твердого внутрішнього ядра та рідкого зовнішнього ядра. Ядро в основному складається з заліза і нікелю, а його температура сягає 5500 градусів Цельсія (9932 градуси за Фаренгейтом). Ядро генерує Земне магнітне поле за рахунок конвекції рідкого зовнішнього ядра.

Мантія

Мантія – це шар, розташований між ядром і корою. Вона складається з твердої породи і силікатів. Мантія дуже гаряча, з температурами, що сягають 4000 градусів Цельсія (7232 градуси за Фаренгейтом). Мантія повільно переміщується, що призводить до руху тектонічних плит.

Кора

Кора – це найтонший і найзовнішній шар Землі. Вона складається з твердої породи і ґрунту. Кора має товщину від 5 до 70 кілометрів (від 3 до 43 миль). Кора є домом для всього живого на Землі.

Земна кора ділиться на два основних типи: континентальна кора і океанічна кора. Континентальна кора товща і складається з граніту. Океанічна кора тонша і складається з базальту.