Перейти до контенту

Бут-1-ин

Оцініть статтю/Rate the article

Бут-1-ин, також відомий як 1-бутин, є алкіном з хімічною формулою C₄H₆. Він є одним з членів гомологічного ряду алкінів і має важливі застосування у хімічній та промисловій галузях.

HC ≡ C − CH 2 − CH 3

Бут-1-ин

Фізичні властивості

Бут-1-ин(1-бутин) має наступні фізичні властивості:

 1. Стан: Бут-1-ин є безбарвною газоподібною речовиною за кімнатної температури і тиску.
 2. Температура кипіння: Кипіння бут-1-ину відбувається при температурі -23 °C (-9 °F). Це розчинник з низькою кип’ячістю.
 3. Тиск насичених парів: 1-бутин має помірний тиск насичених парів при кімнатній температурі.
 4. Розчинність: Бут-1-ин добре розчиняється у неводних органічних розчинниках, таких як етер, хлороформ, бензол та інші леткі органічні речовини.
 5. Густина: Густина бут-1-ину становить приблизно 0,63 г/см³. Вона менша за густину води.
 6. Запах: Бут-1-ин має характерний запах, схожий на запах розчинників або газоподібних вуглеводнів.
 7. Фізична стабільність: Бут-1-ин стабільний у нормальних умовах, але може бути нереактивним або реактивним залежно від умов реакцій та присутності каталізаторів.

Ці фізичні властивості визначаються молекулярною структурою та міжмолекулярними взаємодіями бут-1-ину. Вони можуть бути використані для розробки методів отримання, очищення та використання бут-1-ину в різних промислових і хімічних процесах.

Хімічні властивості

Бут-1-ін (1-бутин) має різноманітні хімічні властивості, які визначають його реактивність та можливість утворення нових сполук.

Основні хімічні властивості бут-1-ину включають:

 1. Аддиційні реакції: Бут-1-ин може утворювати аддукти з хімічними сполуками, такими як водень, галогени, галогеноводні та багато інших. Наприклад, його можна аддювати з хлором, що призводить до утворення 1,4-дихлорбутену.
 2. Окислювальні реакції: 1-бутин може бути окислено до відповідних карбонових кислот або кетонів. Наприклад, його можна окислити калійним перманганатом, що призводить до утворення бутиринової кислоти або метилетилкетону.
 3. Полімеризація: 1-бутин може бути полімеризований у присутності каталізаторів, утворюючи полібутадієн або інші полімери. Цей процес використовується виробництві гумових виробів, які мають високу еластичність та стійкість до зносу.
 4. Горіння: Бут-1-ин є горючою речовиною і може горіти у присутності кисню, утворюючи вуглекислий газ та воду. При спалюванні він виділяє значну кількість тепла та світла.
 5. Гідрогенування: 1-бутин може бути гідрогеновано, тобто додавано молекулярний водень до подвійного зв’язку. Це призводить до утворення бутенів або бутану, залежно від умов реакції.
 6. Алкін-алкінові реакції: 1-бутин може реагувати з іншими алкінами або алкенами, утворюючи багато різних продуктів. Ці реакції можуть включати утворення кільцевих сполук або складних молекулярних структур.

Це лише кілька прикладів хімічних властивостей бут-1-ину, і його можна використовувати як вихідний матеріал для отримання багатьох інших сполук залежно від умов реакцій та застосувань.

Застосування

Бут-1-ин (1-бутін) має декілька застосувань у різних галузях. Ось кілька прикладів його використання:

 1. Зварювання та різання: Бут-1-ин використовується у зварювальних та різальних процесах. Він є основним паливом для ацетиленових горілок, що створюють дуже високу температуру для зварювання металів.
 2. Органічний синтез: Бут-1-ин використовується як сировина у хімічних синтезах для отримання різних органічних сполук. Він може бути використаний у виробництві фармацевтичних препаратів, пластиків, розчинників та інших органічних продуктів.
 3. Аналітична хімія: 1-бутин використовується у хімічних аналітичних методах, таких як газова хроматографія, мас-спектрометрія та інші методи аналізу. Він може служити як стандартний референсний зразок для визначення складу зразків та ідентифікації хімічних сполук.
 4. Виробництво полімерів: Бут-1-ин використовується в полімерній промисловості для виготовлення полімерів, таких як полібутадієн, який знаходить застосування у виробництві гумових виробів, а також еластомерів та пластмас.
 5. Фармацевтика: Бут-1-ин може бути використаний у виробництві лікарських препаратів. Він слугує як сировина для синтезу різних фармацевтичних речовин і має важливе значення у фармацевтичній промисловості.