Перейти до контенту

Нітроген

Оцініть статтю/Rate the article

Нітроген (азот) – це хімічний елемент з атомним номером 7 та символом N. Він є газоподібним неметалом і є одним з основних складових атмосфери Землі, де він складає близько 78% повітря.

Основні фізичні та хімічні властивості полягають у тому, що він є безбарвним, без запаху та без смаку газом. Він має низьку розчинність в воді та інших розчинниках, а також високу електронегативність, що робить його стійким до реакцій з більшістю речовин.

Нітроген

Фізичні властивості

Основні фізичні властивості нітрогену:

 • Температура кипіння: -195,8 °С
 • Температура плавлення: -209,86 °С
 • Густина: 1,251 г/см³ (у рідкому стані)
 • Не має кольору та запаху
 • Є некорисним для живих організмів у чистому вигляді.

Хімічні властивості нітрогену

 • Нітроген не реагує з більшістю хімічних елементів при кімнатній температурі та нормальному тиску.
 • Він може утворювати різні сполуки з іншими елементами, наприклад, аміак (NH3), оксиди азоту (NO, NO2, N2O), гідроксиламін (NH2OH) та інші.
 • Нітроген є важливим елементом для біологічних систем, оскільки входить у склад білків, нуклеїнових кислот та інших біологічно активних сполук.

Ізотопи

Ізотопи нітрогену – це варіанти цього хімічного елемента з різною кількістю нейтронів у ядрі. Як і більшість елементів, нітроген має кілька стабільних ізотопів, а також декілька радіоактивних.

Стабільні ізотопи нітрогену:

 • 14N (99,63%)
 • 15N (0,37%)

Радіоактивні ізотопи нітрогену:

 • 13N (піврозпадає за 9,965 хвилин, використовується в медицині для позначення біологічно активних сполук)
 • 16N (піврозпадає за 7,13 секунд, використовується в медицині та дослідженнях)

Також існує декілька інших радіоактивних ізотопів, які мають дуже короткий час піврозпаду та використовуються в наукових дослідженнях.

Ізотоп 14N є найбільш поширеним ізотопом нітрогену, і він є головним складовим азоту в атмосфері. Ізотоп 15N є менш поширеним ізотопом, але він використовується в наукових дослідженнях для вивчення біологічних та екологічних процесів, таких як цикл азоту в природі.

Біологічна роль нітрогену

Нітроген – це хімічний елемент, який має важливу біологічну роль у живих організмах. Основні функції нітрогену включають:

 1. Складова частина амінокислот та білків: Нітроген входить до складу амінокислот, які є будівельними блоками білків, необхідних для забезпечення росту та відновлення тканин у живих організмах.
 2. Складова частина нуклеїнових кислот: Нітроген також входить до складу нуклеїнових кислот, таких як ДНК та РНК, які містять генетичну інформацію та відіграють важливу роль у реплікації та вираженні генів.
 3. Роль у фіксації атмосферного азоту: Деякі бактерії здатні фіксувати атмосферний азот та перетворювати його в аміак, який може використовуватися рослинами для синтезу білків.
 4. Роль у фотосинтезі: Нітрати та нітрити є важливими джерелами азоту для рослин, які використовують їх у фотосинтезі для вироблення органічних сполук.
 5. Роль у регулюванні pH: Нітрати та амоніак можуть впливати на рівень pH в грунті та воді, забезпечуючи оптимальні умови для росту та функціонування рослин та мікроорганізмів.

Застосування нітрогену

Деякі з основних застосувань нітрогену включають:

 1. Виробництво аміаку: Нітроген зазвичай використовують для виробництва аміаку, який використовують для виробництва добрив та хімічних речовин.
 2. Криогенна технологія: Використовують для виготовлення рідинного азоту, який застосовують в криогенній технології для зберігання та транспортування продуктів.
 3. Медицина: Нітроген використовують у медичних дослідженнях, зокрема, для створення зображень при діагностуванні захворювань.
 4. Електроніка: Нітроген використовують для виготовлення напівпровідників, які використовуються в електронних пристроях.
 5. Промислове очищення: Нітроген використовують для очищення та консервації металевих поверхонь.
 6. Сільське господарство: Нітроген використовують як добриво для рослин, оскільки він є одним з трьох основних елементів, які рослини потребують для зростання та розвитку.
 7. Космічні дослідження: Нітроген використовують для забезпечення безпечної атмосфери у космосі під час космічних місій.
 8. Крім того, нітроген використовують у багатьох інших галузях, включаючи пожежогасіння, виробництво хімічних речовин та у наукових дослідженнях