Перейти до контенту

Гідроксид калію

Оцініть статтю/Rate the article

Гідроксид калію (КОН) є хімічною сполукою, яка складається з калію і гідроксильної групи. Він широко використовується у багатьох галузях через свої унікальні властивості.

Гідроксид калію

Фізичні властивості

Гідроксид калію (КОН) має наступні фізичні властивості:

 1. Форма: КОН може бути представлений у вигляді білих твердих кристалічних пластинок або гранул.
 2. Розчинність: Гідроксид калію добре розчиняється у воді. При розчиненні утворює луговий розчин.
 3. Температура плавлення: Температура плавлення гідроксиду калію становить близько 360 °C.
 4. Температура кипіння: КОН не кипить, оскільки розпадається на оксид калію (К2О) та воду (Н2О) при високих температурах.
 5. Щільність: Щільність гідроксиду калію залежить від його форми та ступеня очищення. Зазвичай вона коливається в межах від 2,04 г/см³ до 2,35 г/см³.
 6. Розчинність у розчинниках: КОН практично нерозчинний у багатьох органічних розчинниках, таких як етери та розчинники на основі вуглеводнів. Однак, він розчиняється у гліцерині та амідах.
 7. pH: КОН утворює луговий розчин, і його рН значно більше 7.
 8. Гігроскопічність: КОН є гігроскопічним, тобто він здатний поглинати вологу з повітря, утворюючи розчин з концентрованою лужністю.

Загалом, КОН має властивості сильного лугу, добре розчиняється у воді та має велику щільність. Ці фізичні властивості роблять його важливою речовиною в різних галузях.

Хімічні властивості

Гідроксид калію (КОН) має ряд хімічних властивостей:

 1. Лугова реактивність: Гідроксид калію є сильним лугом, яке реагує з кислотами, утворюючи сіль і воду. Ця реакція відома як нейтралізаційна реакція.
 2. Реакція з карбоновими кислотами: КОН реагує з карбоновими кислотами, утворюючи калійні солі та воду. Ця реакція відома як нейтралізація кислоти.
 3. Гідроліз: Гідроксид калію може бути гідролізований в присутності води, утворюючи калійні гідроксиди та гідроксидні іони. Ця реакція сприяє збільшенню лужності розчину.
 4. Реакція з оксидами: КОН може взаємодіяти з оксидами, утворюючи солі. Наприклад, реакція з оксидом алюмінію (Al2O3) утворює калійний алюмінат (KAlO2).
 5. Реакція з металами: КОН може реагувати з деякими металами, утворюючи калійні солі та водню. Наприклад, реакція з алюмінієм (Al) утворює калійну алюмінатну сіль (KAlO2) та водень (H2).
 6. Окиснювальна реактивність: КОН може функціонувати як окислювальний агент у деяких реакціях, де він приймає електрони від інших речовин.
 7. Утворення комплексних сполук: КОН може утворювати комплексні сполуки з деякими металами, де гідроксид калію виступає як ліганд, а метал утворює комплексний іон.

Отримання

Гідроксид калію (КОН) може бути отриманий кількома способами:

 1. Електроліз розчину калійного хлориду (KCl): Під час електролізу розчину KCl застосовують дві електроди, з яких один зроблений зі сплаву платини або золота, що не розчиняються у розчині. Під впливом електричного струму вода розкладається на кисень та водень, а КCl переходить у гідроксид калію.
 2. Реакція нейтралізації: КОН може бути отриманий шляхом нейтралізації калійної солі з кислотою. Наприклад, реакція нейтралізації калійного карбонату (К2СО3) з кислотою допоможе отримати КОН.
 3. Гідроліз металу: Деякі метали, такі як калій (K), можуть бути піддані гідролізу, утворюючи КОН. Наприклад, реакція гідролізу металу калію з водою призводить до утворення гідроксиду калію та водню.

Ці методи отримання гідроксиду калію використовуються в промисловості для масового виробництва цієї речовини. Однак, важливо дотримуватись необхідних заходів безпеки, оскільки гідроксид калію є лугом і може бути небезпечним для здоров’я і оточуючого середовища.